Referater fra bestyrelsen 

Har du et punkt til et bestyrelsesmøde, eller blot et spørgsmål til bestyrelsen, er du meget velkommen til at lægge en seddel i postkassen ved indkørslen til Snorgaarden. Så drøfter vi sagen på næstkommende bestyrelsesmøde.
 

Referater fra bestyrelsen 2022


Referat af bestyrelsesmøde 8. aug. 2022

Afbud fra Ida K og Malene

1. Velkommen

Lisa byder velkommen

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

3. Evaluering af gennemførte aktiviteter:

1. Sankthansaften – 23/6 – Charlotte/Anette

Hyggelig aften, næste år skal vi synge. Der var også nogle nye ansigter iblandt deltagerne. Lisbeth og Olav skal informeres lidt tidligere, så de er bedre forberedte på arrangementet.

2. Ridelejr uge 26 – Lisa

Gik godt. Positive tilbagemeldinger. Der kom meget vand mandag. Det tog børnene dog i stiv arm og godt humør. Onsdag (militærdag) var en lidt hård dag for nogle. Måske det ville have hjulpet, hvis deltagerne var forberedte på indholdet den lange dag. Men på den anden side kunne det også have gjort at nogle, at deltagerne ikke kunne overskue dagen og ville give op på forhånd.

Det har været en af de ridelejre, hvor der har været færrest ”store” i den sidste del af ridelejren, så der var heller ikke så mange deltagere til den afsluttende grillfest fredag aften.

Sovesituationen var meget bedre end tidligere år. Deltagerne sov i nyindkøbte tipier. Der blev hurtigere ro, og der var ikke så meget uro i løbet af nætterne.

4. Emner til orientering/drøftelse:

1. Status økonomi – Ninna

Telefonnumre til mobilepay: Vi har ingen telefonnumre til vores mobilepay, så vi kan godt lukke numre ned. Vi har et godt overskud på kontoen.

Ninna mangler at få nogle fakturaer på sponsorskilte.

Der er kommet 16.000 kr. fra Aalborg kommune fra arrangementet ”En dag til hest”.

2. Status projekt ”Ny rytterstue” – Steve

Ridehallen lukkes i weekenden 13.-14. august. Der skal støbes sokkel ved porten. Kloakdækslet ved terrassen skæres ned i niveau, så sekretariatsvognen kan

flyttes

Holder møde mandag 15/8.

3. Nye undervisere – Lisa

Signe R og Ida Marie K er rykket op som undervisere, og de er kommet godt i gang. De fire andre undervisere er steget 25 kr. i løn. Signe fortsætter som fredagskoordinator.

4. Indkøb af nyt springmateriel – Lisa

Sponsor- og pr udvalget vil gerne søge nogle sponsorater på nye spring.

Vi mangler støtter til oxer, sikkerhedsholdere og 10 cavaletti-blokke- Steve køber ind.

5. Ny eneunderviser om mandagen – Ann

Skal vi have gang i eneundervisningen om mandagen?

Vi starter med at undersøge på facebook, om der er grundlag for at hyre en underviser om mandagen.

5. Status på kommende aktiviteter:

1. Engsighus-tur 13.-14. aug. – Lisa

Pt. er der ni tilmeldte, og der er tilsagn fra 3 andre. Anette, Ninna (kun lørdag), Lone og Lene Mose hjælper med trafikken på rideturen. Anette kører med Lisa trailer, hvor oppakningen er i.

2. Åbent hus med 20-års jubilæum – Ann/Maiken

Vi har i samarbejde med Karoline lavet et udkast til arrangementet

Kan deltage:

Lisa, Anette, Maiken, Steve, Ninna, Ida S, Ann, (Lone- måske). Der arbejdes hurtigt på en fordeling af opgaverne/opvisningerne på undervisningsholdene.

3. E-stævne 17.-18. sep. – Maiken

Måske købe et æresbånd og en vandrepokal til årets klubmestre i stedet for et dækken, som vinderne måske ikke kommer til at bruge så meget.

Vi har fået en forespørgsel, om vi kan afholde en ”Knæk cancer-klasse”. ”Knæk cancer”-kampagnen løber af stablen i uge 43, så vi vil udskrive en ”knæk-cancer”-klasse til D-stævnet i uge 41.

Vi køber specielle rosetter til stævnet og forsøger at finde en hovedsponsor til det.

3. Kvartalsarrangement – Lone

Elin må desværre udskyde sin aftale. Lone kontakter en dommer for at lave en kursus med programridning.

4. Juniordage 2022 - Ida S.

Udskydes til 2023.

5. Always Cup – Charlotte

Ingen Always cup i år- kalenderen er fyldt op.

6. Nyt fra udvalgene:

1. Bane og vedligeholdelsesudvalg (Steve, Jens N., Michael, Kent og Claus)

Vil gerne købe en græstrimmer til kanter på batteri. Det får de grønt lys til.

2. Undervisningsudvalg (Ida K., Lisbeth T. holdundervisningsteam)

3. Cafeteriaudvalg (Anette, Susanne, Ida K, Lone, Tove, Lisbeth W. og Lise P).

4. Stævneudvalg (Maiken, Ann, Ida K og Ida S).

5. Sponsor og pr. udvalg (Charlotte B, Mariann, Lene, Kristina, Malene, Lone, Charlotte).

6. Aktivitetsudvalg (Lisa, Maiken, Ida S, Ida K, Anette, Ann og juniorudvalget).

7. Sportsudvalg (Lone, Karoline T., Marie, Sofie K. og juniorudvalg).

8. Byggeudvalg (Steve)

7. Eventuelt

Hjælper-peptalkmøde skal planlægges til afholdelse engang i efteråret.

Skal vi lave et hjemmelavet trænerkursus (DRF har en gør-det- selv pakke) i stedet for at sende vores undervisere på et DRF-kursus, der lægger på skoledage og medfører fravær på uddannelsen.

Næste møde 12. september kl. 17.00.

Maiken og Ann indkalder til møde om åbent hus inden den 28.
Referat af bestyrelsesmøde d. 23/5 2022 kl. 18.30

 

Afbud fra Malene og Ida MK

 

 1. Velkommen

Lisa byder velkommen

 

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referatet er godkendt.

 

3. Emner til orientering/drøftelse:

 1. Status økonomi – Ninna

Brev fra Spar Nord om hævning af deres gebyr på vores konti. Vores konti ser fornuftige ud. Ninna vil finde ud af, hvilket telefonnummer der er tilknyttet vores mobilepay i sommerferien.

 1. Status projekt ”Ny rytterstue” – Steve

Terrassen er næsten færdig. Der er en væg lavet færdig indenfor. Der mangler stadig vinduer- ham der skulle måle op til dem er, har endnu ikke været her. Der vil nu være fokus på det indendørs. Der mangler arbejdskraft om lørdagen, men tingene må tage den tid, det tager.

 1. Forslag til nyhedsbrev – Ann

 

 1. Eneundervisning, andet end dressur eller spring – Lisa

Adfærdsundervisning- bruges klubbens baner, skal denne underviser ”godkendes” af klubben.

 1. C-stævne dato? – Ann

Der er stemning for at- måske- søge et c-stævne lørdag 6/8

 1. Indsamling af skrald – Ren Natur – dato? – Lisa/Anette

Vi har fået en rute ved Møllestenen mellem Hals og Hou. Vi skal give besked tre uger, inden vi afholder arrangementet, så vi kan få tilsendt veste og andet materiale. 

Arrangementet er sat på stand by, indtil vi finder en ledig dato. Muligvis 21/8

4. Status på kommende aktiviteter:

    1. 2 dage med hest i pinsen – Lisa

          Lisa har lavet et program sammen med Sofie og Marie. Der er pt 10 hjælpere tilknyttet,    Lisa undersøger, om det er nok. Hun finder også ud af om, der er nogle voksne fra Snorgården, der skal være til stede.

          Der er lovet 16 ponyer til arrangementet. Halvparter skal have besked om, at de ikke kan bruge ponyerne denne weekend.

          Der kommer 2-3 pædagoger sammen med børnene.

 1. Kvartalsarrangement 1./2. Kvartal ´22 – Lone

Lone har kontakt til Elin Houe, der først har hul i kalenderen til et arrangement omkring sommerferien. Hun har også forsøgt at få fat på Kenneth Damgaard, der ikke har meldt tilbage endnu. Måske de vil forsøge at få fat i en anden dressurunderviser. Sascha er kommet med sportsudvalget.

 1. Åbent hus med 20-års jubilæum d. 18/6 – Ann/Maiken

Åbent hus flyttes til den 28/8. 

Der er forslag til en opvisning, der fortæller klubbens historie gennem ridning. Der kunne indgå ponygames og kvadrilleridning og deltagelse i DM.

Der skal desuden være plads i programmet så der er noget for alle klubbens ryttere på alle niveauer.

Vi spørger Karoline, om hun vil stå for at lave/arrangere ”klubbens historie”-opvisningen.

 1. Juniordage 2022 - Ida S.

Ida koordinerer sammen med Karoline, hvordan det vil være muligt at afholde klubdagene.

 

 1. Ridelejr uge 26 – Lisa

Lisa orienterer om de foreløbige planer for ridelejren. Der er nogle udfordringer, der skal styr på.

Lisa vil fremlægge det endelige program til næste møde.

 

   

5. Nyt fra udvalgene:

 

     1. Bane og vedligeholdelsesudvalg (Steve, Jens N., Michael, Kent og Claus)

     Hvis man har tid og bare går rundt herude, må man rigtigt gerne sætte vandingsanlægget      til. Gerne vande en streng ad gangen.

 

     2. Undervisningsudvalg (Ida K., Lisbeth T. holdundervisningsteam)

 

     3. Cafeteriaudvalg (Anette, Susanne, Ida K, Lone, Tove, Lisbeth W. og Lise P).

 

     4. Stævneudvalg (Maiken, Ann, Ida K og Ida S).

 

     5. Sponsor og pr. udvalg (Charlotte B, Mariann, Lene, Kristina, Malene, Lone, Charlotte).

 

     6. Aktivitetsudvalg (Lisa, Maiken, Ida S, Ida K, Anette, Ann og juniorudvalget).

 

     7. Sportsudvalg (Lone, Karoline T., Marie, Sofie K. og juniorudvalg).

 

     8. Byggeudvalg (Steve)

 

6.  Eventuelt


                                                                                                                                                                               

Næste møde tirsdag den 14/6 kl. 17.00


Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 25/4 2022 kl. 18.30!1. Velkommen Afbud fra Ann og Maiken

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. Anne Jæger mangler at stå som medlem af cafeteriaudvalget. Ellers godkendt.

3. Juniorudvalg (Ida Marie K, Maja, Asta, Mathilde K, Freja P, Lexa og Emilie)

1. Status Juniorudvalget har snakket om “mini-engishustur”. Den kan muligvis gå ned til Ida-Leonora i sommerferien. Vil muligvis afholde filmaften i sommerferien.

2. Trampolinland d. 2/4 Var en succes.

3. Juniorjulefrokost d. 30/4. De sidste detaljer er kommet på plads. Afholdes i Vodskovhallen (stemningssalen). Maja skriver ud med de sidste detaljer. Cafeteria har styr på indkøb.

4. Evaluering af afholdte aktiviteter

1. Ryttermærkeprøver Det er gået godt. Alle har været glade og tilfredse. Der skal sættes mere tid af til materiale, der skal nåes at gennemgås. Måske ryttermærke 2 skal starte efter sommerferien. I fremtiden kan der arbejdes imod, at alle ryttermærker kan være i gang på én gang. Det er dejligt at børn, der kun går til ridning én gang om ugen, får den basale grundviden, der følger med ryttermærker.

2. D-stævne 15. -16. april – Ann Det overvejes at posten “parkeringsvagt” skal sløjfes, da det ikke virker til, der er brug for det, når der er meget plads sat af til parkering. Toilettet i skurvognen er fikset og klar til næste stævne. God tilbagemelding på liste over opgaver, der skulle gøres forud for stævnet. Oplyse om forsinkelser på GO. Godt salg i cafeteria. Vi mangler bomme, oksestøtter med sikkerhedsstøtter. Der snakkes også om, at der er et ønske til bestyrelsen, om at der købes cavaletti bloks. (Ida K køber springmateriale), fire nye tønder til start og mål (Chalotte køber tønder).

3. Hjælperarrangement d. 23. april – Ida K. Der var god stemning. Signe R. stod for det meste. Det var lærerigt. Der blev sagt, at det er et job, og vist hvordan der sadles op, men også hygget med fællesrundbold. Der snakkes om at afholde pizzahygge efter sommerferien for hjælpere.

5. Emner til orientering/drøftelse:

1. Status økonomi - Ninna AKV - Kartoffelfabrik har sponsoret 4000 kr. Lisa har fulgt op på mobilnumre. Anette donere en stævnetelefon. På hjemmesiden mangler der er at blive opdateret på suppleanter (Chalotte ordner det).

2. Status projekt ”Ny rytterstue” – Steve De er igang med at pudse vægge. Mangler stadig prise på vinduer. Terrassen laves lørdag d. 30 og søndag d. 1. Der mangler folk. Vi kan prøve at printe en seddel ud med ønske om hjælp, som forældre kan få med hjem til undervisningen. Det skal understreges, at alt hælp kan bruges, og man binder sig ikke til at projektet er færdigt.

3. Opdatering af årshjul – Lisa Der er ønske om C-stævne igen i år. Stævneudvalget kommer med forslag til dato. Evt. en D-procentklasse. LC pony. Der arrangeres sankthans igen i år. Nathalia vil gerne afholde sommer bootcamp, hvor der undervises i ponygames en gang om ugen i sommerferien. (Ida K. Beder om et udspil fra Nathalia i forhold til løn, betaling og afholdelse.) Susanne arrangerer en bytur.

4. 20-års jubilæum d. 23. Maj ´22 - Lisa Åbent hus bliver dedikeret til jubilæum. 5. ”2 dage med hest” - Lisa Bliver den 4.- 5. juni. Vi er blevet kontaktet, om vi vil hjælpe med at holde et arrangement, hvor vi for hver pony, vi kan stille til rådighed, vil tjene 1000 kr. til klubben. 6. Info fra D14-møde - Ann/Ida S. Christina Volhøj er blevet diskriktsformand 7. Forslag til nyhedsbrev – Ann Datoer på arrangementer fremadrettet. Manglende hjælp til rytterstue. Jubilæum. Et skriv omhandlende punkt 8. 8. Stemning blandt de unge - Lisa Vi er blevet bekendt med, at nogle blandt de unge kan føle sig ene. Hvad kan vi gøre? Måske skrive ud. Måske en snak på hvert hold. Voksnes indsats: Hvis nogle skal noget, kan den voksne observere og opfordre til “om ikke den pågældende, der ikke bliver spurgt, vil med”. Vi vil gerne blive bedre til at sige “hej” til alle, når vi møder dem. Hvis vi voksne starter ud med at gøre det, smitter det måske af på de unge. Evt. et tema på ridelejr eller klubdage. 6. Status på kommende aktiviteter: 1. Kvartalsarrangement 1./2. Kvartal ´22 - Lone Har mange forslag til aktiviteter. Forslag til de næste to arrangementer: Nr. 1. En mandag: et oplæg med Elin Huve, som er kiropraktor eller Louise som er horse and human fys. Nr. 2. Stort ønske om dressurkursus. Evt. m. Kenneth Damgård. Datoer drøftes med bestyrelsen. 2. Juniordage 2022 - Ida S. Ikke noget nyt. 3. Ridelejr uge 26 - Lisa Der er ikke mange af de store til at deltage - hvordan løser vi det? Få italesat at de er vigtige. “Den gang de var små, var der nogle, der gjorde det samme for dem.” Der er stort ønske om, hvis muligt at “vi” tager et par fridage i ugen. Måske man kan skrive om hjælp fra andre forældre. 7. Nyt fra udvalgene: 1. Bane og vedligeholdelsesudvalg (Steve, Jens N., Michael, Kent og Claus) 2. Undervisningsudvalg (Ida K., Lisbeth T. holdundervisningsteam) 3. Cafeteriaudvalg (Anette, Susanne, Ida K, Lone, Tove, Lisbeth W. og Lise P). 4. Stævneudvalg (Maiken, Ann, Ida K og Ida S). 5. Sponsor og pr. udvalg (Charlotte B, Mariann, Lene, Kristina, Malene, Lone, Charlotte). 6. Aktivitetsudvalg (Lisa, Maiken, Ida S, Ida K, Anette, Ann og juniorudvalget). 7. Sportsudvalg (Lone, Karoline T., Marie, Sofie K. og juniorudvalg). 8. Byggeudvalg (Steve) 8. Eventuelt Næste møde er mandag d. 23/5 kl. 18:30

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 14/02 2022


1. Velkommen

Lisa byder velkommen. Der er afbud fra Ida S, Katrine og Signe R

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referatet er godkendt.

3. Juniorudvalg (Signe R, Ida Marie K, Mathilde P, Maja, Lexa, Freja P, Kathrine og Emilie)

 1. Status
 2. Zoo-tur 11. dec. ´21: Intet til referatet
 3. Juniorjulefrokost ny dato: Forslag 12. marts
 4. Trampolinland ny dato: Forslag 27. marts

4. Emner til orientering/drøftelse:

1. Status økonomi, regnskab ´21 – Ninna gennemgår regnskabet og budgettet for 2022.

Ninna skriver ud for at høre, hvem der skal konfirmeres i år.

2. Status projekt ”Ny rytterstue” – Steve

Det begynder at tage form. Vi har fået dækket til gammel pris og derved sparet en masse penge. Der er lidt udfordringer omkring vinduerne ind mod ridehallen, der skal være lavet af brandhæmmende materiale. Steve har møde med elektrikeren omkring belysning og el i rytterstuen.

3. Velkomstfolder – Charlotte. Charlotte sender den snart ud til os.

5. Status på kommende aktiviteter:

1. Fastelavn d. 27. feb. – Anette. Anette sender en opgavefordeling ud. Vi mødes ved middagstid og gør klar.

2. Generalforsamling d. 1. marts – Lisa. Vi holder fællesspisning først. Vi satser på pulled pork burgere igen. Lisa forsøger at få outsourced pulled pork-tilberedningen. Anette finder nogle til at bage kage.

Vi skal ændre i vedtægterne i forhold til om, man kan være passivt medlem af klubben. Det er pt ikke muligt at melde sig som passivt medlem. Vi skal også ændre at man er meldt ind fra den dato man har udfyldt en indmeldelsesblanket. Nu melder man sig ind via Klubmodul. Så den skal også ændres. Vi holder konstituering torsdag den 3/3 kl. 18.30.

Maiken har styr på pokaler og indgravering af nye navne.

3. E-stævne – 26.-27. marts. – Maiken. Maiken har søgt alle terminer til vores kommende stævner.

2. Kvartalsarrangement 1. kvartal ´22 – Ann. Intet nyt under solen.

3. Juniordage 2022 - Ida S. Ida er i gang med at arrangere juniordagene.

7. Nyt fra udvalgene:

1. Bane- og vedligeholdelsesudvalg (Steve, Jens N., Michael, Kent og Claus)

Der er røget en tagplade under stormen Malik, der skal skiftes. Vi kan muligvis låne en lastbil med lift, så pladen skiftes i løbet af de næste 14 dages tid.

Steve får en pris på lamper til ridebanerne, når han mødes med elektrikeren i denne uge.

2.Undervisningsudvalg (Ida K., Lisbeth T. holdundervisningsteam)

Ryttermærker starter op efter vinterferien. Ida efterlyser mønter til pengekassen.

3. Cafeteriaudvalg (Anette, Katrine, Susanne og Lone).

4. Stævneudvalg (Maiken, Ann, Ida K og Ida S).

5. Sponsor og pr. udvalg (Charlotte, Mariann, Lene, Kristina og Malene).

Der er solgt flere skilte til ridehallen.

6. Aktivitetsudvalg (Lisa.........).

7. Sportsudvalg (Ann, Ida K., Ida S. og juniorudvalg).

8. Equitourudvalg (Steve, Maiken og Katrine)

9. Byggeudvalg (Steve, Mogens, Michael J., Olav og Lisa)

9. Eventuelt

Nyt møde: Konstituerende bestyrelsesmøde 3/3. Ann bestiller mad.

Nytårskur: 26/2 kl. 18.00 ved Lisbeth og Olav. Anette bestiller mad.

 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 17. januar 2022


1) Velkommen

Afbud fra Lene, Maiken og Katrine

Lisa byder velkommen.

2) Møde med Lisbeth og Olav vedrørende nyt lovkrav om registrering af til- og afgang af alle heste på matriklen

Olav foreslå at have ringbind liggende, hvor hver hest har en side, hvor der kan registreres hændelser. Et ringbind i sadelrummet til de heste, der bor på Snorgården og et ringbind i foderhuset til de heste, der kommer udefra.

Lisa udformer en standardseddel til ringbindet, hvor de forskellige hestes registreringsnumre er fortrykt.

Det skal undersøges, om det også skal registreres, når vi rider en tur ud fra matriklen og hvordan vi skal registrere, når hestene er til stævne, og når vi selv holder stævne.

3) Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet er godkendt

4) Juniorudvalg

1. Status: Har ikke holdt møde. Så der er intet nyt i de nedenstående punkter.

2. Zoo-tur 11. december ´21

3. Juniorjulefrokost ny dato?

4. Trampolinland ny dato?

5) Evaluering af gennemførte aktiviteter

1. Juleafslutning i uge 50/51 (onsdag d. 15.-tirsdag d. 21.).

Juleafslutningen den 20. og 21. blev aflyst på grund af coronasmitte blandt børnene. Der blev efterfølgende gjort grundigt rent i cafeteriet.

2. Juleridetur d. 24. december- Ida K

Hyggelig tur, men æbleskiverne var aflyst.

6) Emner til drøftelse

1. Status økonomi- Ninna

Der har været lidt problemer med tilbagemeldinger fra udmeldte medlemmer, der har fået en påmindelse om, at de skulle betale kontingent pr 1/1 ´22, på trods af, at de har meldt sig ud. Så Ninna og Lisa har haft en del henvendelser.

Der er også problemer med at opdaterer kontingentet, der stiger, når medlemmet når en vis alder og skal flytte kontingentgruppe. Ninna gør det manuelt, da klubmodul ikke har denne effekt. Hun opdaterer løbende.

Ninna udsender påmindelse om sponsorat til AKV.

Ninna rundsender mobilepay-kode, så vi alle kan tilgå mobilepaykontoen og tjekke indbetalinger ved arrangementer. Vi skal huske at minde folk om at skrive en kommentar, når de mobilepayer.

2. Status projekt ”Ny rytterstue”- Steve

Der er lagt loftdæk op. Der bliver lavet en ændring i handicaprampen. Der bliver også startet op på det udvendige, da der er kommet en mand, der kan klare det.

3. Hjælp til bespisning af byggefolk om lørdagen- Anette

Cafeteriafolket vil gerne have flere folk med ind over madlavning til byggefolkene. Vi laver en kalender, hvor folk kan skrive sig på, hvis de har lyst til at hjælpe til med det.

4. Velkomstfolder- Charlotte

Den er undervejs.

5. Opsætning og nedtagning af springbane onsdag- Lisa

Vi skal have opdateret juniorunderviseren om, at hun skal møde en halv time tidligere til springundervisningen og hjælpe med at sætte banen op. Springholdene skal gøres opmærksom på, at de skal hjælpe med at rydde op efter sidste springhold. Ida K laver et opslag om det.

6. Ny lovgivning vedrørende overnatning i foreninger- Lisa

Vi skal have en godkendelse for at have overnattende folk på stedet. Lisa har kontaktet en kontaktperson for at få afklaret, hvor vi står i forhold til vores ridelejr. Vi skal vide hvilke kriterier, der skal opfyldes for, at vi kan få godkendelse.

Indtil vi får det afklaret kan vi ikke afholde arrangementer med overnatning.

7) Status på kommende aktiviteter

1. Juniordage 2022- Ida S og Maiken

Vil have fat i Karoline og høre om hun vil arrangere en overlevelsestur, der måske skal afholdes lidt senere på året, hvor der er varmere i vejret.

2. Fastelavn- Anette

Den 27. februar. Vi afventer retningslinjer i forhold til afvikling af arrangementer.

3. Kvartalsarrangement 1. kvartal ´22- Ann

Vi arbejder på et arrangement.

8) Nyt fra udvalgene

1. Bane- og vedligeholdelsesudvalg

Der er ved at blive undersøgt, hvad prisen er på nye lamper på dressurbanerne.

2. Undervisningsudvalg

Signe og Ida K er ved at lave arrangement for trækker

Ida har undersøgt de nye ryttermærker. Hun vil starte ryttermærkeundervisning op fra 1. marts. Det er meget nemt at gå til. Der er lavet undervisningsplan. Ida undersøger om ryttermærkerne man skal tage ryttermærke 1 for at får ryttermærke 2 osv.

3. Cafeteriaudvalg

Lisa indkøber et par højstole til babyer til cafeteriet i IKEA.

4. Stævneudvalg

5. Sponsor- og pr udvalg

6. Aktivitetsudvalg

7. Sportsudvalg

8. Equitourudvalg

9. Byggeudvalg

9) Eventuelt

Næste møde d. 14. februar kl. 18.30

Forslag til dato til nytårskur d. 19. februar.REFERATER 2021

 

Referat til bestyrelsesmøde d. 6/12 2021 kl. 18.30!


Afbud fra Katrine

1. Velkommen

Lisa byder velkommen

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

3. Juniorudvalg (Signe R, Ida Marie K, Mathilde P, Maja, Lexa, Freja P, Kathrine og Emilie)

 1. Status
 2. Juniorjulefrokost den 11. december. Juniorudvalget har planlagt julefrokosten med aktiviteter, menu og bordudsmykning
 3. Zoo-tur den 11. december.

Der er hængt opslag op. Der planlægges, at der kommer et par undervisere med til at holde styr på hjælperne.

 1. Trampolinland 8. Jan 2022.

Udvalget holder et møde inden arrangementet for at planlægge turen.

4. Evaluering af gennemførte aktiviteter:

1. Lynkursus i hest – for forældre – Ida.

Der var 3 tilmeldte til arrangementet og det forløb godt. Måske skal der deles sedler ud til begynderholdenes forældre for at få flere med. Vi prøver igen til næste år.

2. Dressurkursus v. Grethe Keller – Ann

Der var tre tilmeldte til kurset. Deltagerne udtrykte stor tilfredshed.

5. Emner til orientering/drøftelse:

1. Status økonomi – Regnskab 2021 – Lisa

Ninna har lavet et udkast til næste års budget. Regnskabet for 2021 ser også godt ud med et fint overskud.

2. Status projekt ”Ny rytterstue” – Steve

Det går fremad med byggeriet. Loftdækket er færdigt, så det skal afhentes og monteres. Der er pt stilstand i byggeriet pga. frostvejr.

3. Velkomstfolder – Charlotte

Charlotte er snart færdig med den. Hun sender den rundt på mail, så vi kan læse den igennem til endelig godkendelse.

4. Økonomi på undervisningshold/fastholdelse af trækkere og hjælpere – Anette

Det er besluttet, at hjælperne skal stige en femmer i løn i timen pr 1/1.

5. Spørgsmål fra medlemmer – Lisa

Vi har fået et par spørgsmål fra nogle medlemmer, som vi sender videre til Lisbeth og Olav, da det er angående stalden, som ikke hører under rideklubbens domæne.

6. Datoer for stævner i 2022 – Maiken

Vi må søge 2 stævner i henholdsvis forår og efterår uanset niveau. Vi vil derfor søge et E- og D-stævne pr halvår. Når stævneplanen er lagt, vil det blive muligt at søge et C-stævne.

Vi søger følgende datoer:

E- stævner: 26/3 (2. prioritet 19/3) 17/9 (2. prioritet 24/10)

D-stævner: 15-16/4 (2. prioritet 23-24/4) 15-16/10

6. Status på kommende aktiviteter:

 1. Kvartalsarrangement – åben dømning d. 19. dec – Ann

Der er pt ingen tilmeldte, men det forlyder, at der er flere interesserede. Sidste dato for tilmelding er 11/12.

 1. Juleafslutning i uge 50/51 (ons d. 15. – tirs d. 21)

Onsdag d. 15/12: Ann

Torsdag d. 16/12: Lisa

Fredag d. 17/12: Lene

Mandag d. 20/12: Charlotte

Tirsdag d. 21/12: Anette

 1. Juleridetur 24. december – Ida K.
 2. Juniordage 2022 – Ida S. og Maiken

7. Nyt fra udvalgene:

1. Bane og vedligeholdelsesudvalg (Steve, Jens N., Michael, Kent og Claus)

Det kunne være rart, at der blev strøet sand fra stalden over til ridehallen, når vejen dertil

er dækket med sne og is.

2. Undervisningsudvalg (Ida K., Lisbeth T. holdundervisningsteam)

Ida er, i samarbejde med Camille, i gang med at flytte rundt på springholdene, så der

bliver frigjort tid til et begynderspringhold.

3. Cafeteriaudvalg (Anette, Katrine, Susanne og Lone).

4. Stævneudvalg (Maiken, Ann, Ida K og Ida S).

5. Sponsor og pr. udvalg (Charlotte, Mariann, Lene, Kristina og Malene).

Har afholdt møde, hvor de drøftede en mulighed for afholdelse af sponsorstævne. Vi har tidligere aftalt, at et sådant skulle afvikles i forbindelse med åbent hus-arrangementet.

Kristina er i gang med at indsamle bestillinger til klubtøj.

Udvalget har lavet en aftale med Rema 1000 om procenter på indkøb og forskellige andre tilbud.

6. Aktivitetsudvalg (Lisa.........).

7.Sportsudvalg (Ann, Ida K., Ida S. og juniorudvalg).

Nogle fra udvalget har holdt møde og planlagt følgende arrangementer:

4.kvartal 21: Åben dømning 19/12

1.kvartal 22: Par de deux/kür-kursus

2.kvartal 22: Tur til DM i dressur

3.kvartal 22: Springkursus

4.kvartal 22: Agility/miljøtræning

8. Equitourudvalg (Steve, Maiken og Katrine)

9. Byggeudvalg (Steve, Mogens, Michael J., Olav og Lisa)

8. Eventuelt

Nytårskur d. 8/1 ´22 hos Lisbeth og Olav, Ida S undersøger/bestiller mad

Der skal sendes julehilsen ud med annoncering af dato for generalforsamling, frist for indkomne forslag (31/12)

 

 

 

 

 

Referat konstituerende bestyrelsesmøde d. 13/3 2021

 1. Velkommen

Anette byder velkommen


 1. Konstituering af bestyrelsen

Formand: Lisa Kristiansen

Næstformand: Maiken Winther

Kasserer: Ninna Nøhr (ikke bestyrelsesmedlem)

Sekretær: Ann Kirkegaard

Menige medlemmer: Ida Kramer Jensen, Steve Klemmensen, Anette Bindslev, Charlotte Bolivard

Suppleanter: Ida Sørensen, Lene Mose, Katrine Tjell, Mariann Riemann


 1. Hvad vil vi arbejde for i 2021, og hvad er strategien?

Vi vil have taget vedtægterne op til revidering og evt. foreslå ændringer til næste generalforsamling.

Vi vil arbejde for bedre social trivsel for bredden i klubben, flere hænder til at løfte opgaverne i forbindelse med afvikling af arrangementer, fokus på bedre oprydningsvaner i stald og hal.


 1. Revidering af udvalgene og ansvarsfordeling

Vi fylder på udvalgene ved næste bestyrelsesmøde.

 1. Bane- og vedligeholdelsesudvalg

(Steve, Jens N, Michael, Kent) 

 1. Undervisningsudvalg

(Ida, Lisbeth Tjell, holdundervisningsteamet)

 1. Cafeteriaudvalg

(Anette, Katrine, 

 1. Stævneudvalg

(Maiken, Ann, Ida K og Ida S)

 1. Sponsor og pr udvalg

(Charlotte, Lene, 

 1. Aktivitetsudvalg 1. Sportsudvalg

(Ann, Ida K, Ida S, juniorudvalget)

 1. Equitourudvalg

(Steve, Maiken, Katrine)

 1. Byggeudvalg

(Steve, Mogens, Olav, Michael J. og formanden

 1. Omrokering i udvalgene

Se punkt 4

 1. Eventuelt


Næste bestyrelsesmøde: 5. april kl. 18.00


 

 

 

Referat fra generalforsamling i SRLA d. 10. marts 2021

 1. Valg af dirigent 

Charlotte Bolivard vælges som dirigent og Ann Kirkegaard som referent.

Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovlig, da den er indkaldt i rette tid og via de rette kanaler

 1. Bestyrelsen aflægger beretning.

Formanden Anette aflægger beretning

Se vedhæftning.

 1. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Louise gennemgår regnskabet. Vi har et mindre overskud trods coronaperiodens nedlukninger. Vores arrangementer bidrager til et overskud. Derfor er det vigtigt at få lov at gennemføre dem i dem.

Regnskabet godkendes.

 1. Budget for 2021 forelægges til godkendelse

Der er ikke budgetteret med store indtægter fra stævner og Equitour i 2021, da vi ikke ved hvordan coronasituationen ser ud i dette år. Andre indtægter og udgifter lægger sig op ad tallene fra 2020

 1. Fastsættelse af kontingent for 2022

Bestyrelsen foreslår ingen ændring i kontingentet

 1. Behandling af indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Charlotte Bolivard vælges som nyt bestyrelsesmedlem og Ida Kramer og Ann Kirkegaard genvælges til bestyrelsen

 1. Valg af suppleanter

Mariann Riemann, Lene Mose, Katrine Tjell og Ida Sørensen vælges som suppleanter til bestyrelsen

 1. Valg af juniorrepræsentanter og juniorsuppleanter

Maja Sørensen, Ida Marie Kristiansen, Signe Riemann, Lexa Bolivard, Kathrine Bindslev, Freja Porsborg og Mathilde Panduro.

 1. Valg af to revisorer og 1 revisorsuppleant

De nuværende revisorer og revisorsuppleanten genvælges

 1. Info vedrørende byggeri af ny rytterstue

Mogens Kjeldsen giver en orientering om byggeriet af den ny rytterstue. Folkene bag håber på, at gløgg og æbleskiver til holdenes juleafslutning kan afholdes i den ny rytterstue i december 2021.

 1. Uddeling af vandrepokaler

Dressur hest: Ann Kirkegaard på Stuntgeist af Hvarre

Dressur pony: Anna Lund Hansen på Thorups Andiamo

Spring hest: Sascha Eliot Pedersen på Vestervangs Rush Romance

Spring pony: Sara Larsen på Skikkilds Princess

Årest bommert: Charlotte Bolivard for hendes ”fald i hul stunt”

Årets kammerat: Signe Riemann

 1. Eventuelt

Ingen 


 REFERATER fra 2020

 


Referat fra bestyrelsesmøde d. 7. september 2020

 1. Velkommen

Afbud fra Lise, Mariann, Susanne

 1. Godkendelse af referat

Godkendt

 1. Siden sidst

 2. Juniorudvalg (Marie, Signe R., Ida Marie K, Mathilde P., Maja T. og Kathrine)

 1. Status

Udvalget har holdt møde, og de vil afholde en Fårup tur i efterårsferien, en julefrokost i Langholt hallen 28. november (hvis hallen er ledig), de vil gerne have en udklædningsklasse til et internt stævne, og de vil gerne have klubdagene bliver afholdt i en spejderhytte med overnatning.

5.Evaluering af gennemførte aktiviteter:

1. Arbejdsdag 22. august 2020

Det, der stod på listen, blev ordnet. Der var god stemning, og der kom mange nye ansigter.

 1. D-stævne 29 og 30. august 2020

Det gik godt. Der var ikke mange starter. Dressurbanerne var våde lørdag pga. regn fredag nat, så stævnet blev flyttet indendørs. Søndag blev dressuren afholdt udendørs, da banerne var tørret op.

Banerne fik ros.

6.Emner til orientering/drøftelse:

 1. Status økonomi – Louise

Pt intet nyt

 1. Longering på dressurbanerne – Ann

Vi opfordrer rytterne til at longere på springbanen eller i kravlegården fremfor dressurbaner og ridehal.

 1. Junior underviser – Ida

Juniorunderviserne skal rokeres rundt. Tidligere blev det gjort hvert halve år. Måske skal det sættes mere i system fremover. Ida snakker med juniorunderviserne for at høre, hvilke dage de har mulighed for at undervise fremover.

 1. Sponsorudvalg – Anette

Lisa indkalder til møde med stævneudvalget, aktivitetsudvalget og sponsorudvalget.

 1. Opdatering omkring Rytterstuen – Steve, Lisa og Anette

De starter med at bygge 1. oktober. Der er pillet nogle ting væk, så vi nu kun mangler 100.000. Der laves et opslag, så vi kan finde ud af, hvor mange arbejdskræfter vi kan stille, samt hvilke håndværkertyper vi er dækket ind med.

 1. Køb og salgs ride på FB – Anette

 2. Anette laver en facebook-side med køb og salg for SRLA-medlemmer.

 3. Møde med DRF- Anette og Ida

Ida og Anette har været til møde i Middelfart omkring idégenerering for at få målgruppen plus 40 i gang med at ride holdundervisning igen. Der kom ikke så meget nyt

ud af mødet.

7. Status på kommende aktiviteter:

 1. E Stævne den 10. og 11. oktober 2020

Afvikles som klubmesterskab. Marie laver en vejledning til, hvad det indebærer at ride de forskellige klasser, og hvornår man skal komme og gøre hesten klar osv.

8. Vision 2020

1. Bedre social trivsel i klubben

2. Arbejde på at forbedre de udendørs baner

Dressurbanerne er blevet gode efter de er blevet dybdeharvet og fået flis på. Springbanen står hurtigt under vand. Steve snakker med Olav, om vi må grave en grøft til at lede vandet i.

 1. Flere hænder til at løfte opgaverne i forbindelse med afvikling af arrangementer

Der har været en del nye ansigter både til arbejdsdag og til hjælp til stævner

 1. Fokus på bedre oprydningsvaner i stald og hal.

Det roder i den lille ridehal.

9. Nyt fra udvalgene:

 1. Bane og vedligeholdelsesudvalg (Steve, Jens N., Michael, Kent)

 1. Undervisningsudvalg (Susanne, Lisbeth T.(+ underviserne))

 2. Cafeteriaudvalg (Susanne, Lise, Sanne og Tove?).

 3. Stævneudvalg (Maiken, Ann, Ida og Sascha?).

 4. Sponsor og pr. udvalg (Lisa, Charlotte, Steve og Mariann).

 5. Aktivitetsudvalg (Lisa, Ann, Maiken, Ida, Lise).

 6. Sportsudvalg (Ann, Ida og juniorbestyrelsen).

 7. Equitourudvalg (Maiken, Dennis og Steve).

 8. Byggeudvalg (Steve, Dennis, Mogens og Olav).

  Eventuelt

Næste møde: 28. september kl. 18.30

 

 

Referat bestyrelsmøde 3/8 2020
Velkommen
Anette byder velkommen
Godkendelse af referat
Referatet er godkendt
Siden sidst
Juniorudvalg
Status: De afventer nye tiltag i forhold til corona, inden de planlægger nye arrangementer.
Evaluering af gennemførte aktiviteter:
Ridelejr i uge 27:
En god ridelejr. Det var lidt anderledes denne gang, da deltagerne ikke overnattede på rideskolen.
Vi skal være obs på, hvad der serveres til aftensmad, de aftener deltagerne skal hurtigt videre til nyt arrangement.
Det var en god oplevelse at være på stranden med ponyerne. Det var rigtigt fint at køre med Oves lastbil.
Distancedagen var også en god dag og stævnedagene fungerede godt.
Så alt i alt en rigtig god ridelejr.
Emner til orientering/drøftelse
Status økonomi:
Der mangler indtægter fra de aflyste stævner.
Undervisningen er i plus, så det ser ud til, at vi kommer ud af den første del af coronaperioden.
Status omkring coronatiltag på Snorgården:
Vi fortsætter med de vedtagne corona-regler.
Anvendelse af den lille ridehal:
Frem til hestene kommer ind om natten, bruges den lille ridehal fortsat til opsadling.
Anvendelse af stalden til opsadling som før corona:
Vi bibeholder de vedtagne coronaretningslinjer omkring brug af stald. Vi gentager opslaget om retningslinjerne på Facebook.
Sponsorater til kommende stævne
Louise er i gang med at indhente sponsorpræmier til det kommende stævne.
Status springunderviser:
Vi leder stadig efter en ny springunderviser.
Udmelding omkring stævner på Facebook
Vi skal have meldt ud på Facebook, at E-stævnet først afholdes 10. og 11. oktober. Det gør vi dog først, når vi har fået godkendt terminen.

Status på kommende aktiviteter
Arbejdsdag 22/8:
Maiken laver en meningsmåling/tilmelding på Facebook.
D-stævne i dressur 29. og 30. august:
Maiken melder ud på Facebook.
E-stævne den 10. og 11. oktober
Se tidligere punkt.

Vision 2020
Bedre social trivsel i klubben:
Intet nyt pga. corona.
Arbejde på at forbedre de udendørs baner:
Bane-og vedligeholdelsesudvalget er i gang med banerne.
Flere hænder til at løfte opgaverne i forbindelse med afvikling af arrangementer:
I forbindelse med opslag om det kommende stævne på FB, laver Maiken en meningsmåling, hvor man kan tilkendegive, hvilken hjælpertjans man vil have.
Fokus på bedre oprydningsvaner i stald og hal:
På pause pga. corona.
Nyt fra udvalgene
Bane- og vedligeholdelsesudvalg:
Se tidligere punkt.
Undervisningsudvalg:
Fokus på beklædning på en sikkerhedsdag.
Hjælperdag med mødepligt, hvor hjælperne skal lære at sadle op og fokus på, at man selv skal finde en hjælper, hvis man er forhindret i at komme.
Cafeteriaudvalg:
Intet nyt
Stævneudvalg:
Se tidligere punkt.
Sponsor og pr-udvalg
Det vil være en god ide at holde et møde med de nye medlemmer i udvalget.
Aktivitetsudvalg:
Der er en del aflyste arrangementer pga. corona. Der arbejdes på nye coronavenlige aktiviteter.
Sportsudvalg:
Der kommer forslag om et voltigeringsarrangement, en tur til Equitour/DM første weekend i september.
Equitourudvalg:
Intet nyt
Byggeudvalg:
Holder møde torsdag 6/8

Eventuelt

Nyt møde: mandag den 7. september kl. 18.30


Referat fra bestyrelsesmøde d. 15. juni 2020

Afbud fra Mariann og Lise
1. Velkommen
Anette byder velkommen
2. Godkendelse af referat
Referat godkendt
3. Siden sidst
Der har været lukket ned pga. corona. Men pr 8/6 er der åbnet op for normal undervisning igen, efter en periode med coronaundervisning.
4. Juniorudvalg (Marie, Signe R., Ida Marie K, Mathilde P., Maja T. og Kathrine)

1. Status
Har holdt konstituerende møde. Marie er valgt som formand. De planlægger en Fårup tur i efterårsferien og er kommet med forslag til aktiviteter under ridelejren.
5. Evaluering af gennemførte aktiviteter

1. Generalforsamling. Gik ok, som det plejer.
6. Emner til orientering/drøftelse
1. Status økonomi - Louise
Meget få har meldt fra under coronanedlukningen. Der har dog været en del manglende kortoplysninger på nogle ryttere inde på klubmodul. Louise forsøger at få fat i Klubmodul for at høre, om der kan laves en regning, således den dukker på, når folk opdaterer deres kortoplysninger.
Der kommer til at mangle indtægter fra de aflyste arrangementer under corona-nedlukningen bl.a et udvidet d-stævne.
Undervisningen kommer ikke til at give underskud. Dog kommer der ekstraudgifter til undervisere, da vi jo har besluttet at fortsætte med undervisning i juli, der jo er betalingsfri.
2. Facilitetsadgang - endags undervisning - Louise
Fremover skal det betales på cafeteriets mobilpay, da det er for bøvlet at betale via Klubmodul.
3. Facilitetsadgang, foreningen Rytterstuen – Louise
Der er forskellige forslag til dette. Vi venter med at tage beslutning om noget pt.
4. Ridelejr - Lisa
Lisa har en grov skitse for programmet til ridelejren.
5. Springunderviser – Lisa
Lisa har kontakt til en berider, der kunne være et muligt emne til at overtage springundervisningen efter sommerferien.
Anette skriver et opslag om vores jagt på springunderviser, at der ingen springning er i juli samt at sidste mulighed for tilmelding til undervisning i juli er 19/6.

6. Tirsdagsundervisning – Anette
Signe stopper ved udgangen af juni. Ida Sørensen overtager hendes undervisning om tirsdagen.

7. Underviserne skal holde øje med om elever bliver tilmeldt – Louise
Louise vil rigtig gerne, at underviserne tjekker, at alle elever er tilmeldt undervisning, før en undervisningstime starter. Er de ikke, skal de udfylde en gul seddel og lægge den i postkassen eller i Annas skab.
8. Genaktivering af voksne ryttere i ridesporten – Lisa
Den 26. august holder DRF informationsmøde om dette i Middelfart. Ida og Anette deltager for at få information om dette tiltag, så vi kan vurdere, om det er noget for os.

9. Ponygames undervisning – Lisa
Der er intet nyt under solen. Pt. sat på standby.

10. Projekt ny rytterstue – Steve
Vi skal have fundet en ny primus motor for “Projekt Rytterstuen”.

11. Gennemgang af udvalg – mangler der nogen? - Anette
Der er nogle huller i udvalgene, vi skal have fyldt ud. Vi mangler at spørge nogle, der før har tilbudt deres hjælp. Det gør Anette.

12. Pokal generalforsamlingen – Anette
Skal man modtage en pokal for mest vindende til generalforsamlingen, skal man som minimum være medlem af klubben året ud.
13. Dato for hjemmesidekursus - Anette
Louise hører om Klubmodul vil komme ud og holde et kursus i brugen af Klubmodul for bestyrelsen.

7. Status på kommende aktiviteter

1. Stævner Vi har fået et stævne i dressur i uge 35. Vi skubber vores E-stævne til weekenden i uge 41, hvor vi ikke har fået vores vanlige d-stævne.
2. Ridelejr
Se tidligere punkt
8. Vision 2020
1. Bedre social trivsel i klubben

Udskydes til et senere møde
2. Arbejde på at forbedre de udendørs baner

Steve er ved at planlægge dette.
3. Flere hænder til at løfte opgaverne i forbindelse med afvikling af arrangementer

Udskydes til et senere møde

4. Fokus på bedre oprydningsvaner i stald og hal

Udskydes til et senere møde

9. Nyt fra udvalgene:
1. Bane og vedligeholdelsesudvalg (Steve, Jens N., Michael, Kent)
Steve er ved at få fat i flis til dressurbanerne, så de kan komme i gang med at renovere banerne.
2. Undervisningsudvalg (Susanne, Lisbeth T.(+ underviserne))
3. Cafeteriaudvalg (Susanne, Lise, Sanne og Tove?).
4. Stævneudvalg (Maiken, Ann, Ida og Sascha?).
5. Sponsor og pr. udvalg (, Steve, Lisa og Mariann).
6. Aktivitetsudvalg (Lisa, Ann, Maiken, Ida, Lise).
7. Sportsudvalg (Ann, Ida og juniorbestyrelsen).
8. Equitourudvalg (Maiken, Dennis og Steve).
9. Byggeudvalg (Steve, Dennis, Mogens og Olav).
10 Eventuelt
Vi skal have undersøgt, hvilke medlemmer der skal konfirmeres.

Næste møde: 3. august kl. 18.30 


referat fra Bestyrelsesmøde 30/5 2020

Afbud fra Sanne

 1. Ridelejr: Regeringen har åbnet for sommeraktiviteter. Der er endnu ikke meldt en ændring i forsamlingsforbuddet ud (pt. 10), men vi forventer det bliver hævet inden ridelejren. Derfor vil vi arrangere Ridelejr igen i år. Der bliver dog ingen overnatning og vi skal nok være på Snorgårdens matrikel alle dage. Lisa går i gang med at lave en indbydelse.

 2. Undervisere: Signe stopper som underviser på de første to hold om tirsdagen fra juli af. Ida Sørensen vil gerne overtage disse to hold. Vi skal have en ny springunderviser. Nuværende springunderviser Cecilie har muligvis et emne, som vi skal have kontaktet.

 3. Equitour er blevet flyttet til første uge i september (hvis de får lov til at afholde det). Både Dennis og Maiken kan ikke hjælpe i den uge, og vi andre alm. hjælpere har også svært ved at kunne få fri en hel uge for at hjælpe. Så hvis Equitour afholdes i september kan SRLA ikke tilbyde at stå for stalden.

 4. Stalden vil blive åbnet op for opsadling igen for privatryttere. Det bliver også muligt at få sine ting ind i sadelrummet igen. Holdeleverne skal dog stadig sadle op i den lille ridehal. Olav etablerer opsadlings-og vaskepladser på møddingspladsen til privatrytterne. Olav arbejder på, at stalden kan lukkes op til den 8. juni.

 5. Stævner: Distrikt 14 har meldt ud, at vi kan søge erstatningsstævner. Vi søger vores “normale“ weekend uge 41, som vi jo ellers ikke har fået i år.

 6. Vedligehold af dressurbanerne: Det forsøges at dybdepløje en af dressurbanerne for at se om, det kan forbedre bunden. Der skal evt. også lægges et lag flis på.
Referat konstituerende bestyrelsesmøde 28/2 2020

 1. Velkommen

Lisa byder velkommen. Der er afbud fra Lise og Steve.

 1. Konstituering af bestyrelsen

Formand: Anette Bindslev

Næstformand: Lisa Kristiansen

Kasserer: Louise Hejring-Hansen

Sekretær: Ann Kirkegaard

Menige bestyrelsesmedlemmer: Susanne Kramer, Maiken Winther, Steve Klemmensen, Ida Kramer.

Suppleanter: Heidi Mandrup, Mariann Riemann, Sanne Brasholt, Lise Thomsen

 1. Hvad vil vi arbejde for i 2020, og hvad er strategien?

Arbejde på at forbedre de udendørs baner, bedre social trivsel i klubben, flere hænder til at løfte opgaverne i forbindelse med afvikling af arrangementer, fokus på bedre oprydningsvaner i stald og hal.

 1. Revidering af udvalgene og ansvarsfordeling

a) Bane- og vedligeholdelsesudvalg (Steve, Jens N, Michael, Kent)

b) Undervisningsudvalg (Susanne, Lisbeth, holdunderviserteamet)

c) Cafeteriaudvalg (Susanne, Heidi, Lise, Sanne, (Kirstine?), (Tove?))

d) Stævneudvalg (Maiken, Ann, Ida)

e) Sponsor- og pr.udvalg (Heidi, Mariann, Lisa, Steve)

f) Aktivitetsudvalg (dem der er ansvarlige for afvikling af årets aktiviteter)

g) Sportsudvalg (

h) Equitourudvalg (Maiken, Dennis, Steve)

i) Byggeudvalg (Steve, Dennis, Mogens, Olav)

5) Omrokering i udvalgene

Se pkt. 4 a-i

Vi sletter punktet under formanden ”Kontaktperson for medlemmer af SRLA”. I stedet skal medlemmerne kontakte formanden i det udvalg, man har spørgsmål/forslag til. Vi vil hænge billeder op af bestyrelsen med kontaktoplysning til dem, der ansvarlig for udvalget.

Punktet under formandens ansvarsområder, der hedder ”Kontaktperson for Distrikt 14 ryger over under stævneudvalgets ansvarsområder.

Under HR arbejde under formanden skal ansættelse og afskedigelse ske i samarbejde med både undervisningsudvalg og kasserer.

Punktet om børneattester skal flyttes fra formanden til kassereren.

Under juniorbestyrelse skal der stå, at der skal deltage et bestyrelsesmedlem.

Under undervisningsudvalget: Administrator for facebookgruppen for klubbens undervisere skal høre under sponsor- og pr.udvalget.

Under sponsor og pr udvalget skal tilføjes opdatering om salg af skilte.

Under byggeudvalget ”velfærdsområdet” ændres til rytterstuen. ”Søgning af fonde” skal ændres til ”søgning af fonde til byggeri af rytterstuen”.

 1. Eventuelt

Næste møde 16/3 kl. 18.30. 

Vi er blevet kontaktet af fritidscenteret ”Højvang” i Hjørring, der gerne vil leje vores ponyer til en ridelejr for deres brugere i tidsrumme 8.30-15.30. Vi får 1.000 kr pr hest pr weekend. De stiller pædagoger til rådighed. Vi skal have unge hjælpere fra klubben, der planlægger og hjælper med at afvikle ”ridelejren”.

 

Referat generalforsamling SRLA den 25/2 2020


1.  Valg af dirigent og referent

Formanden byder velkommen. Bestyrelsen forslår Jette Thomsen som dirigent og Ann Kirkegaard som referent. Begge vælges af forsamlingen. Dirigenten konstaterer, at der er indkaldt til generalforsamling rettidigt, og den dermed er lovlig.

2.  Bestyrelsen aflægger beretning

Formanden aflægger beretning i form af en Kahoot.

Formanden gennemgår herefter klubbens sponsorer i 2019.

Formanden fortæller om hvilke tiltag, der er gjort i 2019, samt hvilke fokusområder, der vil være i 2020.

Herefter gennemgås de forskellige udvalgsposter, hvor bestyrelsen gerne vil opfordre klubbens medlemmer til melde sig til udvalgene.

Til sidst bliver årets (2020) planlagte arrangementer gennemgået.

3.    Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Kasserer Louise Lund Hansen gennemgår regnskabet. Hun påpeger at indførelsen af Klubmodul har været gavnligt for regnskabet, da alle, der rider undervisning, også betaler for både det og medlemskab af klubben. Der er et pænt overskud på trods af, at der er sat penge af til vedligehold af de udendørs baner. Regnskabet godkendes af forsamlingen.     

4.   Budget for 2020 forelægges til godkendelse. 

Kassereren gennemgår budgettet. Forsamlingen godkender budgettet,

   5. Fastsættelse af kontingent for 2021.

Bestyrelsen foreslår at kontingentet forbliver det samme. Forsamlingen godkender dette forslag.

   6. Behandling af indkomne forslag

Der er ikke indkommet nogle forslag.

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Der er fire fra bestyrelsen på valg: Lisa Kristiansen, Maiken Winther, Steve Klemmensen og Dennis Vels. Dennis ønsker ikke genvalg. Det gør de tre andre. Derudover vil Anette Bindslev gerne indtræde i bestyrelsen. Da der ikke er andre, der ønsker at stille op genvælges de tre samt Anette Bindslev til bestyrelsen.

8.    Valg af suppleanter

Der skal vælges 4 suppleanter. Sanne Brasholt og Lise Thomsen vil gerne fortsætte som suppleanter. Signe Gadgaard ønsker at stoppe. Anette Bindslev, der før har været suppleant er valgt ind i bestyrelsen. Der er to nye, der gerne vil træde ind som suppleanter: Heidi Mandrup og Mariann Riemann. Dvs. Sanne, Lise, Heidi og Mariann vælges som suppleanter til bestyrelsen.

9.    Valg af juniorrepræsentanter og juniorsuppleanter

Maja Sørensen, Kathrine Bindslev, Mathilde Panduro, Ida Marie Kristiansen, Cecilie Mandrup, Signe Riemann og Marie Thomsen vælges til juniorbestyrelsen.

10.Valg af to revisorer og 1 revisor suppleant

Jette Thomsen og Mogens Kjeldsen vil gerne fortsætte som revisorer. Søren Larsen vælges som revisor suppleant.

11.Info vedrørende byggeri af ny rytterstue

Dennis informerer forsamlingen om ”projekt rytterstue”.

Der holdes generalforsamling foreningen ”Rytterstuen SRLa” i den 23/3.

12.  Uddeling af vandrepokaler

Mest vindende:

Dressur hest: Pernille Eskerod og Solero af Landlyst

Dressur pony: Freja Kristensen og Riisengaardens Arros

Spring hest: Ane Marie Sørensen og Daillant

Spring pony: Julie Søgaard og Glerupgaards Viktor

Årets bommert: Freja og Dennis Kristensen for ”bagklapbommerten”

Årets kammerat: Sanne Brasholt

13.  Eventuelt

Ingen kommentarer eller bemærkninger fra forsamlingen

Uddeling af gavekurve til klubbens undervisere og Lisbeth og Olav


Referat bestyrelsesmøde d. 6/1 2020 kl. 18.30 1.  Velkommen Lisa byder velkommen 2. Godkendelse af referat Referatet er godkendt 3. Juniorudvalg 1. Status Det var en god juniorjulefrokost med god mad og stemning. Udvalget planlægger en skøjtetur slut februar/start marts. Ordet junior er blevet misforstået, da nogle i stalden troede, at det kun var for juniorer på trods af, at det var udpenslet ret tydeligt i opslagene om den. Navnet ændres til ”Julefrokost for børn og unge under 18 i SRLA” 4. Evaluering af gennemførte aktiviteter 1. Juniorjulefrokost d. 23/11 Madpersonalet vil gerne fremover have mere info om hvilke remedier, der kan laves mad på og med. Menuen var passende. Kartoffelsalaten kan dog undværes, hvis der også er pastasalat. 2. Juleskrab Gik godt, der blev nærmest solgt flere, end der var hentet hjem. Flest solgte skrabere: På 1. pladsen kom Ida Marie og Maja. De solgte hver 123 stk, på 2. pladsen kom Signe R og Cecilie M. De solgte 110 stk. hver. På 3. pladsen kom Lexa, der solgte 30 stk. Der var hurtigt udsolgt af juleskrabere. Måske skal vi bestille 1000 stk næste år. Klubben har tjent 8100 kr på det. 3. Juleafslutning uge 51 Der kom mange forbi skurvognen og fik æbleskiver, gløgg og saftevand. Måske fordi, der stod om det i nyhedsbrevet, der blev sendt ud i slut november. 5.Emner til orientering/drøftelse 1. Status økonomi Intet nyt 2. Status projekt ”Ny rytterstue” Dennis holdt møde med en far til et barn, der rider om torsdagen, der har Hjallerup Spærfabrik. Faren vil gerne bidrage med både med manpower og nogle sponsorater til diverse materiale og maskiner. Han laver et prisoverslag og kommer med et forslag til de etaper som byggeriet kan laves i, således de frivillige kræfter kan se resultater for det arbejde, de lægger i klubben i en given weekend. 3. Ny(e) hjælper/trækker-koordinator fredag Sofie og Marie har i samarbejde overtaget opgaven. Der kommer til at være en prøveperiode for samarbejdet for at se om det kan fungere, eller der skal ændres noget på et tidspunkt. 6. Status på kommende aktiviteter 1. Sikkerhedsuge dato Afholdes i uge 5. 2. Hjælper/trækker infodag dato Afholdes den 7. februar. Der er mødepligt. 4. Klubdage uge 8 Lise og Ann planlægger. Dagene afholdes mandag og tirsdag i uge 8. 5. Fastelavn d. 23. februar 6. Generalforsamling d. 25. februar Der er styr på det. Vi vil gerne have sat 20.000 kr på budgettet til vedligehold af baner. 7. E-stævne marts Afholdes den 28.-29./3 7. Nyt fra udvalgene 1. Bane- og vedligeholdsudvalg Der er kommet ny bund i ridehallen. Den fungerer godt. 2. Undervisningsudvalg Susanne og Louise sætter sig sammen og gennemgår listerne, da der ikke er helt overensstemmelse mellem holdlisterne og de tilmeldte på klubmodul. 3. Cafeteriaudvalg 4. Stævneudvalg 5. Sponsor- og pr-udvalg Har lavet foldere, der fortæller, hvad rideklubben står for og viser nogle billeder fra etablissementet. Forhåbentligt kan det lokke flere til at få nogle reklameskilte op i hallen. 6. Aktivitetsudvalg 7. Sportsudvalg 8. Equitourudvalg 9. Byggeudvalg 8. Eventuel                 1. Nytårskur den 25. januar holdes ved Lisbeth og Olav. Vi bestiller mad hos Andrei. 2. Lisa har været til mødet i distriktet, hvor generalsekretæren for rideforbundet deltog. Han opfordrede blandt andet klubberne til at komme med forslag til kommende kurser. Steve foreslår, at forbundet kunne arrangere et kursus i opbygning og vedligehold af ridebaner. Han fortalt også, at rideforbundet vil undersøge om det er muligt, at de kan overtage kassererposten centralt, så klubberne ikke selv skal finde en mand til at besætte den post. Det kommer der mere info om senere. 

 
Referat bestyrelsesmøde den 18/11 2019
Afbud fra Sanne og Maiken
1.Velkommen
Lisa byder velkommen
2.Godkendelse af referat
Referatet er godkendt
3.Juniorudvalg
1.Status
Holder møde tirsdag d. 19. for at planlægge det sidste til julefrokosten den 23. november fra 17.30-22.00 på kasernen. Der 17 tilmeldte dd.
Planlægger en skøjtetur i slutningen af januar/ starten af februar til skøjtehallen med efterfølgende spisning.
4.Evaluering af gennemførte aktiviteter
1.D-stævne d. 12.-13. okt.
Da det var flyttet indendørs, var dressurdagen om lørdagen lang. Der var
det max antal starter, vi kunne nå at køre igennem lørdag, så vi måtte lukke for efteranmeldelser i dressur. Der var meget stille i cafeteriet om lørdagen, mens der var mere gang i den om søndagen under springningen. Der blev tjent flere penge søndag.
2.Forældre-opsadlings-kursus d. 26. oktober
Det gik godt, og det var hyggeligt. Forældrene var meget interesserede og lærevillige. De mente, at det fint kunne afholdes en gang om året. Der manglede dog nogle af de forældre, der måske havde mest brug for det.
5.Emner til orientering/drøftelse
1.Status økonomi
Der er nogle, der glemmer at opdatere deres betalingskort, så de ikke betaler.
Det kunne være godt, hvis der blev tilføjet i velkomstfolderen, at man ikke har en plads på et hold, så længe man ikke har betalt.
Der er styr på betaling af undervisning og facilitetsgebyr.
2.Status projekt ”Ny rytterstue”
Status quo
3.Generalforsamling februar ’20
Lisa laver en forespørgsel om cafeteriet i hallen er ledigt tirsdag den 25/2.
Der serveres pulled pork-burgere til spisning inden.
4.Møde med Mathias og 5 spring”elever”
Lisa har holdt møde med Mathias og 5 elever om en episode i en springtime. Der har efterfølgende ikke været problemer.
5.Opsigelse som fredagshjælper-koordinator
Den nuværende koordinator har sagt sin stilling op pr 31/12. 
Der skal derfor findes en eller to nye. Der er forslag om to nye, der skal høres, om de er interesserede. 
6.Brug af beridere på SRLA

7.Springhold antal ryttere i forhold til pris og afsat tid
I gamle dage kunne der være 6 ryttere på et hold, der varede 50 minutter. Det kostede 300 kr.
Nu er ponyholdene kun på 30 minutter med 3 ryttere, og det koster stadig 300 kr. Kan underviser ikke få det til at fungere, laver vi det om til 6 mands hold, der rider 50 minutter.
8.Henvendelse ang. opsadling på 2. tirsdagshold
Der er kommet en henvendelse om hjælp til opsadling på et hold, der egentligt skulle kunne sadle op selv. Der er blevet snakket med denne forælder og fundet en løsning. 

6.Status på kommende aktiviteter
1.Juniorjulefrokost d. 23/11
Se punkt 3.
2.Juleskrab
Er sat i værk
3.Juleafslutning uge 51
Mandag: Lisa
Tirsdag: Anette/Lise
Onsdag: Susanne
Torsdag: Dennis
Fredag: Signe/Ida
4.Sikkerhedsuge dato?
Der fastsættes en uge først i januar på en senere dato.
5.Hjælper/trækker infodag dato?
Der fastsættes en dato først i det nye år.
7.Nyt fra udvalgene
1.Bane- og vedligeholdsudvalg
Der skal købes salt og saltes i ridehallen. Der skal bruges 600-800 kg på en 20*40m bane.
2.Undervisningsudvalg
Se tidligere punkt
3.Cafeteriaudvalg
4.Stævneudvalg
Lisa foreslår, at vi ansøger om at få lov til at afholde et C -stævne næste år i juni, juli eller august. Bestyrelsen synes, det r en god ide. Stævneudvalget arbejder videre med dette forslag.
5.Sponsor og pr udvalg
Der er blevet smidt 3 sikkerhedsveste ud. Der er ikke mange tilbage i skabet. Der skal ansøges ved fonde om indkøb af nye.
6.Aktivitetsudvalg
7.Sportsudvalg
Har planer om at afholde programridningskursus først i det nye år.
8.Equitourudvalg
9.Byggeudvalg

8.Eventuelt
Susanne efterlyser et stereoanlæg til den lille ridehal. Anette sætter Klaus på sagen.
Vi skal have genopfrisket, at man skal have et øre fri, hvis man rider med earplugs, da det skaber farlige situationer, hvis man ikke kan høre ryttere der skal passere bagfra.

Nyt møde: Mandag den 6. januar kl. 18.30.

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


Referat af bestyrelsesmøde den 7/10 2019
1.Velkommen
Næstformanden byder velkommen.
2.Godkendelse af referat 
Referatet er godkendt
3.Juniorudvalg
1.Status
Afbud fra Freja. Udvalget holder møde i morgen d. 8/10.
4.Evaluering af gennemførte aktiviteter:
a.Kursus v/ Grethe Keller d. 8. september- Ann
Der var 4 ryttere tilmeldt. Det forløb godt.
Der er ønske om et dressurkursus med en dressurdommer. Sportsudvalget sætter det på dagsordenen til deres næste møde.
b.E-stævne d. 14.-15. sep. – Maiken
Forløb godt. Flere startende end sidste år. Mange tilskuere.
Godt vejr om lørdagen. Søndag blev springningen flyttet indendørs på grund af regn.
Næste år skal der laves regler for, hvilke klasser man mindst må starte, da vi oplevede, at en del startede under niveau.
c.Kvartalsarrangement- kursus i trailerlæsning d. 22. sep. -Ida
Arrangementet blev aflyst på grund af for få deltagere. Mange syntes, det var for dyrt og meldte derfor ikke til.
d.Arbejdsdag d. 28. sep. -Lisa
God dag. Der var god tilslutning og alt på listen blev lavet.
5.Emner til orientering/drøftelse:
a.Status økonomi- Louise
Det ser ud til, at der bliver et overskud på omkring 20.000 i år.
Den manglende ponyleje er betalt til Lisbeth og Olav.
Der kommer en del mere ind på undervisningen, da der er kommet flere på de forskellige hold.
Det går godt med at få folk til at melde til på Klubmodul.
Det er bare sværere at holde styr på dem, der ikke rider holdundervisning, men skal betale facilitetsadgang osv.
Det vil være en hjælp for Louise, hvis underviserne går ind og krydser rytterne på holdene af hver gang til undervisning.
Vi er et erhvervsabonnement hos Eniig, og det er ret dyrt. Vi skal have fundet ud af, om vi kan stoppe abonnementet eller få det billigere. Vi skal have opsagt Fullrateabonnementet. Det er ikke nødvendigt med to internetabonnementer.
b.Status projekt ”Ny rytterstue”- Dennis
Der har været møde med Tommy Heby for 3-4 uger siden, for at han kunne indhente priser på materialer. Han har kontakt til to forskellige leverandører, hvor der afventes svar.
c.Sikkerhedsuge- Anette
Der er kommet en henvendelse fra nogle forældre, der synes, det var problematisk at aflyse undervisningen en gang for at holde sikkerhedsuge. Vi forsøger at forklare forældrene, at sikkerhed vægter højest på SRLA, og alle elever på begynderholdene skal igennem det. Lisa laver en kollektiv skrivelse til forældrene.
Vi afholder en sikkerhedsuge inden jul.
d.Holdflytning tirsdag til et andet tirsdagshold- Anette
Der var for kort frist, da nogle af eleverne skulle flyttes fra et tirsdagshold til et andet, da der ikke var hjælpere på det nye hold. Det syntes, nogle forældre ikke, de var informeret godt nok om.
e.Hjælper/trækker infodag- Lisa
Lisbeth vil gerne, at vi afholder en hjælper/trækker infodag, da der er kommet mange nye hjælpere. 
Signe og Ida finder en dato, arrangerer og afholder kurset.
f.Træner 1- kursus- Lisa
Vi venter med at sende nogen afsted til 2020, da vi gerne vil have tilsagn fra Lions, om at de vil støtte projektet.
g.MobilePay- Lisa
Lisa har kontaktet MobilePay for at høre, om de har oprettet en sag på rideklubben. Lisa har søgt om at få et MobilePay-nummer
og har snakket med dem. Hun kontakter dem igen.
h.Ryttermærker 2019
Julie Stetkær vil gerne undervise. Vi skal først finde ud af, om der er tilslutning til ryttermærkerne. Der sendes info ud om det.
i.Juleskrab
Steve henter juleskrabene. Ida og Lisa er tovholdere på uddeling og indsamling.
6.Status på kommende aktiviteter
a.D-stævne d. 12.-13. oktober- Maiken
Afholdes indendørs. Lørdag bliver lang, og der skal varmes op udenfor. 
b.Forældre-opsadlingskursus 26. oktober- Maiken
Der er sidste tilmelding den 24. oktober, der er tilmelding via Klubmodul. Det er underviserne, der arrangerer og afholder.
7.Nyt fra udvalgene
a)Bane-og vedligeholdelsesudvalget
Der skal repareres hegn på springbanen.
Ridehallen skal saltes. Ann undersøger, hvor meget salt der skal i bunden og giver Steve besked.
b)Undervisningsudvalget
Mathias vil gerne dele hesteholdet op i to halve timer.
Lisa foreslår, at ponyholdene lægges sammen, og han så selv deler dem op.
c)Cafeteriaudvalget
Er klar til weekendens stævne
d)Stævneudvalget
Se tidligere punkt
e)Sponsor- og pr-udvalget
f)Aktivitetesudvalget
g)Sportsudvalget
Forslag om sidste kvartalsarrangement kunne være et dressurkursus med programridning med en underviser og en dressurdommer.
h)Equitourudvalget
Intet nyt
i)Byggeudvalget
Se tidligere punkt
8.Eventuelt

Næste møde: 18/11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Referat af bestyrelsesmøde i SRLA d. 2/9 2019 
Dagsorden:
1. Velkommen
Afbud fra Lise 
2. Godkendelse af referat.
Der har været en ændring på en dato til et møde i undervisningsudvalget.
3. Juniorudvalg (Freja, Sofie K, Marie, Ida Marie K, Caroline BT og Signe R.)
1. Status
Intet nyt
4. Evaluering af gennemførte aktiviteter:
1. Engsighus-ridetur d. 17.-18. aug. – Lisa
10 deltagere. Det gik, som det plejede. Vejret var regnfuldt.
Måske skal turen flyttes frem til sidst i juli, så vejret forhåbentligt er bedre.
2. Åbent hus d. 31. aug. – Maiken
 Godt vejr. Der var rigtigt mange mennesker. Meget positiv feedback fra forældre til de deltagende børn.
Der var ikke kage nok til alle. Det gik især ud over dem, der hjalp med at lukke ponyer ud.
Måske skal vi starte arrangementet tidligere og så fx. starte en grill op og sælge pølser og brød.
Vi kan evt. også lave en løs forhåndstilmelding, så vi har et overblik over, hvor mange mennesker der ca. vil komme.
Der skal være flere hænder til at hjælpe med afviklingen af de forskellige opvisninger til at hjælpe med at få ryttere op og ned af ponyer osv.
5. Emner til orientering/drøftelse:
1. Status økonomi – Louise
Louise vil tjekke, om der er økonomi til at købe sand til ridebanerne.
Ponylejen skal stige med 25 kr igen.
Maiken stopper som konsulent på  første fredagshold ved udgangen af september. Lisa snakker med Louise om løn.
2. Status projekt ”Ny rytterstue” – Dennis
Der har været møde med Tommy Heby, der har kontakter til folk i byggeverdenen. Han vil indhente priser ved folk i branchen og vende tilbage, når han har disse.
3. Forældre-opsadlings-kursus – Maiken
Der er kommet en opfordring fra forældre til at lave et opsadlingskursus for disse, så de kan blive mere selvhjulpne og aktivt hjælpende.
Maiken laver et opslag og underviserne og juniorunderviserne varetager undervisningen på kurset. Kurset afholdes den 26. oktober. 
4. Ryttermærker 2019? - Lisa
Vi vil forsøge at udbyde ryttermærke 1 og 2. Lisa hører Julie Flensted Vilsbæk, om hun er interesseret i at afholde.
5. Status på kommende aktiviteter:
1 Kursus v/ Grethe Keller d. 7.-8. sep.? - Ann
Kurset afholdes som et programridningskursus om søndag eftermiddag.
2 E-stævne d. 14.-15. sep. – Maiken
Maiken laver et opslag. 
3 Kvartalsarrangement – kursus i trailerlæsning d. 22. sep. – Ida
Der skal være mindst ti tilmeldte. Sidste frist er søndag den 8. september.
4 Arbejdsdag? – Steve
Lørdag d. 28. september 10.00-15.00
Steve laver opslag
Banerne er lukket i tidsrummet, og vi starter med rundstykker.
5 D-stævne d. 12.- 13. Okt.- Maiken
Maiken forsøger at tilføje en LA4 dressur for pony om lørdagen.
6. Nyt fra udvalgene:
1. Bane og vedligeholdelsesudvalg (Steve, Jens N., Tom, Bent, Michael, Kent).
Mangler stolper til hegn.
Nye større dyser til vandingsanlægget i ridehallen er i restordre.
2. Undervisningsudvalg (Susanne, Lisbeth T.)
Har holdt mødet og rokeret rundt på nogle af holdene.
3. Cafeteriaudvalg (Susanne, Lise, Sanne og Anette).
4. Stævneudvalg (Maiken, Ann, Ida, Signe og Sascha).
5. Sponsor og pr. udvalg (Dennis, Steve, Lisa, Anette og Helle).
6. Aktivitetsudvalg (Lisa, Ann, Maiken, Ida, Lise).
7. Sportsudvalg (Ann, Ida, Signe og Maiken).
8. Equitourudvalg (Dennis, Steve og Maiken)
9. Byggeudvalg (Dennis, Steve, Mogens og Olav)
7. Eventuelt   
Vi undersøger om der er mulighed for at sende Ida og Signe afsted på Træner 1 kursus i oktober.
Dato til bodegatur: 16. november. Susanne arrangerer.
En nabo har henvendt sig omkring ridning på hans mark. Lisa laver et opslag om regler for turridning.
 
Nyt møde 7. oktober kl. 18.30.                                   
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Referat bestyrelsesmøde den 12. august 2019
Pkt. 1 Velkommen
Lisa byder velkommen
Afbud fra Dennis
Pkt. 2 Godkendelse af referat
Referatet er godkendt
Pkt. 3 Juniorudvalg
Status- gennemført aktivitet: Hyggeweekend m. fællestur til Fårup d. 11. august
Holdt planlægningsmøde tirsdag den 6. august omkring hyggeweekenden.
Fårupturen gik godt.
Pkt. 4 Evaluering af gennemførte aktiviteter:
1. Kvartalsarrangement-10. juni DM Equitour
Hyggelig dag. Omkring 17 deltagere, hvor SRLA sørgede for madpakke.
2. Ridelejr
Det gik godt. Positiv feedback fra forældre.
Nogle af de ældre deltagere har udtrykt utilfredshed med, at mobiltelefonerne var inddraget.
Det vil være med et system, der sorterer dem fra, som ikke er selvhjulpne med hestene på trods af, at de er over 11 år.
Pkt. 5 Emner til orientering/drøftelse:
1. Status økonomi
Ingen melding fra Louise
2. Status projekt "Ny rytterstue"
Der skal holdes møde på et tidspunkt
3. Nye undervisere på Maikens hold
Ida Sørensen har overtaget Maikens hold om fredagen. Maiken er stadig med. Ida og Maiken finder selv ud af,  hvornår Maiken stopper helt. Maiken vil gerne være fredagsafløser.
4.Status på kommende aktiviteter
a) Engsighustur d. 17.-18. aug.
Der skal bruges et par hjælpere til at komme over motorvejsbroen ved Kartoffelmelsfabrikken Anette og Sanne træder til og hjælper.
Lisa har styr på alt det andet.
b) Åbent hus d. 31. aug.
Ann og Maiken er i gang med at planlægge. Der er kommet opslag med tilmelding i stalden.
c) Kvartalsarrangement- kursus i trailerlæsning
Ida er fortsat i gang med at planlægge med Betina fra hesteleg.dk
d) E-stævne d. 14.-15. sep.
Terminen er ansøgt, dommer er booket osv. Propositionerne kommer snarest.
Pkt. 6 Nyt fra udvalgene
1. Bane-og vedligeholdelsesudvalg
- indkøb af soldrens og ler til især bane 1 købes ind
- hegnet på springbanen skal repareres
Der skal indkøbes 10 plastikbomme- Louise skal spørge til råds først, om der overhovedet er råd til indkøbet.
2. Undervisningsudvalget
Der er kommet nye planer op
Det er pt stor ansøgning til undervisningsholdene. Vi er begrænset af tid og ponyer.
Der er nogen friske typer, der har meldt sig på undervisning på Klubmodul uden at have snakket med Lisbeth.
Mødes mandag d. 19 og kigger på om holdene skal omfordeles for at skabe plads til nye ryttere.
3. Cafeteriaudvalget
Strømmen til fryserne har været afbrudt i en længere periode pga. formodentligt lynnedslag. Det har betydet, at madvarerne til de kommende stævner/arrangementer har skulle smides ud.
4. Stævneudvalget
Se punkt 4d
5. Sponsor og pr udvalget
Der skal søges sponsorpræmier til de kommende stævne
6. Aktivitetsudvalget
7. Sportsudvalget
8. Equitourudvalget
9. Byggeudvalget
Pkt. 10 Eventuelt

Næste møde: 2/9 2019
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Referat bestyrelsesmøde 3/6 2019
Pkt. 1 Lisa byder velkommen
Pkt. 2 Godkendelse af referat
Pkt. 3 Nyt fra juniorudvalget
Intet nyt
Pkt. 4 Evaluering af gennemførte aktiviteter
a) Evaluering af Equitour
Det gik godt. Der var ingen udfordringer, vi ikke kunne tage hånd om. Jens Trabjerg har intet hørt fra stalden under stævnet. Der var mange hjælpere og godt humør over hele linjen på trods af noget til tider dårligt vejr. Rytterne var glade for hjælpen til at få læsset af. Der er evalueringsmøde med arrangørerne på fredag 7/6.
Pkt. 5 Emner til drøftelse/diskussion
a) Økonomi
Det kører godt med at få nye medlemmer på Klubmodul.
Der skal afleveres tilskudsrapport til kommunen, som bestyrelsen skriver under til dette møde.
Der er godt styr på folks betaling af facilitetsadgang.
b) Projekt Ny rytterstue
Der har været konstituerende bestyrelsesmøde i foreningen "Rytterstuen Snorgaardens Rideklub Langholt".
Klubben har fået et CVR-nummer og egen konto.
c) Fællestur til Equitour DM
Der kommer opslag op om fællestur til DM i dressur mandag den 10/6 i Uggerhalne rideklub.
Pkt. 6 Kommende aktiviter
a) Ridelejr
Lisa gennemgår programmet
Louise hører Spar Nord om de har en hoppeborg og popcornmaskine, vi kan låne.
Den endelige program kommer senere.
b) Kvartalsarrangement trailerlæsning
Intet nyt
c) Tur til Engsighus
Afholdes den 17.-18. august
Lisa har brug for hjælpere til at komme over veje og motorvejsbroer. Aftales over Facebook.
d) Åbent hus lørdag den 31. august
Program er undervejs.
Pkt. 7 Nyt fra udvalgene
a) Bane-og vedligeholdelsesudvalg
Bomindkøb sættes på standby.
Der skal indkøbes soldrens og ler til vedligeholdelse af banerne. Især dressurbane 1 trænger til pleje.
Der skal indkøbes en vandingsvogn.
b) Undervisningsudvalg
Der skal lige undersøges noget i forhold til antal ryttere på et hold i springning.
c) Cafeteriaudvalg
Intet nyt
d) Stævneudvalg
Intet nyt
e) Sponsor og pr-udvalg
Intet nyt
f) Sportsudvalg
Der er kommet en forespørgsel om et kursus i horsemanship fra et medlem. Det gives grønt lys til, at hun kan gå i gang med at planlægge sådan et kursus.
g) Equitour udvalg
h) Byggeudvalg
Pkt. 8 Evt.
Forhandleren af ponygamesudstyr er gået konkurs. Ida køber i stedet udstyret i England.

Næste møde 12/8 kl. 18.30.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Dagsorden til bestyrelsesmøde i SRLA d. 6/5 2019 

Dagsorden:

1. Velkommen
Lisa byder velkommen 
Afbud fra Dennis, Anette, Louise
2. Godkendelse af referat.
 Referatet fra sidste møde er godkendt.
3. Juniorudvalg (Freja, Sofie K, Marie, Ida Marie K, Caroline BT og Signe R.)
1. Status
Holdt møde i tirsdags og har planlagt deres aktiviteter under ridelejren. 
De har planlagt et arrangement den sidste weekend i sommerferien, hvor de skal overnatte på Snorgården og en tur i Fårup sommerland om søndagen.
4. Evaluering af gennemførte aktiviteter:
• Arbejdsdag d. 14. april - Steve
Der dukkede flere op end forventet, og der blev lavet rigtigt meget.
• D-stævne d. 18.-19. april – Maiken
Gik fint. Mange positive tilmeldinger fra rytterne. Banerne var gode.
Den opdelte hest/pony opvarmning i dressur gjorde at den ene dag blev ret lang.
Til næste d-stævne prøver vi med dressur en dag og spring den anden.
* Sikkerhedsuge uge 18- Maiken, Ida, Signe
Har givet stof til eftertanke for rytterne på holdene. Begynderne havde teori og opsadlingslære i stalden, mens de øvede hold havde rideteori i ridehallen.
Fremadrette skulle det måske afholdes to gange om året eller efter behov, hvis der starter mange nye. Der var også mange interesserede forældre, der kiggede med.
*Hjælper-aften d. 3. maj- Maiken, Ida, Signe
Der blev snakket om forventninger til hjælperne. Der blev spist pizza, og der blev lavet statements om Snorgården til den kommende plakat(er) for rideklubben. 
5. Emner til orientering/drøftelse:
1. Status økonomi – Louise
Det kører fint. Vi har endnu ikke modtaget aktivitetstilskud fra kommunen, men det er undervejs.
2. Status projekt ”Ny rytterstue” – Dennis/Steve
Der er møde på torsdag den 9. maj. Vi har fået byggetilladelse af kommunen.
3. Equitour - Dennis (Steve, Maiken)
Der var infomøde søndag den 5. maj. Der er ikke nogle ændringer i arbejdet i forhold til sidste år. Der er lavet vagtplan, og alle vagter er besat.
4. Gennemgang og evt. rettelser af regler for springning - Alle
Der laves diverse rettelser til reglementet.
5. Tilbud på nye bomme og ponygames udstyr – Ida
Vi bestiller ponygamesudstyr, og bogstaver til kort og lang dressurbane. Steve undersøger, hvad bomme koster hos trælasten.
6. Nye juniorundervisere - Lisa
Der er lavet opslag om nye juniorundervisere. Der er kommet tre ansøgninger. 
Vi ansætter alle tre piger på henholdsvis dressur- og springhold.
7. Status på kommende aktiviteter:
- Ridelejr uge 27 - Lisa
Der kommer indbydelser ud indenfor den nærmeste fremtid.
Der skal lejes slushicemaskine og hoppeborg.
- Kvartalsarrangement – kursus i trailerlæsning - Ida
Ida har stadig kontakt. Arrangementet bliver nok ikke holdt i dette kvartal.
6. Nyt fra udvalgene:
1. Bane og vedligeholdelsesudvalg (Steve, Jens N., Tom, Bent, Michael, Kent).
2. Undervisningsudvalg (Susanne, Lisbeth T.).
3. Cafeteriaudvalg (Susanne, Lise, Sanne og Anette).
Der var et par ubetalte regninger i cafeteriet, der er afregnet. Stævneudvalget skylder nogle penge, der er lånt til afregning af dommere.
4. Stævneudvalg (Maiken, Ann, Ida, Signe og Sascha).
5. Sponsor og pr. udvalg (Dennis, Steve, Lisa, Anette og Helle).
6. Aktivitetsudvalg (Lisa, Ann, Maiken, Ida, Lise).
7. Sportsudvalg (Ann, Ida, Signe og Maiken).
Arrangerer kvartalsarrangement til DM i dressur på finaledagen.
8. Equitourudvalg (Dennis, Steve og Maiken)
9. Byggeudvalg (Dennis, Steve, Mogens og Olav)
7. Eventuelt   
Der er kommet en forespørgsel dagskontingent af medlemskab i forbindelse med deltagelse DRIF cup. Det opererer vi ikke med. De kan få et 1/2 års kontingent som minimum.

Næste møde: 3. juni kl. 18.30
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Referat bestyrelsesmøde den 8/4 2019
 
Afbud fra Anette, Louise
1)Velkommen
Lisa byder velkommen
2)Godkendelse af referat
Referatet fra 1/3 og 18/3 er godkendt.
3)Juniorbestyrelsen
1.Status
På vegne af Freja beretter Dennis: Bestyrelsen har holdt møde og foreløbigt planlagt 6 arrangementer. 
Onsdag den 17/4 afholdes der soigneringskursus. Derudover vil de gerne afholde: Fåruptur, film/hyggeaften, en ”lille ridetur”, en fællestur ud af huset, juniorjulefrokost, forskellige aktiviteter til ridelejren. 
4)Evaluering af gennemførte aktiviteter
•E-stævne 23.-24. marts
Ca. 50 starter i dressur, regnskabet er endnu ikke færdigt.
5)Emner til orientering/drøftelse:
1.Status økonomi
Kører godt. Louise vil gerne have at underviserne går i gang med at krydse eleverne på holdene af hver eneste undervisningstime på Klubmodul.
2.Status projekt ”Ny rytterstue”
Dennis har modtaget de sidste 22 tegninger. De 100.000 kr. til diverse etableringsomkostninger er ved at være brugt, når arkitekt og ingeniør og byggetilladelsen er betalt. Han har sendt tegninger til Tommy Heby med henblik på at få priser til byggematerialer og håndværkere.
3.Status på Equitour og DM
Der er er møde med Jens Trabjerg på onsdag den 10/4. Der vil vi få svar på de sidste spørgsmål, vi har til ham i forhold til, hvor meget vi skal hjælpe med under DM.
4.Priser på ponygames og bomme
Ida har indhentet tilbud og afventer tilbagemelding fra en forhandler, inden vi afgør, hvor vi skal købe henne.
5.Kommende aktiviteter
-Arbejdsdag den 14. april
To do liste:
Porten til den lille ridehal, skifte dyser i vandingsanlægget, skifte lysstofrør i den store ridehal, flytte en højttaler til porten ved den store ridehal, skifte diverse hegnspæle på springbanen, klippe grene ved udgangen til stien, rydde op ved trailerhjørnet, samle sten på alle banerne, bogstaverne på dressurbanerne skal sættes ud, baneplaneren skal repareres.
-D-stævne 19.-20. april
Da distriktet har besluttet, at pony og hest ikke må varme op på samme bane mere, har det været en udfordring at få propositionerne godkendt. Det kræver også lidt af planlægningen af afviklingen af stævnet til at gå op, når pony/hest ikke må varme op sammen. Det er nu lykkedes, og der er allerede en del tilmeldinger til stævnet.
Vi mødes kl. 13.00 torsdag den 18/4 og gør klar.
-Sikkerhedsuge uge 18
Der laves et opslag på fb indenfor nær fremtid
-Hjælperarrangement 3/5
Ida og Maiken er i gang med planlægningen.
-Kvartalsarrangement
Ida arbejder på at arrangere et trailerlæsningskursus
6)Nyt fra udvalgene
1.Bane- og vedligeholdelsesudvalget
2.Undervisningsudvalget
Der er lavet lidt om på springholdene.
3.Cafeteriaudvalget
Ovnen i cafeteriet er gået i stykker. Susanne får Michael til at finde og købe en ny ovn. 
4.Stævneudvalget
5.PR og sponsorudvalget
Holder møde i næste uge og fordeler opgaverne.
6.Aktivitetsudvalget
Åbent hus er flyttet til 31. august.
7.Sportsudvalget
8.Equitourudvalget
9.Byggeudvalget

7)Eventuelt

Til næste bestyrelsesmøde skal alle i bestyrelsen kigge vores springregler igennem og komme med input til, hvordan vi kan omformulere regler omkring springning og bomtræning samt turridning.

ste møde er mandag den 6. maj kl. 18.30. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Referat bestyrelsesmøde 18/3 kl. 18.30

1.Velkommen
Lisa byder velkommen
2.Godkendelse af referat
Udsættes til næste gang
3.Evaluering af gennemførte aktiviteter
•Klubweekend 18-19/2. 15 piger deltog. Det var et blandet program med hesteagility, foderforedrag, besøg af coach
•Generalforsamling d. 28. februar. Ca. 40-45 til fællesspisning og til generalforsamlingen efterfølgende. Beretningen blev afholdt som en Kahoot, hvilket var en stor succes.
Måske vil det være en god ide, at dem, der melder sig som kandidater til bestyrelsen, fortæller kort om sig selv inden valget.
•Fastelavn d. 3.marts. Der var 38 deltagere. Godt med at dele ringridning i trav ind i hold, så deltagerne ikke skulle bytte hest hele tiden. Næste år vil vi afholde ringridning i galop først, så trav og til sidst skridt, så de små ryttere ikke skal vente i så lang tid på tøndeslagningen.
4.Emner til orientering/drøftelse
•1) Status økonomi: Alle er ved at være oprettet på klubmodul. 
Vi skal nok bruge nogle penge på at få oprettet en ny internetforbindelse. Vi vil have oprettet et erhvervsnummer til mobilepay og have fat i en telefon, hvor rideklubbens simkort kan flyttes over i.
•2) Status projekt ”Ny rytterstue”: Vi har fået landzone- og byggetilladelse. Der er søgt fonde for 150.000 kr og sendt ansøgning til SparNord-fonden, der vil blive behandlet i juli. De sidste tegninger kommer i morgen, så der kan indhentes listepriser på materialer.
•3) Status projekt lille ridehal: Der mangler at blive lavet det sidste. Der skal samles en flok til at få lavet.
•4) Equitour og DM: Equitourudvalget har holdt møde. De har fået melding tilbage fra Jens Trabjerg omkring nogle problematikker, der var sidste år under Equitour. Der har også været en forventningsafklaring omkring, hvad staldopgaven til DM indebærer. Vi byder ind på staldopgaven til Equitour og overvejer stadig, om vi skal byde ind på staldopgaven til EM.
•5) Sponsorat fra SIFA-Lind puljen: Pengene skal bruges til indkøb af ponygamesudstyr og bomme af træ. Ida indhenter tilbud. 
•6) Status på kommende aktiviteter
-E-stævne den 23.-24. marts: Der er fin tilslutning til dressuren, men stævneudvalget har valgt at aflyse springningen på grund af for få starter. Til næste træningsstævne tages bestyrelse med på råd, inden der tages en beslutning, om det skal afvikles eller ej. 
-Sikkerhedsuge: Uge 18
-D-stævne d. 19.-20. april: Der er søgt propositioner. Der afholdes arbejdsdag 14. april.
-Hjælperarrangement dato: 3. maj
5.Nyt fra udvalgene
1.Bane-og vedligeholdelsesudvalg: De nyindkøbte lysstofrør passer ikke til armaturerne i den store ridehal. Det undersøges, om de kan byttes til nogle, der passer. 
Lisa kontakter Iversen Markservice for at få rettet bunden i ridehallen af. Vi hører ham, hvad der vil være godt at blande i bunden for at løsne den op. 
2.Undervisningsudvalg: Lisbeth og Susanne planlægger at holde møde. Det skal undersøges, om der skal rokeres rundt på springholdene.
3.Cafeteriaudvalg
4.Stævneudvalg
5.Sponsor- og pr.udvalg: Planlægger at afholde møde.
6.Aktivitetsudvalg: Der er kommer forslag om at afholde et loppemarked, hvor folk udefra kan købe en stand. Der gives grønt til afholdelse af sådan et arrangement.
7.Sportsudvalg: Forslag om kursus i trailerlæsning. Ida planlægger et sådant arrangement.
8.Equitourudvalg
9.Byggeudvalg
10.Eventuelt:
Lisbeth har en forespørgsel om regler for brug af glidetøjler. Vi kan som rideklub ikke lave et forbud mod det, men vil se tiden an, om vi evt. skal gøre en indsats for at oplyse/undervise om brug af glidetøjle.

Næste møde:  mandag den 8. april kl. 18.30.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Referat af konstituerende bestyrelsesmøde den 1/3 2019

1.Velkommen
Lisa byder velkommen
2.Konstituering af bestyrelsen
Formand: Lisa Kristiansen
Næstformand: Maiken Winther
Kasserer: Louise Hansen
Sekretær: Ann Kirkegaard
Distriktsrepræsentant: Ida Kramer

Bestyrelsesmedlemmer herudover: Susanne Kramer, Ida Kramer, Steve Klemmensen, Dennis Vels
Suppleanter: Anette Bindslev, Sanne Brasholt, Lise Thomsen, Signe Gadgaard

3.Hvad vil vi arbejde for i 2019, og hvad er strategien?
Bibeholde rideklubbens profil som værende en klub, hvor der er plads til alle, både bredden og eliten. Det vil vi blandt andet gøre ved at forsøge at kreere plakater til ophæng med udsagn om, hvad der gør SRLA helt unik i forhold til andre rideklubber i området.
4.og 5. Revidering af udvalgene og ansvarsfordeling samt omrokering af udvalg
a.Bane- og vedligeholdelsesudvalg (Steve, Bent, Jens N, Tom, Michael, Kent)
b.Undervisningsudvalg (Susanne, Lisbeth T)
c.Cafeteriaudvalg (Susanne, Lise, Sanne, Anette)
d.Stævneudvalg (Maiken, Ann, Ida, Signe, Sascha)
e.Sponsor og pr udvalg (Dennis, Steve, Lisa, Anette og Helle)
f.Aktivitetsudvalg (Lisa, Ann, Maiken, Ida, Lise)
g.Sportsudvalg (Ann, Maiken, Ida, Signe)
h.Equitourudvalg (Dennis, Steve, Maiken)
i.Byggeudvalg (Dennis, Steve, Mogens, Olav)

6. Eventuelt
 
Næste bestyrelsesmøde 18/3 kl. 18.30

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Referat af bestyrelsesmøde i SRLA d. 4/2 2019

Dagsorden:

1. Velkommen 
Lisa byder velkommen
Afbud fra Bent
2. Godkendelse af referat
Godkendt
3. Juniorudvalg: (Emilie, Signe G., Marie, Freja, Sofie, Sabina og Bruno)
1. Status
Der skal laves et opslag om bowlingtur tirsdag den 19. februar.
4. Evaluering af gennemførte aktiviteter:
5. Emner til orientering/drøftelse:
1. Status økonomi – Louise
Louise har lavet regnskab for 2018. Der er overskud.
Bestyrelsen er enige om at overføre 50.000 kr til projekt ny rytterstue.
Der er stadig bøvl med at få meldt alle på Klubmodul.
Maiken får lavet velkomstfoldere med info om Klubmodul.
2. Status projekt ”Ny rytterstue” – Dennis/Steve
Første aconto betaling er gennemført. Ingeniøren har fået tegningerne og i løbet af 2-3 uger vil tegningerne blive sendt til kommunen til godkendelse og byggetilladelse.
Etableringen af foreningen " Rytterstuen Snorgårdens Rideklub" vil foregå til generalforsamlingen.
3. Status projekt lille ridehal – Steve
Ridehallen er blevet åbnet og der er fuld gang. Dennis har lavet en lille skammel, der måske skal være lidt højere. 
4. Sponsorat fra SIFA - Lind Puljen - Dennis
Rideklubben har fået 5000 kr, som Lisa og Dennis var ude at modtage ved en festlig ceremoni. 
5. Equitour - Dennis
Den 25. februar er der møde med Equitour-arrangørerne, som Dennis og Maiken tager med til.
6. Facebookgruppen - Lisa
Der er pt en tendens til, at der bliver billeder af hestelort og beskidte spiltove op på facebooksiden. Det er et trælst billede at sende af rideklubben udadtil. 
Ida laver en lukket medlemsgruppe til alt det, vi ikke vil have på den åbne Facebookgruppe.
7. SRLA i fremtiden, bl.a. aktivitetsplan – Lisa
Lisa laver en oversigt over årets kommende aktiviteter, der kan fremlægges til generalforsamlingen og kan bruges til konstitueringsmødet den 1. marts.
8. Status på kommende aktiviteter:
- Klubweekend 18.-19. feb. – Ann/Lise
Der er kommet tilmeldingssedler op. Der er nogenlunde styr på programmet.
- Generalforsamling d. 28. feb. - Lisa
Der er styr på det.
Der skal også indkaldes og afholdes stiftende generalforsamling for "Rytterstuen Snorgårdens Rideklub"
Dennis vil bruge lidt tid på at præsentere projekt rytterstue og Equitour på generalforsamlingen.
- Fastelavn d. 3. marts – Ann
- 1. kvartalsarrangement – Ann
6. Nyt fra udvalgene:
1. Bane og vedligeholdelsesudvalg (Bent, Steve, Jens N., Tom, Michael, Kent).
2. Undervisningsudvalg (Kirsten, Lisbeth T.)
3. Cafeteriaudvalg (Helle, Lise og Kirsten).
4. Stævneudvalg (Maiken, Ann og Ida).
5. Sponsor og pr. udvalg (Dennis, Steve og Lisa).
6. Aktivitetsudvalg (Lisa, Ann, Maiken, Helle, Kirsten, Ida, Lise).
7. Sportsudvalg (Ann, Lisbeth V. og Ida)
8. Equitourudvalg (Dennis, Steve og Maiken)
9. Byggeudvalg (Dennis, Steve, Mogens og Olav)
7. Eventuelt 
 
Næste møde fredag den 1. marts kl. 17.00         
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Referat af bestyrelsesmøde i SRLA d. 14/1 2019
Dagsorden:
1. Velkommen 
2. Godkendelse af referat
3. Juniorudvalg: (Emilie, Signe G., Marie, Freja, Sofie, Sabina og Bruno)
1. Status
God og hyggelig julefrokost. Ikke så mange deltagere som vanligt (13 stk) 
Planlægger at afholde skøjte- eller bowlingtur inden generalforsamling.
4. Evaluering af gennemførte aktiviteter:
• Juleafslutning i uge 51 – Lise
Gik som det plejede. På nogle hold kom der en del til æbleskiver, andre dukkede talstærkt op.
• Juleridetur - Ida
Gik meget godt. Der deltog en 20 stykker. Ingen faldt af. Rytterne fik æbleskiver efter turen.
5. Emner til orientering/drøftelse:
1. Status økonomi – Louise
Louise har været i gang med at lave regnskab. Der er for mange penge.
Der er pt kun en enkelt, der skylder penge for undervisning.
Louise vil lave regnskab med Mogens.
Hun vil fremover gerne lave regnskabet for stævner også.
2. Status projekt ”Ny rytterstue” – Dennis/Steve
Der er blevet overført 100.000 fra kommunen, og de har givet tilsagn om at overføre yderligere 300.000. Der er gået arbejde igang om at søge byggetilladelse. 
Der bliver sat gang i oprettelsen af støtteforeningen. Der er nyt møde mandag den 21. januar.
Lions club vil støtte os med en pensioneret arkitekt, Bjarne, der vil fungere som projektleder og rådgiver, når vi skal igang med at bygge.
3. Status projekt lille ridehal – Steve
Hallen er færdig. På fredag den 18. kommer der sand, som Kent har lovet at køre sandet ind.
Der skal hænges ridehusregler op i de to ridehaller. 
Dennis indkøber trillebør til den nye hal.
4. Torsdag de 2 sidste undervisningshold - Lisa
Caroline Toft er ansat som underviser på disse hold.
Signe Gadgaard har overtaget de to første hold om tirsdagen, Ida Kramer har de to sidste hold tirsdag og de to første om torsdagen.
5. Datoer for årets stævner - Maiken
Forslag til E-stævne: 23-24. marts
D-stævne forår: 1. 27.-28. april 2. 19.-20. april
E-stævne efterår: 14.-15. september
D-stævne: 13.-14. oktober
6. Status på kommende aktiviteter:
- Nytårskur d. 19. jan – Ann
- Klubweekend 18.-19. feb. – Ann/Lise
Der skal sendes info ud om dato
- Generalforsamling d. 26. feb. - Lisa
Hallens cafeteria er ikke ledig den 26. Lisa undersøger, om det er ledigt den 28. februar eller den 13.-14. marts. 
Lisa og Louise sørger for pulled pork til fællesspisning. 
Konstituerende bestyrelsesmøde den 1. marts kl. 17., såfremt generalforsamlingen bliver afholdt den 28. februar
- Fastelavn d. 3. marts – Ann
Ringridning.
Lisbeth og Olav spørges om tønder
Kongekroner, slikposer, fastelavnsboller, præmier til de tre placerede og pænest pyntede. Bane- og vedligeholdelsesudvalget modificerer ringene
- 1. kvartalsarrangement - Ann
Forslag til aktiviteter:
Åben bedømmelse dressur
Agility
Løsspringning
6. Nyt fra udvalgene:
1. Bane og vedligeholdelsesudvalg (Bent, Steve, Jens N., Tom, Michael, Kent).
2. Undervisningsudvalg (Kirsten, Lisbeth T.).
3. Cafeteriaudvalg (Helle, Lise og Kirsten).
4. Stævneudvalg (Maiken, Ann og Ida).
5. Sponsor og pr. udvalg (Dennis, Steve og Lisa)
Helle vil gerne stå for indkøb af klubtøj fremover.
6. Aktivitetsudvalg (Lisa, Ann, Maiken, Helle, Kirsten, Ida, Lise)
7. Sportsudvalg (Ann, Lisbeth V. og Ida).
8. Equitourudvalg (Dennis, Steve og Maiken)
Dennis afventer svar på, om vi skal stå for stald til Equitour i år.
9. Byggeudvalg (Dennis, Steve, Mogens og Olav)
7. Eventuelt 

Nyt møde: 4/2 kl. 18.30   
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Referat af bestyrelsesmøde i SRLA d. 4/12 2018
Afbud fra Helle, Kirsten, Maiken og Louise
Dagsorden:
1. Velkommen 
Lisa byder velkommen. 
2. Godkendelse af referat.
        Referatet er godkendt
3. Juniorudvalg: (Emilie, Signe G., Marie, Freja, Sofie, Sabina og Bruno)
1. Status
Holder julefrokost på lørdag. Ikke så mange tilmeldinger som sædvanligt.
Der er styr på mad og aktiviteter.
4. Emner til orientering/drøftelse:
1. Status økonomi – Louise
Klubmodul er kommet godt igang. Der er dog lidt indkøringsproblemer her i starten.
2. Status projekt ”Ny rytterstue” – Dennis/Steve
Kommunen har givet grønt lys til at vi må køre videre med den klubstruktur, som Mogens fortalte om på sidste bestyrelsesmøde. Vi skal derfor i gang med at oprette støtteforeningen. Vi afventer svar fra Lions Club, der måske gerne vil støtte klubbens med håndværksmæssig støtte og råd. 
Olav har fået den nye lejekontrakt. 
Nybolig har fastsat en pris på markedsleje på 200 km2 på bøhlandet. Det beløber sig i 36.000kr. Dette har Nybolig gjort gratis for at støtte klubben.
3. Status projekt lille ridehal – Steve
Projektet skrider frem. Der er arbejdsdag søndag d. 9. december. Hallen forventes færdig engang i januar. 
4. Tirsdag de 2 sidste undervisningshold - Lisa
Der er endnu ikke fundet en løsning.
5. Generalforsamling - Lisa
6. Status på kommende aktiviteter:
- Juleafslutning i uge 51 - Lisa
Lise koordinerer indkøb med Helle
- Springkursus ved Mathias – Ann
Intet nyt
- Nytårskur – dato m.m.
Den 19. januar foreslås
Afholdes hos Ann
- Klubweekend i uge 8 – Ann/Lise
Lisa har et forslag til en aktivitet.
5. Nyt fra udvalgene:
1. Bane og vedligeholdelsesudvalg (Bent, Steve, Jens N., Tom, Michael).
Der skal køres salt i banen i ridehallen. 
2. Undervisningsudvalg (Kirsten, Lisbeth T.).
3. Cafeteriaudvalg (Helle, Lise og Kirsten).
4. Stævneudvalg (Maiken, Ann og Ida).
5. Sponsor og pr. udvalg (Dennis, Steve og Lisa).
6. Aktivitetsudvalg (Lisa, Ann, Maiken, Helle, Kirsten, Ida, Lise).
7. Sportsudvalg (Ann, Lisbeth V. og Ida).
8. Equitourudvalg (Dennis, Steve og Maiken)
9. Byggeudvalg (Dennis, Steve, Mogens og Olav)
6. Eventuelt               
    Steve køber juletræ til ridehallen.
Elevhestenes udstyr skal gennemgås. Der mangler blandt andet elastikker til sikkerhedsbøjlerne. Lisa snakker med Lisbeth.

Næste møde: tirsdag den 14. januar kl. 18.30.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Referat af bestyrelsesmøde i SRLA d. 13/11 2018
Dagsorden:
1. Velkommen 
Lisa byder velkommen
Afbud fra Kirsten 
2. Godkendelse af referat
Godkendt
3. Juniorudvalg: (Emilie, Signe G., Marie, Freja, Sofie, Sabina og Bruno)
1. Juniorjulefrokost den 1. december. Arrangeres som sammenskudsgilde. 
En anden mulighed kunne være at søge om Hammerpigerne (Lions club) om de evt. vil støtte arrangementet og give tilskud til maden.
Dennis undersøger om kasernens kantine kan lånes.
4. Evaluering af gennemførte aktiviteter:
• D-stævne d.13.-14. okt. – Maiken
Det gik godt. Færre starter end normalt, men det har været en generel tendens i distriktet og resten af landet.
5. Emner til orientering/drøftelse:
1. Status økonomi – Lisa
Regnskabet går pt i nul, men overskud fra stævner og ridelejr er ikke indregnet. Nye medlemmer bliver henvist til klubmodul. 
2. Status projekt ”Ny rytterstue ” – Dennis/Steve
Se punkt 9
3. Status projekt lille ridehal – Steve
De sidste materialer skulle gerne komme på tirsdag den 20.
Der indkaldes til en arbejdsweekend, når de sidste materialer er kommet.
4. Tirsdag de 2 sidste undervisningshold - Lisa
Lisbeth vil gerne af med tirsdagsholdene. Der skal findes en ny.
5. Elevskolecup - Lisa
Vi forsøger at finde nogle, der vil stå for det til næste runde.
6. Indstilling til ”Årets Energibundt” – Lisa
DIF kårer hvert år årets energibundt, der er indstillingsfrist af kandidater den 18. november. Lisa hører om Karoline vil skrive en indstilling. 
7. Generalforsamling, hvem fortsætter i bestyrelsen? - Lisa
Der skal findes nye hoveder til bestyrelsen. 
8. Juleskrab – Lisa/Ida
Juleskraber er bestilt og det sættes igang. Der er igen udlovet første og anden præmie til dem, der sælger flest.
9. Status på kommende aktiviteter:
- Juleafslutning i uge 51 - Lisa
Der skal serveres æbleskiver.
Mandag: Ann 
Tirsdag: Lise og Sanne
Onsdag: Helle(?)
Torsdag: Bent
Fredag: Lisa
- Springkursus ved Mathias? Ann
Kurset afholdes mellem jul og nytår
6. Nyt fra udvalgene:
1. Bane og vedligeholdelsesudvalg (Bent, Steve, Jens N., Tom, Michael)
2. Undervisningsudvalg (Kirsten, Lisbeth T.).
3. Cafeteriaudvalg (Helle, Lise og Kirsten).
4. Stævneudvalg (Maiken, Ann og Ida).
5. Sponsor og pr. udvalg (Dennis, Steve og Lisa).
6. Aktivitetsudvalg (Lisa, Ann, Maiken, Helle, Kirsten, Ida, Lise).
7. Sportsudvalg (Ann, Lisbeth V. og Ida).
8. Equitourudvalg (Dennis, Steve og Maiken)
9. Byggeudvalg (Dennis, Steve, Mogens og Olav)
Status: Dennis har modtaget tegningen af byggeriet.  Der skal bygges i et plan. Budgettet hedder pt 930.000 (heraf ca. 300.000 i moms), når diverse tilskud er trukket fra samt indberegnet, at vi kan levere en masse arbejdskraft selv.
Mogens fremlægger en konstruktion på, hvordan man som klub kan undgå at betale moms af pengene til byggeomkostningerne ved at oprette en støtteforening, som rideklubben så kan leje det nye byggeri af. Lejen skal der så betales moms af. Lejeprisen skal svare til markedslejen. 
Støtteforeningen skal laves hurtigst muligt. Den skal have et CVR nr og ansøges om at blive momspligtig.
Vi planlægger at lave et arrangement for klubbens medlemmer og forældre, hvor arrangementet fremlægges, og vi undersøger om der blandt medlemmer og deres familier er nogle hidtil ukendte resurser, vi kan udnytte til byggeriet.
7. Eventuelt 
  
Næste møde 4. december kl. 18.30 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Referat af bestyrelsesmøde i SRLA d. 2/10 2018
Afbud fra Kirsten, Dennis og Emilie
Dagsorden:
1. Velkomme
2. Godkendelse af referat.
3. Juniorudvalg: (Emilie, Signe G., Marie, Freja, Sofie, Sabina og Bruno)
a. Status
Emilie er i London, så ingen status fra juniorudvalget...
4. Evaluering af gennemførte aktiviteter:
• Kursus Michelle Lyngholm d. 29.-30. sep. – Ann
Kurset var en succes. Der var 11 tilmeldte. Det er aftalt med Michelle, at hun kommer igen engang i efteråret/vinteren.
Vi prøver at høre Mathias, om han kunne være interesseret i at afholde et weekendspringkursus, hvor Dennis evt. kan videofilme rytterne, så deres ridt kan gennemgås fælles senere.
5. Emner til orientering/drøftelse:
a. Status økonomi – Louise
Der skal betales feriepenge til underviserne, Maiken er den eneste, der har fået dem. 
Det vil være omkring 10.000 kr, der skal udbetales.
Der er stadig restancer på undervisning. Louise tjekker betaling af facilitetsadgang og får styr på, hvem der ikke har indbetalt for første halvår af 2018. Klubmodul virker. Der er dog stadig nogle ting, der skal ordnes i forhold til den gamle hjemmeside.
b. Status projekt ”Ny rytterstue” – Dennis/Steve
Der er holdt møde med arkitekten. Han kom med et nyt forslag, om hvordan vi kan bygge rytterstuen på en billigere måde. Han laver en tegning med beregninger på en pris. 
c. Status projekt lille ridehal - Steve
Vi har afventet at få farvekoden på pladerne. Dem har Helle fået fat i. Pladerne skal være gule og hvide, og derfor kommer det til at koste lidt ekstra.
d. Status ny hjemmeside ”Klubmodul” – Lisa
Den virker. Den gamle hjemmeside skal lukkes ned, inden vi kan udnytte alle klubmoduls finesser.
e. Status på kommende aktiviteter:
• D-stævne d.13.-14. okt. - Maiken
Vi er klar og afventer tilmeldinger. 
6. Nyt fra udvalgene:
a. Bane og vedligeholdelsesudvalg (Bent, Steve, Jens N., Tom?, Michael? og Søren?).
Der skal fjernes grene og andre ting på springbanen. 
Der er mange bomme, der er knækkede. 
Vi skal have tjekket op på, hvor mange bomme, vi har.
Porten i ridehallen binder og er meget svær at åbne/lukke.
Iversen markservice vil komme og rette bunden af i uge 42.
b. Undervisningsudvalg (Kirsten, Lisbeth T.)
c. Cafeteriaudvalg (Helle, Lise og Kirsten).
d. Stævneudvalg (Maiken, Ann og Ida).
e. Sponsor og pr. udvalg (Dennis, Steve og Lisa).
f. Aktivitetsudvalg (Lisa, Ann, Maiken, Helle, Kirsten, Ida, Lise).
Juleskrab skal sættes igang.
g. Sportsudvalg (Ann, Lisbeth V. og Ida).
h. Equitourudvalg (Dennis, Steve og Maiken)
i. Byggeudvalg (Dennis, Steve, Mogens og Olav)
7. Eventuelt
Vi er blevet kontaktet om vi kunne være interesseret i at afholde distancestævne. 
Det skal der tænkes over, inden vi tager stilling til det.         
                         
Nyt møde: 13. november kl. 18.30
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Referat af bestyrelsesmøde i SRLA d. 11/9 2018
Dagsorden:
1. Velkommen 
Lisa byder velkommen
Afbud fra Kirsten og Dennis
2. Godkendelse af referat.
Referatet er godkendt.
3. Olav kommer og drøfter muligheden for udnyttelse af det gamle halmhus.  
Olav giver grønt lys til, vi omdanner den til ridehal.
4. Juniorudvalg: (Emilie, Signe G., Marie, Freja, Sofie, Sabina og Bruno)
a. Status
 Planlægger at lave noget sjovt i efterårsferien. Måske en ridetur i naturen og filmaften bagefter.
5. Emner til orientering/drøftelse:
a. Status økonomi – Louise
b. Status projekt ”Ny rytterstue” – Dennis/Steve
Lions Club har fået en rundvisning på Snorgården. De har opfordret os til at søge tilskud hos dem.
Der skal en arkitekt indover tegning af rytterstuen, så ingeniørerne kan komme i gang med at lave beregninger på diverse ting.
Der er indhentet tilbud hos tre forskellige arkitekter for at få den bedste pris.
c. Status ny hjemmeside ”Klubmodul” – Lisa
Hjemmesiden kører. Folk skal bare melde sig på. Lisa laver en skrivelse med en brugermanual, som hun sender ud. 
Vi skal dog have fundet en løsning på problemet, at systemet ikke kan finde ud af at give rabat på nr 2 undervisningstime.
d. Ekstra hestehold i spring - Helle
På det nuværende hestehold er der nogle der gerne vil lave gymnastikspringning, og nogle der gerne vil springe bane. Derfor forsøger vi at oprette endnu et hestehold, så begge typer ryttere tilgodeses.
e. Eneundervisning mandag – Lisa
Udskydes til næste møde.
f. Prisstigning på ponyleje - Lisa
Olav og Lisbeth vil gerne have 50kr ekstra i ponyleje ved årsskiftet. 
g. Status på kommende aktiviteter:
• E-stævne d.15.-16. sep. - Maiken
Meget få starter i dressur. Der er meldt flere til i springning end sædvanligt.
Der er aftensmad fredag aften. 
• Kursus Michelle Lyngholm d. 29.-30. sep. – Ann
Intet nyt
• Ryttermærkeundervisning – Lisa
                     Kirsten har lavet en aftale med, at Julie Stetkær forestår undervisningen. Elisabeth vil gerne komme og være dommer. Vi udskyder til efter nytår.
6. Nyt fra udvalgene:
a. Bane og vedligeholdelsesudvalg (Bent, Steve, Jens N., Tom?, Michael? og Søren?)
Steve har indhentet tilbud på nye lysstofrør til ridehallen. Det kommer til at koste omkring 3000 kr.
b. Undervisningsudvalg (Kirsten, Lisbeth T.).
Helle laver lister, og Kirsten tjekker dem.
c. Cafeteriaudvalg (Helle, Lise og Kirsten).
d. Stævneudvalg (Maiken, Ann og Ida)
Propositionerne til d-stævnet i oktober er vist langt om længe godkendt.
e. Sponsor og pr. udvalg (Dennis, Steve og Lisa).
Lisa skal i gang med at søge sponsorater til d-stævnet.
f. Aktivitetsudvalg (Lisa, Ann, Maiken, Helle, Kirsten, Ida, Lise).
g. Sportsudvalg (Ann, Lisbeth V. og Ida).
h. Equitourudvalg (Dennis, Steve og Maiken)
i. Byggeudvalg (Dennis, Steve, Mogens og Olav)
7. Eventuelt     
Pengeboksen står af og til åben. Vi skal huske at låse den. 
Der er kommet skab til rideklubbens hjelme og sikkerhedsveste. Bent indkøber en nøgleboks til nøglen til skabet.
Såfremt nogen falder over et billigt køkken, kunne det nuværende i cafeteriet godt trænge til at blive udskiftet.

Ny dato for møde 2. oktober kl. 18.30.
 
 
 
Hold i dag

Instagram