Regler for SRLA

Generelle regler:

 • SRLa's sikkerhedsregler er for alle, der opholder sig på Snorgaardens arealer.
 • Al ophold på Snorgaardens område sker på eget ansvar.
 • Børn, der færdes alene på Snorgaardens område, færdes på forældrenes ansvar.
 • Alle ryttere opfordres til at tegne en fritidsulykke forsikring.
 • Rygning er strengt forbudt i stald, ridehaller og skurvogn (må foregå udendørs).
 • Det er tilladt at se på undervisningen, enten fra skurvognen, ved banerne eller på barrieren, blot man er rolig.
 • Førstehjælpsudstyr kan findes på væggen lige indenfor døren i skurvognen og i det hvide skab i skurvognen - hvis uheldet skulle være ude.
 • Alle rydder op efter sig selv: både i stalden, i ridehallerne, på ridebanerne og i skurvognen.
 • Sidste m/k skal huske at slukke lys og radio. Dette gælder både når man forlader banerne, ridehallen og stalden.

Regler for stalden:

 • Kom i god tid inden du skal ride.
 • Nybegyndere (Trækkehold og juniorhold med ekstra hjælp) får hjælp til at sadle op men mere øvede ryttere skal selv klare det. Det tager mindst 20 minutter at gøre det ordentligt.
 • Hesten skal være striglet ren og hovene renset inden man sadler op. Kontakt Lisbeth i tilfælde af sår og løse sko.
 • Sadler og trenser skal hentes fra ponyens sadelskab, umiddelbart inden de lægges på og det hele hænges på plads igen efter brug. Sadler og trenser må ikke smides på staldgangen eller efterlades på spiltovene.
 • Biddet skal vaskes helt rent og hesten strigles af igen efter ridning.
 • Du skal feje efter dig og lægge strigler og hovrenser m.v. på plads i den enkelte ponys sadelskab.
 • Du skal rydde opsadlingsspiltovene helt, når du forlader dem. Også mens du rider. Striglekasser og andet udstyr skal placeres langs væggene. 
 • Elevponyernes grimer efterlades på spiltovskanten mens man rider.
 • Det er ikke tilladt at tage grimer, som ligger i en striglekasse/pose langs væggen. Spørg Lisbeth hvis du mangler en grime til en elevpony.

Regler for brug af ridehaller og baner: 

 • Alle ryttere skal have købt facilitetsadgang, for at benytte baner og hal uden for holdundervisningen.
 • Alle ryttere/tilskuere skal altid vise hensyn til andre ryttere. Husk, at heste er forskellige og nogle heste kan reagere anderledes end din egen. Tag specielt hensyn til små ryttere og unge heste.
 • SRLA tilbyder udlån af godkendte ridehjelme og sikkerhedsveste, i forbindelse med holdundervisning. Disse findes i aflåst skab i ridehallen, så tag kontakt til din underviser hvis du ønsker at låne hjelm eller vest. Husk at lægge det lånte udstyr tilbage på plads efter endt ridetime. 
 • Holdundervisning har altid førsteret på hal og baner. Ryttere, der vil ride samtidig, skal ride et andet sted. Alle ryttere skal vise hensyn til elevridningen og f.eks. undlade at galopere uden om banerne, når der undervises. Alle ryttere, der rider samtidig med holdundervisning, skal altid rette sig efter henvisninger fra underviseren.
 • Opvarmning til springundervisning i vinterhalvåret, skal som udgangspunkt foregå udendørs. Det er dog tilladt at komme ind i den store ridehal ca. 10 minutter før undervisningen starter, for at få varmet ordentligt op, i tilfælde af at vejret er meget dårligt, jorden er frosset til udendørs eller banerne er for våde til at ride på. Der skal altid vises hensyn til vedkommende der er igang med at springe, ved hurtigt at orientere sig om banen, så man ikke rider/står i vejen.
 • Spring/løsspring/bomtræning i ridehallen er tilladt i hallen lørdag formiddag, fra kl. 8:00 til kl. 14:00, samt i ferier og på helligdage i samme tidsrum. Der skal meldes ud via tavlen i stalden, senest 8 dage før man ønsker at springe i hallen og også gerne på medlemssiden på Facebook. Hallen kan ikke lukkes for andre ved springning, medmindre der er tale om et kursus, godkendt af bestyrelsen. Springene SKAL ryddes op straks efter brug. 
 • Det er tilladt at benytte bane/hal mens der foregår eneundervisning, både i dressur og springning. Man bedes dog vise hensyn.
 • Longering: Er tilladt i den store ridehal, medmindre der er ryttere der ikke ønsker longering imens der rides. Så spørg pænt andre brugere inden du går i gang med at longere. De to midterste udendørs dressurbaner må der ikke longeres på. Det må der derimod i kravlegården (ved siden af den store ridehal) eller på springbanen.
 • Hvis du er dagens sidste rytter så husk at slukke lys og radio. Dette gælder både når man forlader banerne, ridehallen og stalden. 
 • HUSK at fjerne klatter i begge haller fra din hest/pony, efter endt ridning.

Særligt vedr. brug af lille ridehal:

 • Hallen er udelukkende til brug for ryttere der ikke skal modtage undervisning. Det er derfor ikke tilladt at varme op til holdundervisning, hverken spring eller dressur, i denne hal. Ej heller at skridte varm før undervisning eller skridte af efter endt undervisning.
 • Det er ikke tilladt at springe, løsspringe eller lave bomarbejde i denne hal.
 • Det er tilladt at longere, medmindre der er andre ryttere i hallen.

 

Eneundervisning:

 • Ønsker man eneundervisning kan klubbens faste undervisere samt godkendte undervisere udefra benyttes, da klubben kan stå inde for kvalitet i undervisningen, sikkerhed, fornuftig omgang med klubbens arealer og ejendele samt for de lovpligtige børneattester.
 • Betaling samt pris for eneundervisning er et forhold imellem rytteren og underviseren. Klubben har ingen rolle eller ansvar i denne forbindelse.
 • Al planlagt eneundervisning skal fremgå af tavlen i stalden. 
 • Ved eneundervisning i springning i hallen, gælder samme regler som ovennævnte ved brug af hal.
 • I forbindelse med eneundervisning må der max. være to undervisere på samme bane ad gangen.
 • Ønsker man at afholde et kursus, er man velkommen til at tage kontakt til bestyrelsen.  
 
 
 
 
 
 
Hold i dag

Instagram