Referater fra bestyrelsen 

Har du et punkt til et bestyrelsesmøde, eller blot et spørgsmål til bestyrelsen, er du meget velkommen til at lægge en seddel i postkassen ved indkørslen til Snorgaarden. Så drøfter vi sagen på næstkommende bestyrelsesmøde.
 

Referater fra bestyrelsen 2023


Referat af bestyrelsesmøde d. 12/6 2023

 

1. Velkommen

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet er godkendt.

 

3. Status juniorudvalg (Emilie D, Lea, Freja M, Asta, Mathilde K og Josefine N)

Har holdt møde og været i gang med at planlægge forslag til mange aktiviteter til ridelejren både til de små og store.

 

4. Evaluering af gennemførte aktiviteter:

    1. Sikkerhedsuge – Ida K    

Kombineret sikkerhedsuge, hvor forældrene skulle have lov til at prøve at sadle op samtidig med, at børnene havde sikkerhedsuge.

 

5. Emner til orientering/drøftelse:

 1. Status økonomi – Ninna

Ninna opdaterer os om indestående på forskellige konti- der er overskud på dem alle.

Der er ved at være styr på indhentning af børneattester. 

Lisa følger op på, hvem vi skal hente børneattester på til fx ridelejren.

 1. Status projekt ”Ny rytterstue” – Steve

Går planmæssigt, så den vil være brugbar til ridelejren. Anette undersøger om, det er muligt at låne borde og stole til ridelejren. Vi skal have indkøbt gryder og andet service, da vi ikke vil have det gamle med. Vi skal dog have overblik over, hvilke finanser vi har til det. Anette og Lisa vil gerne køre i IKEA og handle.

 1. Zakobo hjemmeside – Lisa

En ny portal/hjemmeside a la Klubmodul, der bare er målrettet til ridesporten og har indgået samarbejde med rideforbundet. Lige nu er der 50% rabat på opstart/tilmelding.

Umiddelbart ser portalen mere enkel og tilgængelig ud end Klubmodul, og der kan også laves regnskab i den.

Lisa aftaler et tidspunkt, hvor en repræsentant fra Zakobo, kan mødes med Lisa, Ninna og Emilie.

 1. Springning i dressurundervisning – Lisa

Lisbeth ønsker, at vi laver nogle retningslinjer omkring springning i elevundervisningen både angående højde og banelængde, da nogle af elevponyerne ikke må springe ret meget.

Ida skriver ud til underviserne, at der max må springes cavalletti-højde og der skal tænkes over, hvor meget der springes ad gangen. Vil rytterne med parter/egne ponyer springe højere og mere, må de melde sig til springundervisningen om onsdagen.

 1. Opdatering af Årshjul 2023/24 – Lisa

Engsighustur 5.-6. august

Voksentur 30. september

 

6. Status på kommende aktiviteter:

 1. Sankthansaften d. 23. juni?

Ninna og Charlotte vil gerne være tovholdere.

 1. Ridelejr uge 26 – Lisa

Programmet for ridelejren er klart.

 1. Engsighustur – Lisa

Flyttes til 5. og 6. august

 1. Hjælperarrangement – Lisa

Afholdes engang på den anden side af sommerferien.

 1. Åbent hus d. 26. aug. – Ann/Maiken

Der skal kunne købes pølser under hele arrangementet.

Vi går muligvis tilbage til det gamle format, hvor programmet varer ca. 2 timer.

Maiken sætter et skriv på facebook om, at folk skal sætte kryds i kalenderen.

 

    

 

7. Nyt fra udvalgene:

 

     1. Bane og vedligeholdelsesudvalg (Steve, Jens N., Michael, Kent, Claus og Thomas)

 

     2. Undervisningsudvalg (Ida K., Lisbeth T. holdundervisningsteam)

 

     3. Cafeteriaudvalg (Anette, Susanne, Ida K, Lone, Tove og Lisbeth W.).

 

     4. Stævneudvalg (Maiken, Ann, Ida K, Emilie og Ida S).

 

     5.Sponsor og pr. udvalg (Charlotte B, Mariann, Lene, Kristina, Malene, Lone).

Lisa har en forespørgsel til udvalget om, de vil være primus motor på at sælge strømper ved Bambusa. Der er god avance til rideklubben ved at sælge dem.

Lone tager det med til næste møde i udvalget.

 

     6. Aktivitetsudvalg (Lisa, Maiken, Ida S, Ida K, Anette, Ann og juniorudvalget).

 

     7. Sportsudvalg (Lone, Emilie, Karoline T., Marie, Sofie K. og juniorudvalg).

 

     8. Byggeudvalg (Steve)

 

 

 

8.  Eventuelt

Nyt møde:


Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 1/5 2023 kl. 18.00! 

 

 1. Velkommen

Afbud fra Ida K

Lisa byder

 

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde og konstituerende møde 

Der mangler stadig noget til referatet til det konstituerende bestyrelsesmøde.

Referat fra 27/3 2023 er godkendt.

 

 1. Status juniorudvalg (Emilie D, Lea, Freja M, Asta, Mathilde K og Josefine N)

Har holdt to møder siden sidste bestyrelsesmøde.

Der er lavet brainstorming over arrangementer og datoer.

Blandt andet besøg hos Helgstrand Event i pinsen og islændertur i Fårup. Der er også ønske om tur til Maximum, skøjtetur, shoppetur, julefrokost 9/12, klubdage sidste weekend i november, strandtur i efteråret

Udvalget har også fokus på det sociale miljø blandt de unge og lavet nogle regler for, hvordan man agerer, når man kommer i stalden for, at alle skal føle sig som en del af fællesskabet. 

 

4. Evaluering af gennemførte aktiviteter:

 1. Arbejdsdag d. 15. april? – Lisa 

God arbejdsdag med fint fremmøde. Vi fik lavet alt på planen og var næsten færdige med alle opgaver til frokost. Vanding af ridehal fortsatte dog indtil kl. 21.

Vi fik ordnet mange ting, vi ellers plejer at lave fredag aften inden stævnerne. Det var rigtigt dejligt fredag før stævnet, da der ikke var meget at lave her. 

 1. D-stævne 22.-23. april – Maiken

Det gik godt. Fint overskud.

Ros fra springrytterne til banedesigneren.

Foodtrucken var en stor succes, men skal Anette have den klar til fremtidige stævner, har hun brug for mere tid, som kan opnås ved at lade hestene springe først og ponyerne sidst.

Det er ikke nødvendigt med tre personer i sekretariatet lørdag. Det er nok med to og så en bagvagt til fx at hjælpe ved præmieoverrækkelser.

Være opmærksom på, at protokolhenterne ikke går for mange timer i træk (selvom deres forældre siger, det er ok).

 

5. Emner til orientering/drøftelse:

 1. Status økonomi – Ninna

AKV har givet os 2000 kr i sponsorat.

Stævneregnskab fra e-stævnet i marts mangler.

Alle børneattester er endnu ikke i hus.

Lisa har talt med vores telefonselskab. Vi har ikke haft godkendt nogle nye abonnementer og har derfor betalt for meget. Disse penge betaler telefonselskabet tilbage til os.

 1. Vandingsanlæg i lille ridehal – Steve

Steve har vundet en auktion på en pumpe til 3700,-. Han har desuden bestilt en ny pumpe hos Desmi til 7000,-.

Vi køber begge pumper og vil på sigt lave vandingsanlæg i den lille ridehal med den ene pumpe. 

 1. Status projekt ”Ny rytterstue” – Steve

Pengene til færdiggørelse af Rytterstuen er hjemme, så der nu kan indkøbes materialer.

Køkkenet er blevet sat op, men mangler stadig lidt finish.

Der er lidt svingende fremmøde om lørdagen, da folk skal mange andre ting.

 1. Opdatering af Årshjul 2023/24 - Lisa

 

6. Status på kommende aktiviteter:

    1. Sikkerhedsuge dato? – Ida K

        Uge 19. Der skal en seddel ud til elever og forældre. Lisa snakker med Ida, om hun vil       skrive seddel. Forældreopsadlingskursus bliver implementeret i sikkerhedsugen.

    2. Indsamling af skrald (Ren Natur) status og evt dato? Anette og Emilie

        Vi ønsker en rute på Bisnap strand og AaBs baner. Arbejdsdato er 10/6.

 1. Sankthansaften d. 23. juni – hvem står for det?

Vi venter med at sætte navn på primus motor.

 1. Ridelejr uge 26 – Lisa

Lisa går i gang med at lave indbydelse. Hun modtager gerne forslag til arrangementer.

 

7. Nyt fra udvalgene:

 

     1. Bane og vedligeholdelsesudvalg (Steve, Jens N., Michael, Kent, Claus og Thomas)

 

     2. Undervisningsudvalg (Ida K., Lisbeth T. holdundervisningsteam)

 

     3. Cafeteriaudvalg (Anette, Susanne, Ida K, Lone, Tove og Lisbeth W.).

 

     4. Stævneudvalg (Maiken, Ann, Ida K, Emilie og Ida S).

 

     5. Sponsor og pr. udvalg (Charlotte B, Mariann, Lene, Kristina, Malene, Lone).

 

         Har afholdt møde. Snakkede Cool Unite til næste d-stævne, hvor der er nedsat et    udvalg til at tage sig events under stævnet. Vil i gang med at sælge skilte til ridehallen igen.

 

     6. Aktivitetsudvalg (Lisa, Maiken, Ida S, Ida K, Anette, Ann og juniorudvalget).

 

     7. Sportsudvalg (Lone, Emilie, Karoline T., Marie, Sofie K. og juniorudvalg).

 

     8. Byggeudvalg (Steve)

 

 

 

8.  Eventuelt

Ny dato 12/6 kl. 18.00. Malene medbringer pizzasnegle.

Fremover afholdes bestyrelsesmøderne den anden mandag i måneden kl. 18.00.


Referat bestyrelsesmøde 27/3 2023

Afbud fra Maiken, Ida K, Malene

 1. Velkommen
 2. Godkendelse af referat fra møde d. 13. februar 2023

Referatet er godkendt.

 1. Evaluering af gennemførte aktiviteter
 1. Fastelavn- Anette

Fin tilslutning fra forældre og børn. Der var fint gang i salget i cafeteriaboden på barrieren i ridehallen.

 1. Generalforsamling- Lisa

Cirka samme antal deltagere som de sidste mange år. Deltagerne er primært medlemmer, der kommer i stalden hver dag.

 1. Dressurkursus- Lone

Gik godt. God tilslutning. Folk var glade og tilfredse og fik gode råd og kommentarer med på vejen. Der var mulighed for at ride både spring og dressur.

Det foreslås, at der tilbydes frokost hver dag. Mange er der hele dagen, og det vil måske få flere til at blive og se hinanden ride kursus.

 1. E-stævne- Maiken

Gik stille og roligt. Vi måtte holde stævnet indendørs pga. vejr og baneforhold.

 

 1. Emner til orientering/drøftelse
 1. Status økonomi- Ninna

Kommunen skriver, at vi skal opbevare lister over vores medlemmer med navne, adresse og fødselsdato. Vi har valgt at slette udmeldte medlemmer i henhold til loven om personfølsomme oplysninger. Charlotte kontakter Klubmodul for at høre om de kan trække oplysninger ud om vores slettede data, så vi evt. kan fremvise en liste.

Økonomien ser ok ud.

Der er fortsat tvivl om, hvilken internetforbindelse vi bruger, når der vi holder stævnet.

Regnskabet for e-stævnet er ikke klar. Der er sket flere indbetalinger for stævnestarter på cafeteriets mobilepay nr.

Der mangler cpr nr. og fulde navne på enkelte undervisere for at kunne indhente børneattester på dem.

 1. Vandingsanlæg- økonomi til udbedringer- Steve

Der er sket frostskader på vandingsanlægget. Lige nu kan der kun vandes manuelt.

Der skal indkøbes et nyt pumpehus for at reparere det igen.

 1. Status projekt ”Ny rytterstue”- Steve

Der er bestilt gulv, der bliver lavet den 11. april.

Der blev afholdt generalforsamling i ”Rytterstuen” d. 23/3.

 1. Årshjul 2023/24- Lisa
 2. Plan for børneattester- Lisa

Se punkt 4.1

 1. Sociale udfordringer blandt de unge- Lone

Fremadrettet vil vi være opmærksomme på at have fokus på at fremme fællesskabet blandt børn og unge. Vi voksne skal være foregangspersoner og vise vejen.

Emilie vil foreslå til næste møde i juniorudvalget, at de skal lave et arrangement, der fremmer fællesskabet blandt børn og unge. Hun vil også tage en snak med juniorudvalget omkring stemningen i stalden.

 1. Nye navne for ”trækkere/hjælpere”- Lisa

Navnet skal fremover være ”ponytrækker”.

 1. Godkendelse af eneunderviser- Lisa

Eneunderviser er godkendt.

 1. Status på kommende arrangementer
 1. Arbejdsdag i april? – Steve

Emilie laver opslag.

Lone handler ind til forplejning.

 1. D-stævne 22.-23. april- Maiken

Propositioner er godkendt.

 1. Nyt fra udvalgene
 1. Bane- og vedligeholdelsesudvalg
 2. Undervisningsudvalg
 3. Cafeteriaudvalg
 4. Stævneudvalg
 5. Sponsor og pr udvalg
 6. Aktivitetsudvalg
 7. Sportsudvalg
 8. Byggeudvalg
 9. Eventuelt

 

 1. Eventuelt

Cool Unite. Sponsor-pr sætter sig ned og brainstormer om idéer til aktiviteter, der kan foregå under stævnet.

 

Næste møde er 17/4.


Konstituerende bestyrelsesmøde 18/3 2023

 1. Velkommen

Lisa byder velkommen

 1. Konstituering af bestyrelsen

Formand: Lisa Kristiansen

Næstformand: Maiken Winther

Kasserer. Ninna Nøhr (ikke medlem af bestyrelsen)

Sekretær: Ann Kirkegaard

 1. Revidering af udvalgene og ansvarsfordeling

Mangler

 1. Fordeling af udvalgene

Bane-og vedligeholdelsesudvalg: Steve, Jens N, Michael, Kent, Claus og Thomas

Undervisningsudvalg: Ida K, Lisbeth, holdunderviserteamet

Cafeteriaudvalg: Anette, Susanne, Ida K, Lone, Tove, Lisbeth W

Stævneudvalg: Maiken, Ann, Ida K, Ida S og Emilie K

Sponsor- og pr. udvalg: Charlotte B, Mariann, Lene, Kristina, Malene, Lone og Charlotte

Aktivitetsudvalg: Lisa, Maiken, Ida S, Ida K, Ann, Anette og juniorudvalget

Sportsudvalg: Lone, Karoline T, Marie, Sofie K, Emilie K og juniorudvalget

Byggeudvalg: Steve

 

 1. Eventuelt

Fremover vil Ninna indhente børneattester på alle i bestyrelsen årligt, samtidig med hun indberetter til kommunen.

Måske skal vi have en liste over hjælperne til vores arrangementer, hvor vi kan notere om der er børneattest på dem.

Emilie K vil fremover stå for hilsner til året konfirmander.

Vi vil have lavet vores egne telegrammer. Anette vil få en af sine kontakter til at udforme et design.


Referat af bestyrelsesmøde d. 9/1 2023

 

 1. Velkommen

Afbud fra Maiken, Ida K

Lisa byder velkommen

 

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde er godkendt. Det er referatet fra forrige gang også.

3. Evaluering af gennemførte aktiviteter:

     1. Hjælperarrangement – Lisa

         Alle hjælpere minus et par stykker deltog i arrangementet. Der blev givet de sædvanlige dessiner om, hvad det vil sige at være hjælper. Der blev også snakket om, at der var rigeligt hjælpere om fredagen, hvilket betød en stigning i trækkerlønnen. Der er i mellemtiden kommet flere ryttere på fredagsholdene, så nu er der ikke så mange hjælpere til overs mere. Hjælperne skal melde til Signe, hvis de er forhindret i at hjælpe og ikke bytte vagter indbyrdes.

 1. Always Camp – Charlotte

To dage i hytten Myrebo i Hammer Bakker. Et godt arrangement med søde deltagere og godt indhold. Det var fedt, at mange af de ældre ryttere/undervisere fra rideklubben kom og deltog i arrangementet. Stine Cassøe meldte også efterfølgende ud på sine egne platforme om arrangementet. Der var et godt sammenhold. Det var godt at arrangementet blev afholdt på en anden lokation end Snorgården. Det gør noget ved pigerne og sammenholdet, når de kommer væk fra de vante rammer.

Det var et godt valg at hæve aldersgrænsen på deltagerne, således deltagerne skulle være født senest i 2010.

Always stopper med at sponsorere sådan et arrangement fra næste år. Det kunne være en mulighed at slå arrangementet sammen med juniordagene

 1. Juleafslutning – Anette

Skurvognen var desværre frosset ned, da der var blevet slukket for de radiatorer, der skulle holde den hårde kulde væk.

Æbleskiverne blev i stedet til en chokolade slikkepind og en juice i ridehallen efter endt undervisningstime.

     4. Juleridetur – Anette/Ida    

           Rekordmange deltagere. 17 deltagere til hest samt en del til fods, der fik serveret æbleskiver i den nye rytterstue, da de kom tilbage fra turen.    

4. Emner til orientering/drøftelse:

 1. Status økonomi – regnskab 2022 – Ninna

Ninna gennemgår regnskabet for 2022 og budgettet for 2023. Der er et overskud på regnskabet i 2022. Budgettet for 2023 går i nul. 

 1. Sponsorskilte/sponsorpenge – hvad skal pengene bruges på? – Lisa

Vi vil holde sponsorpengene ude af regnskabet for driften. 

Sponsorudvalget vil lave et takkeopslag til sponsorerne med billeder fra årets arrangementer.

 1. Status projekt ”Ny rytterstue” – Steve

Projektet er løbet ind i udfordringer. En stor pose sponsorpenge udbetaler først pengene, når byggeriet står færdigt. Derfor mangler der pt penge i kassen til at betale for nye materialer, så byggeriet kan holdes i gang. Kommunen er blevet kontaktet for, om vi kan låne penge hos dem. Der er ansøgning ude hos sponsorer på omkring 150.000 kr., hvor der ikke er kommet svar endnu.

Der er møde i byggeriet på torsdag, hvor de vil lægge en plan.

 1. Hvad vil vi investere i/bruge penge på den kommende tid? Prioriteringsliste – Lisa

Vi planlægger ingen investeringer. Vi prioriterer færdiggørelse af den nye rytterstue.

 1. Brug af skurvogn – Anette

Anette melder ud, at toilettet i skurvognen kan benyttes igen. Cafeteriet må bruges igen. Men der må ikke bruge elektriske apparater såsom elkedel, ovn eller flyttes rundt tændes eller slukkes på radiatorer. Der hænges også skilte op i skurvognen med samme budskab. 

 1. CoolUnite Cup under forårsstævnet – Charlotte

Når man skal melde til stævne, betaler man sit vanlige stævnegebyr. Derudover melder man sig til et Cool Unite-gebyr på 30 kr. pr klasse. Man får 5 point bare for at melde sig til. Pointene samles sammen til at deltage i semifinalen, der blandt andet afholdes i Hjallerup. Her kan man kvalificere sig til en finale. Hvor den afholdes, er ikke afgjort endnu.

De nøjagtige bestemmelser er ikke helt klare endnu. 

 

 1. Generalforsamling 2023 – Lisa

Lisa har ikke hørt fra hallen endnu, om vi kan være i cafeteriet d. 2. eller 16. marts.

Vi stiller som forslag, at kontingentet skal stige 50 kr. fra 2024. Det skal meldes ud. Facilitetsgebyret skal stige 50 kr. fra marts.

 

GF skal som altid være med spisning.

Lisa laver pulled pork og coleslaw, og Anette køber tilbehør.

Der skal laves opslag om årets kammerat, årets bommert, mest vindende ekvipager.

Årets kammerat skal frem over kåres ved, at bestyrelsen udvælger tre personer og beskriver de nominerede. Der vil herefter blive afholdt en afstemning blandt alle medlemmer. På samme måde skal årets bommert afholdes. Medlemmerne kan stadig sende historier ind om både gode kammerater og bommerter.  

 

5. Status på kommende aktiviteter:

 1. Dressurkursus d. 14.-15. jan. – Lone

21 er tilmeldte – flot tilslutning. Vil ride fra 8.00-16.00. Frokost kl. 13.00.

 1. Fastelavn d. 19. feb. – Anette

Planen er, at der igen sælges toast, kage og fastelavnsboller. 

 1. Juniordage 2023 – Ida/Maiken

Lægges sammen med Always cup (eller hvad temaet nu bliver) og afholdes på samme tidspunkt i Myrebo eller bare et andet sted end Snorgården 1. søndag i advent (2.-3. december) 

   

7. Nyt fra udvalgene:

 

     1. Bane og vedligeholdelsesudvalg (Steve, Jens N., Michael, Kent, Claus og Thomas)

 

     2. Undervisningsudvalg (Ida K., Lisbeth T. holdundervisningsteam)

 

     3. Cafeteriaudvalg (Anette, Susanne, Ida K, Lone, Tove, Lisbeth W. og Lise P).

 

     4. Stævneudvalg (Maiken, Ann, Ida K og Ida S).

 

     5. Sponsor og pr. udvalg (Charlotte B, Mariann, Lene, Kristina, Malene, Lone, Charlotte).

 

     6. Aktivitetsudvalg (Lisa, Maiken, Ida S, Ida K, Anette, Ann og juniorudvalget).

 

     7. Sportsudvalg (Lone, Karoline T., Marie, Sofie K. og juniorudvalg).

 

     8. Byggeudvalg (Steve)

 

8.  Eventuelt

 • Nytårskur d. 11/2 2023 hos Lisbeth og Olav.

Vi bestiller tapas hos Glad Gris i Brønderslev

 

Næste møde 13/2 kl. 17.00
Referater fra bestyrelsen 2022

Referat af bestyrelsesmøde d. 15/11 2022

 

 1. Velkommen

Lisa byder velkommen.

Afbud fra Maiken og Malene

 

 

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde + fastsættelse af dato for næste møde. 

Referatet sendes rundt til godkendelse senere.

Næste møde: mandag d. 9. januar kl. 17.00

 

3. Emner til orientering/drøftelse:

 1. Tur til Spanien? – Charlotte

Charlotte har sammen med juniorudvalget drøftet en tur til Spanien. Ligesom fodboldklubber tager til turneringer i udlandet, kunne en flok ridepiger tage til udlandet og ride.

Der ligger en rideskole 2 km fra Charlottes spanske hus, som der kunne besøges. Charlotte vil gerne lægge hus til overnatning og søge penge til turen.

Charlotte vil prøve at undersøge priser og muligheder.

 1. Status Always Camp d. 26.-27. nov. – Charlotte

Der er åbnet for tilmeldinger til campen, og det strømmer ind med dem. Stine Cassøe, ridefysioterapeut, kommer først og laver rytterfitness med deltagerne, efter frokost er der den store bagedyst med Sascha, der medbringer forskellige remedier. Om aftenen er der filmhygge og natteløb. 

Arrangementet afholdes i Myrebo, en spejderhytte i Hammer Bakker, fra kl. 10.00 lørdag til 10.00 søndag.

 1. Ny web shop – Charlotte

Ny webshop på klubmodulmed salg af klubtøj er gået i luften. Sponsorudvalget slipper nu for en masse bøvl med bestillinger. 

Der efterlyses et større udvalg af tøj til børn. Sponsorudvalget undersøger, om det er muligt at lave en aftale hos en rideudstyrsforretning om indkøb af et udvalg af børneridetøj.

 1. GDPR – Charlotte/Ninna

Der er blevet slettet en masse udmeldte medlemmer på klubmodul.

Vi kan på sigt vælge at skrive på vores hjemmeside, hvordan vi behandler personfølsomme oplysninger.

 1. Status økonomi, herunder antal hjælpere – Ninna

Ninna gennemgår budget for 2023.

Der er en kraftig stigning på el på 30.000 kr.

 årligt pga. af de store stigninger på el.

Der er budgetteret med et lille underskud.

Der foreslås at lave en lille stigning på kontingent på 25 kr. fra 2024 og facilitetsadgang stiger med 50 kr. pr halvår fra marts 2023.

Der skal koordineres bedre med antal hjælpere pr hold.   Det opleves, at der er kommet mange hjælpere i forhold til ryttere på holdene.

Vi har besluttet os for ikke at blive momsregistreret. Vi vil få indtægter på mere end 50.000 på 12 måneder, men har valgt at gøre brug af reglen af momsfritagelse, da vi ikke er konkurrenceforvridende, og klubbens overskud går til rideklubben selv.

Til det første bestyrelsesmøde i den nye bestyrelse, hvor opgavefordelingen gennemgås, kunne det være godt, at opgaven omkring kort/pengegave til de kommende konfirmander.

Vi skal lave en plan for indkøb af materiale til ponygames for penge, vi har fået sponseret til formålet af Linds fond.

Vi har efterhånden fået en del skilte i ridehallen. Kunne noget af indtægten fra skiltene gå til sponsorgaver til stævner, så der skal stemmes knap så mange dørklokker, når der skal findes sponsorpræmier til stævner.

Til næste møde skal der være et punkt vedrørende sponsorskilte og hvad vi skal bruge vores sponsorpenge til.

 1. Hvad vil vi bruge penge på i den kommende tid? Prioriteringsrækkefølge – Lisa

Udskydes til næste møde.

 1. Status projekt ”Ny rytterstue” – Steve

Elektriker og VVS-mand har været i gang. Der er blevet sat vinduer i gavlen af ridehallen og ind til hallen. Der er næsten lavet en aftale med en gulvmand om polering af gulvet. Ventilationen kommer til weekenden (19.-20. nov.). Der kommer tilbud hjem på et køkken.

 1. Springundervisning, herunder hjælp til opsætning af bane – Lisa

Lisa og Lisbeth havde et godt møde med springunderviser Camille. Hun havde lidt den samme opfattelse af, hvad der kunne gøres anderledes i springundervisningen, så den kommer til at fungerer bedre. Camille foreslog at holde teoriundervisning en onsdag. Det vil ikke blive annonceret, da hun forventer, at der måske vil være en del ryttere, der ikke vil dukke op til sådan en session.

Vi vil slå to stillinger op som juniorunderviser. En af underviserne skal tilknyttes springholdene og være med til at hjælpe Camille med at sætte spring op.

 1. Velkomstfolder – Lisa

Lisa har været ved at redigere folderen og sender den ud til godkendelse hos bestyrelsen.

 1. Generalforsamling 2023 – Lisa

Forslag til dato: torsdag 2/3 evt. torsdag 16/3

Indkomne forslag senest 31/12

 1. Juleskrabere eller lign. – Ida S

Der er ikke bestilt noget endnu. Lisa har haft kontakt til forskellige firmaer, der udbyder diverse varer, vi kan tjene en skilling på til klubben.

Vi venter til det nye år og vil i stedet sælge Bambusa- bambusstrømper, hvor fortjenesten er ret god.

 1. Nyt fra distriktsrådsmøde – Ann/Ida S

Til næste stævneår vil der kunne søges 4 stævner (d og c) for sæsonen.

DRF kommer med en ny plan for stævnestruktur for stævneåret 2024.

Der skal kun afholdes et stævne hver 3. uge pr disciplin/niveau.

 

 

4. Evaluering af gennemførte aktiviteter:

     1. Jubilæums D-stævne d. 13.-14. okt. – Maiken    

En god weekend. Vejret gav lidt udfordringer søndag, hvor der kom en ordentlig   tordenbyge og omgang blæsevejr midt på dagen søndag.

Det var godt med cafeteriaudsalg ved springbanen, og at der åbnes op i hjørnet på dressurbanen ved springdommerhuset, så vi ikke har heste overalt.

 

5. Status på kommende aktiviteter:

 1. Hjælperarrangement d. 25. nov. – Lisa

Lisa laver opslag.

 1. Juleafslutning uge 50/51- Anette

Følgende står for at servere æbleskiver:

Fredag uge 50: Anette

Mandag uge 51: Malene/Charlotte

Tirsdag uge 51: Lone

Onsdag uge 51: Ann

Torsdag uge 51: Lisa

Anette sørger for, at der er indkøbt æbleskive og deslige. Opdager man at der kommer til at mangle noget til dagen efter, gives besked til Anette, der så sørger for indkøb.

 1. Juleridetur d. 24. dec – Ida K/Anette

Ida og Anette laver opslag om julerideturen.

 1. Kvartalsarrangement jan ´23 – Lone

Lone har meldt en dato ud på medlemssiden (14.-15. januar). Hun er stadig i gang med at planlægge med Bente, der kommer og afholder kurset.

 

6. Juniorudvalg status – Ida MK

 • Tur til Fårup d. 18. okt.

En god tur. Der var ca. 20 deltagere. Der var en del forældre med, hvilket var rigtigt fint.

 • Tur i skøjtehal og på restaurant Sanya d. 12. nov.

Der var 20 deltagere. Turen blev næsten gratis, da udvalget havde/har en del penge på kontoen. Deltagerne betalte kun selv for drikkevarer på restauranten. En god tur med glade unger.

 • Juniorjulefrokost d. 10. dec.

Cafeteriet er booket. Der er endnu ikke komme svar retur, om det også er muligt at låne hallen.

Menuen skal også fastlægges.

   

7. Nyt fra udvalgene:

 

1. Bane og vedligeholdelsesudvalg (Steve, Jens N., Michael, Kent, Claus og Thomas

Der er blevet slukket for vandingsanlægget. Det nye sand, der er lagt ind, indeholder en del ler, der er bedre til at holde på vandet. Den bliver dog også noget hård, når den får meget vand.

 

2.Undervisningsudvalg (Ida K., Lisbeth T. holdundervisningsteam)

Ida K har lavet holdlister med nyt layout, hvor underviseren skal krydse af hvem, der ikke har redet på hvert enkelt hold. Underviserne skal lige informeres om, at de skal huske at gå i stalden og krydse af.

 

     3. Cafeteriaudvalg (Anette, Susanne, Ida K, Lone, Tove, Lisbeth W. og Lise P).

 

 1. Stævneudvalg (Maiken, Ann, Ida K og Ida S)

Vi skal finde to datoer til d-stævner og et til c-stævner næste stævneår. Og også komme med forslag til e-stævner.

 

 

     5. Sponsor og pr. udvalg (Charlotte B, Mariann, Lene, Kristina, Malene, Lone, Charlotte).

 

     6. Aktivitetsudvalg (Lisa, Maiken, Ida S, Ida K, Anette, Ann og juniorudvalget).

 

     7. Sportsudvalg (Lone, Karoline T., Marie, Sofie K. og juniorudvalg).

 

     8. Byggeudvalg (Steve)

 

8.  Eventuelt

 • Dato nytårskur: lørdag 11/2 hos Lisbeth og Olav (såfremt de og de fraværende bestyrelsesmedlemmer kan deltage.Referat af bestyrelsesmøde d. 10/10 2022

 

 1. Velkommen

Lisa byder velkommen

Afbud fra Maiken, Ida K og Ida MK

 

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde

 

 

 1. Juniorudvalg status – Ida MK

På vegne Ida, fortæller Lisa, at udvalget har planlagt tre arrangementer, en Fåruptur i efterårsferien, i skøjtehallen og bagefter spisning på Sanya og juniorjulefrokost i cafeteriet i Langholthallen og måske også få lov at bruge hallen.

 

4. Evaluering af gennemførte aktiviteter:

     1. E-stævne 17.-18. sep. – Ann/Ida S

          God weekend, godt med det nye tiltag med foodtruck ved springbanen om søndagen. Næste gang skal der lukkes af, så der ikke kan rides rundt om foodtrucken og springbanen.

     2. Arbejdsdag forud for D-stævne – Steve

        Gik fint. Vi fik malet barrieren i ridehallen og trimmet læbæltet. Efterfølgende er spejle og vinduer i ridehallen også blevet vasket. Der blev ryddet op og organiseret i ponygamesudstyret i ridehallen. Næste gang var det måske en god ide at mødes en time tidligere, når vi starter med at spise rundstykker.

 1. Sikkerhedsuge – 

Var lidt udfordrende, da Olav var ved at vaske stald ned, og der derfor var meget larm. Vi tilpasser sikkerhedsugen til nedvaskning af stalden. Der har ikke som tidligere været henvendelser fra forældre om, hvorfor rideskoleeleverne skulle lære om sikkerhed i stedet for at ride.

 

 1. Dressurkursus v/ Stine Riis – Ann

Godt kursus. Hun var god til at undervise på alle niveauer og kunne give alle gode værktøjer til deres videre ridning. Stine ville gerne komme igen og give kursus.

 

5. Emner til orientering/drøftelse:

 1. Status økonomi – Ninna

Elprisen er steget og i stedet for 5000 pr kvartal, har vi betalt 35.000 for årets tre første kvartaler (lidt over 10.000 kr. pr kvartal).

Der mangler regnskaber for de afholdte stævner. 

Det er vigtigt, at vi får afleveret udlæg til Ninna hurtigst muligt efter arrangement/udgift, er afholdt af hensyn til årets regnskab, så der ikke er en masse huller i regnskabet, der skal forklares til generalforsamlingen.

Udmeldte medlemmers gdpr-oplysninger er stadig tilgængelige på Klubmodul. Af hensyn til reglerne for gdpr-oplysninger, skal de fremover slettes, lige så snart deres opsigelsesperiode er udløbet. Vi vil have det til at stå i klubbens vedtægter og vil derfor foreslå det som vedtægtsændring til den kommende generalforsamling. 

Ninna spørger ind til, hvorfor klubben har to facebooksider. SRLA-medlemmer er for klubbens medlemmer, hvor vi har info/tilmelding om undervisning, info om stalden osv. Oplysninger, som folk der ikke er medlem af klubben, ikke har behov for at vide noget om. Derudover har vi SRLA offentlig gruppe, hvor alle kan være medlemmer, og der informeres om offentlige arrangementer osv.

Alle undervisere skal huske at gå ind og afkrydse på en fysisk seddel, hvilke elever, der møder frem på deres hold, således vi kan fange, hvis nogen er stoppet på et hold, uden at de har meldt det til kassereren, og hun så ikke skal bruges resurser på at forsøge at få fat forældre til elever, der af den grund ikke har betalt for undervisning.

Ninna har lavet et overslag på resten af regnskabet for indeværende år. Vi vil ende ud med et indestående på 122.000 kr. Vi har overført 250.000 til rytterstuen, som vi vil få tilbage når rytterstuen står færdig. De 122.000 er et stort overskud, men vi tør ikke sætte gang i et større projekt, da pengene er rare som buffer, såfremt der skulle løbe ekstra udgifter på rytterstuen.   I overskuddet indgår også penge fra diverse sponsoraftaler, så bruger sponsorudvalget en masse penge, vil det skulle trækkes fra overskuddet.

 1. Drøftelse af hvilke investeringer, vi vil lave? – Lisa

Vandingsanlæg i både den store og den lille ridehal.

Ekstra ridehal

Solarium

Ny barriere

Rotunde til longering

Multibane i stedet for dressurbanerne

Hegn omkring springbanen

Bund på springbanen

 1. Status projekt ”Ny rytterstue” – Steve

Der er mangel på frivillige arbejdere. Vinduer kommer i uge 44-45.

Charlotte i prøver at søge Sifas pulje for små jobs for måske at få hjælp til noget af det praktiske i byggeriet.

 1. Opsætning af bane - springundervisning – Lisa

Springningen flytter snart indendørs, så Camille skal have hjælp til opsætning og nedtagning af bane, klatopsamling osv. Der skal sendes besked ud til springholdene. Kommer der ikke nogen og hjælper, må prisen stige på springundervisningen, da Camille skal have løn for den tid, hun bruger på at sætte banen op og ned. Lisa tager en snak med Camille. 

 1. Status Always Camp – Charlotte

26. og 27. november. Afholdes i spejderhytten Myrebo fra årgang 2010 og før. Stine Cassøe, fysioterapeut, kommer og underviser og snakker om og laver fysiske aktiviteter og det at være pige. Der er planlagt et møde om nærmere planlægning i den nærmeste fremtid.

 1. Hjælperarrangement – Lisa

Der skal holdes et arrangement for hjælperne, hvor reglerne for at være hjælper præciseres og ridses op. Lisa vil stå for at afholde arrangementet, finder en dato og indkalder til møde.

 1. Velkomstfolder – Lisa

Lisa og Charlotte skal mødes for at rette i velkomstfolderen.

 1. Juleskrabere – Lisa

Ida S kontakter Danske Hospitalsklovne og får bestilt til og fra-kort. Lisa er moralsk opbakker.

    

6. Status på kommende aktiviteter:

    1. Jubilæums D-stævne d. 15.-16. okt. – Ann

     Der er ikke så mange starter. ca 90 hver dag. 

     Steve har arrangeret parkering med Olav.

     Der er fællesspisning fredag aften. Der skal skrives ud på bestyrelsessiden om        opgavefordeling op til stævnet. Vi mødes fredag kl. 16-17.

    2. Kvartalsarrangement – Lone

        Er stadig i gang med at aftale dommerarrangement med Bente Thagaard en weekend i   januar 2023. I andet kvartal er der en aftale med Rasmus Kristensen.

   

7. Nyt fra udvalgene:

 

1.Bane og vedligeholdelsesudvalg (Steve, Jens N., Michael, Kent og Claus)

 Der er blevet sat lamper op på parkeringspladsen. Der skal sættes sensor på, der selv kan regulere, hvornår de skal tænde og slukke.

 

     2. Undervisningsudvalg (Ida K., Lisbeth T. holdundervisningsteam)

 

     3. Cafeteriaudvalg (Anette, Susanne, Ida K, Lone, Tove, Lisbeth W. og Lise P).

 

     4. Stævneudvalg (Maiken, Ann, Ida K og Ida S).

 

     5. Sponsor og pr. udvalg (Charlotte B, Mariann, Lene, Kristina, Malene, Lone, Charlotte).

 

     6. Aktivitetsudvalg (Lisa, Maiken, Ida S, Ida K, Anette, Ann og juniorudvalget).

 

     7. Sportsudvalg (Lone, Karoline T., Marie, Sofie K. og juniorudvalg).

 

     8. Byggeudvalg (Steve)

 

 1. Eventuelt

 

Næste møde: 

Tirsdag den 15. november kl. 17.00

Malene medbringer brød.


Referat af bestyrelsesmøde d. 12/9 2022

 

 

1. Velkommen

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt

 

3. Evaluering af gennemførte aktiviteter:

     1. Engsighus-tur – Lisa

 Rigtig fint arrangement.  Der var god tilslutning.  Flere ønskede ikke at galopere, selvom dette egentlig lægges op til at man skal kunne.   Ønske om at være flere hjælpende hænder til hjælp, når motorvej skal krydses – gerne 4.      

  2. Åbent hus med 20-års jubilæum – Ann/Maiken  Fint arrengement med godt indhold. Dog ærgerligt med dårligt vejr, så den sidste del gik lidt tabt.  Det virkede til, at vi kunne holde på folk længe.  Tombola fik udsolgt.  Fremover vil vi gerne have pølser fra starten af.  Måske tidsplan skal offentliggøres, når folk er kommet. Evt. En seddel der bliver hængt op.  Det var dejligt med morgenmad til hjælpende hænder.   Måske tage noget af konceptet med til næste år.   Tænke over hvordan hjælpende hænder skal fordeles.  Der skal evt. laves en hjælpeliste bl.a. i forhold til cafeteria.    

 4. Emner til orientering/drøftelse: 

 1. Status økonomi - Ninna  Fine overskud fra forårets stævner.  Steve tjekker op på at få internet - får nyt op at køre.  Der er overskud på 250 kr. på seneste omgang af klubtøj. Fint, da det ønskes at målet blot er, at det går i 0.  Fint overskud på ridelejr. Vi må forvente, at der kommer en stigning i det el, vi betaler til Lisbeth og Olav. Vi kan evt. skifte lamperne til LED. Det skal tænkes over, hvad klubben har af ønsker til, hvad klubbens opsparing skal bruges på. Ninna kigger på tal for resten af året.   2. Status projekt ”Ny rytterstue” – Steve Der er blevet bestilt nye vinduer. De kommer i uge 43

    

 1. Status projekt ”Ny rytterstue” – Steve
 2. Opslag på og brug af sociale medier mm som bestyrelse – Lisa

Vi aftaler, at opslag på klubbens fb-side, skal lægges på bestyrelsesfb-siden først til korrekturlæsning, inden vi sender noget ud til medlemmerne. Så kan vi undgå misforståelser fremover.

Vi kan evt. samle diverse nyheder, arrangementer kvartalsvis og så sende det ud til medlemmerne, så de ikke bombarderes med nyheder og informationer konstant på fb-siden konstant.

 1. Sikkerhedsuge – Lisa

Ida Kramer er i gang med at sætte underviserne ind i ugens indhold.

 1. Midler til AlwaysCamp – Charlotte

Klubben har modtaget 10.000 kr til afholdelse af et arrangement. Der skal indgå overnatning. En spejderhytte kunne være en overnatningsmulighed.

Charlotte, Lisa, Lene Mose, Kristina og Lone D planlægger og vender med dato og indhold.

 1. Lys på udendørsbanerne – Ann

Lisas svoger kan skaffe LED-lamper til banerne til 3500,- pr stk. Bestyrelsen er enig om, at Lisa får svogeren til at købe lamperne.

 1. Brug af lille ridehal – Ann

Det opleves, at der bliver lagt stories op på instagram, hvor medlemmer rider uden hjelm, springer uden voksen tilstedeværelse osv. Springmaterialet skal flyttes ud af hallen, så det ikke er så nemt tilgængeligt.

 1. Trænerkursus – Lisa

Trænerkurset, som Sofie skulle deltage i, er aflyst. DRF har som tidligere nævnt, gjort det muligt, at en af klubbens erfarne ryttere kan afholde et trænerkursus for underviserne i klubben. Karoline er interesseret i at stå for det. Lisa aftaler videre med Karoline.

 

    

5. Status på kommende aktiviteter:

    1. E-stævne 17.-18. sep. – Maiken

         Der er lagt tider ud til dressurdelen på Equipe. Springtiderne er klar. Der er sat god tid     af på springdelen. 

Cafeteriet sørger for aftensmad fredag aften til dem, der gør klar til stævnet. Søndag laver Anette udendørs cafeteria ved springbanen, hvis vejrguderne ellers tillader det. Regner det, laves et bord på barrieren til udsalg af et udvalg af varer.

 

    2. Kvartalsarrangement – Lone

         Lone har kontakt med B+-dommer, Bente Thagaard. Hun vil gerne komme og afholde et weekendkursus i januar. Bente foreslår, at der rides undervisning hos hende lørdag i hold inddelt i niveauer. Søndag rides der stævne. Rytterne rider så deres program og får kommentarer til deres program. Lone arrangerer videre med Bente.

Efter nytår har udvalget også et arrangement planlagt med Rasmus Kristensen, der vil komme og give et to-dageskursus i enten spring og dressur. 

    3. Arbejdsdag forud for D-stævne - dato og gøremål? – Steve

        Bliver søndag d. 2. oktober. 

Der skal blandt andet køres mere sand og flis ind i den store ridehal.

Barrieren skal vaskes ned og males.

Læbælterne skal trimmes med blandt andet med motorsav.

Måske kan vi få Olav til at grubbe banerne?

Ryddes op i ponygamesmaterialerne bag barrieren. Anette indkøber kasser til de forskellige materialer.

    4. Jubilæums D-stævne d. 15.-16. okt. – Maiken

        Der er styr på dommere og banebygger. Stævneudvalget har lavet propositioner.

Der skal købes rosetter. Ann er i gang med at undersøge, hvor der kan købes nogle til en god pris.

   

6. Nyt fra udvalgene:

 

     1. Bane og vedligeholdelsesudvalg (Steve, Jens N., Michael, Kent og Claus)

 

     2. Undervisningsudvalg (Ida K., Lisbeth T. holdundervisningsteam)

 

     3. Cafeteriaudvalg (Anette, Susanne, Ida K, Lone, Tove, Lisbeth W. og Lise P).

 

     4. Stævneudvalg (Maiken, Ann, Ida K og Ida S).

 

     5. Sponsor og pr. udvalg (Charlotte B, Mariann, Lene, Kristina, Malene, Lone, Charlotte).

 

     6. Aktivitetsudvalg (Lisa, Maiken, Ida S, Ida K, Anette, Ann og juniorudvalget).

 

     7. Sportsudvalg (Lone, Karoline T., Marie, Sofie K. og juniorudvalg).

 

     8. Byggeudvalg (Steve)

 

7.  Eventuelt

      Dato for nyt møde: 10/10 kl. 17.00     Referat af bestyrelsesmøde 8. aug. 2022

Afbud fra Ida K og Malene

1. Velkommen

Lisa byder velkommen

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

3. Evaluering af gennemførte aktiviteter:

1. Sankthansaften – 23/6 – Charlotte/Anette

Hyggelig aften, næste år skal vi synge. Der var også nogle nye ansigter iblandt deltagerne. Lisbeth og Olav skal informeres lidt tidligere, så de er bedre forberedte på arrangementet.

2. Ridelejr uge 26 – Lisa

Gik godt. Positive tilbagemeldinger. Der kom meget vand mandag. Det tog børnene dog i stiv arm og godt humør. Onsdag (militærdag) var en lidt hård dag for nogle. Måske det ville have hjulpet, hvis deltagerne var forberedte på indholdet den lange dag. Men på den anden side kunne det også have gjort at nogle, at deltagerne ikke kunne overskue dagen og ville give op på forhånd.

Det har været en af de ridelejre, hvor der har været færrest ”store” i den sidste del af ridelejren, så der var heller ikke så mange deltagere til den afsluttende grillfest fredag aften.

Sovesituationen var meget bedre end tidligere år. Deltagerne sov i nyindkøbte tipier. Der blev hurtigere ro, og der var ikke så meget uro i løbet af nætterne.

4. Emner til orientering/drøftelse:

1. Status økonomi – Ninna

Telefonnumre til mobilepay: Vi har ingen telefonnumre til vores mobilepay, så vi kan godt lukke numre ned. Vi har et godt overskud på kontoen.

Ninna mangler at få nogle fakturaer på sponsorskilte.

Der er kommet 16.000 kr. fra Aalborg kommune fra arrangementet ”En dag til hest”.

2. Status projekt ”Ny rytterstue” – Steve

Ridehallen lukkes i weekenden 13.-14. august. Der skal støbes sokkel ved porten. Kloakdækslet ved terrassen skæres ned i niveau, så sekretariatsvognen kan

flyttes

Holder møde mandag 15/8.

3. Nye undervisere – Lisa

Signe R og Ida Marie K er rykket op som undervisere, og de er kommet godt i gang. De fire andre undervisere er steget 25 kr. i løn. Signe fortsætter som fredagskoordinator.

4. Indkøb af nyt springmateriel – Lisa

Sponsor- og pr udvalget vil gerne søge nogle sponsorater på nye spring.

Vi mangler støtter til oxer, sikkerhedsholdere og 10 cavaletti-blokke- Steve køber ind.

5. Ny eneunderviser om mandagen – Ann

Skal vi have gang i eneundervisningen om mandagen?

Vi starter med at undersøge på facebook, om der er grundlag for at hyre en underviser om mandagen.

5. Status på kommende aktiviteter:

1. Engsighus-tur 13.-14. aug. – Lisa

Pt. er der ni tilmeldte, og der er tilsagn fra 3 andre. Anette, Ninna (kun lørdag), Lone og Lene Mose hjælper med trafikken på rideturen. Anette kører med Lisa trailer, hvor oppakningen er i.

2. Åbent hus med 20-års jubilæum – Ann/Maiken

Vi har i samarbejde med Karoline lavet et udkast til arrangementet

Kan deltage:

Lisa, Anette, Maiken, Steve, Ninna, Ida S, Ann, (Lone- måske). Der arbejdes hurtigt på en fordeling af opgaverne/opvisningerne på undervisningsholdene.

3. E-stævne 17.-18. sep. – Maiken

Måske købe et æresbånd og en vandrepokal til årets klubmestre i stedet for et dækken, som vinderne måske ikke kommer til at bruge så meget.

Vi har fået en forespørgsel, om vi kan afholde en ”Knæk cancer-klasse”. ”Knæk cancer”-kampagnen løber af stablen i uge 43, så vi vil udskrive en ”knæk-cancer”-klasse til D-stævnet i uge 41.

Vi køber specielle rosetter til stævnet og forsøger at finde en hovedsponsor til det.

3. Kvartalsarrangement – Lone

Elin må desværre udskyde sin aftale. Lone kontakter en dommer for at lave en kursus med programridning.

4. Juniordage 2022 - Ida S.

Udskydes til 2023.

5. Always Cup – Charlotte

Ingen Always cup i år- kalenderen er fyldt op.

6. Nyt fra udvalgene:

1. Bane og vedligeholdelsesudvalg (Steve, Jens N., Michael, Kent og Claus)

Vil gerne købe en græstrimmer til kanter på batteri. Det får de grønt lys til.

2. Undervisningsudvalg (Ida K., Lisbeth T. holdundervisningsteam)

3. Cafeteriaudvalg (Anette, Susanne, Ida K, Lone, Tove, Lisbeth W. og Lise P).

4. Stævneudvalg (Maiken, Ann, Ida K og Ida S).

5. Sponsor og pr. udvalg (Charlotte B, Mariann, Lene, Kristina, Malene, Lone, Charlotte).

6. Aktivitetsudvalg (Lisa, Maiken, Ida S, Ida K, Anette, Ann og juniorudvalget).

7. Sportsudvalg (Lone, Karoline T., Marie, Sofie K. og juniorudvalg).

8. Byggeudvalg (Steve)

7. Eventuelt

Hjælper-peptalkmøde skal planlægges til afholdelse engang i efteråret.

Skal vi lave et hjemmelavet trænerkursus (DRF har en gør-det- selv pakke) i stedet for at sende vores undervisere på et DRF-kursus, der lægger på skoledage og medfører fravær på uddannelsen.

Næste møde 12. september kl. 17.00.

Maiken og Ann indkalder til møde om åbent hus inden den 28.
Referat af bestyrelsesmøde d. 23/5 2022 kl. 18.30

 

Afbud fra Malene og Ida MK

 

 1. Velkommen

Lisa byder velkommen

 

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referatet er godkendt.

 

3. Emner til orientering/drøftelse:

 1. Status økonomi – Ninna

Brev fra Spar Nord om hævning af deres gebyr på vores konti. Vores konti ser fornuftige ud. Ninna vil finde ud af, hvilket telefonnummer der er tilknyttet vores mobilepay i sommerferien.

 1. Status projekt ”Ny rytterstue” – Steve

Terrassen er næsten færdig. Der er en væg lavet færdig indenfor. Der mangler stadig vinduer- ham der skulle måle op til dem er, har endnu ikke været her. Der vil nu være fokus på det indendørs. Der mangler arbejdskraft om lørdagen, men tingene må tage den tid, det tager.

 1. Forslag til nyhedsbrev – Ann

 

 1. Eneundervisning, andet end dressur eller spring – Lisa

Adfærdsundervisning- bruges klubbens baner, skal denne underviser ”godkendes” af klubben.

 1. C-stævne dato? – Ann

Der er stemning for at- måske- søge et c-stævne lørdag 6/8

 1. Indsamling af skrald – Ren Natur – dato? – Lisa/Anette

Vi har fået en rute ved Møllestenen mellem Hals og Hou. Vi skal give besked tre uger, inden vi afholder arrangementet, så vi kan få tilsendt veste og andet materiale. 

Arrangementet er sat på stand by, indtil vi finder en ledig dato. Muligvis 21/8

4. Status på kommende aktiviteter:

    1. 2 dage med hest i pinsen – Lisa

          Lisa har lavet et program sammen med Sofie og Marie. Der er pt 10 hjælpere tilknyttet,    Lisa undersøger, om det er nok. Hun finder også ud af om, der er nogle voksne fra Snorgården, der skal være til stede.

          Der er lovet 16 ponyer til arrangementet. Halvparter skal have besked om, at de ikke kan bruge ponyerne denne weekend.

          Der kommer 2-3 pædagoger sammen med børnene.

 1. Kvartalsarrangement 1./2. Kvartal ´22 – Lone

Lone har kontakt til Elin Houe, der først har hul i kalenderen til et arrangement omkring sommerferien. Hun har også forsøgt at få fat på Kenneth Damgaard, der ikke har meldt tilbage endnu. Måske de vil forsøge at få fat i en anden dressurunderviser. Sascha er kommet med sportsudvalget.

 1. Åbent hus med 20-års jubilæum d. 18/6 – Ann/Maiken

Åbent hus flyttes til den 28/8. 

Der er forslag til en opvisning, der fortæller klubbens historie gennem ridning. Der kunne indgå ponygames og kvadrilleridning og deltagelse i DM.

Der skal desuden være plads i programmet så der er noget for alle klubbens ryttere på alle niveauer.

Vi spørger Karoline, om hun vil stå for at lave/arrangere ”klubbens historie”-opvisningen.

 1. Juniordage 2022 - Ida S.

Ida koordinerer sammen med Karoline, hvordan det vil være muligt at afholde klubdagene.

 

 1. Ridelejr uge 26 – Lisa

Lisa orienterer om de foreløbige planer for ridelejren. Der er nogle udfordringer, der skal styr på.

Lisa vil fremlægge det endelige program til næste møde.

 

   

5. Nyt fra udvalgene:

 

     1. Bane og vedligeholdelsesudvalg (Steve, Jens N., Michael, Kent og Claus)

     Hvis man har tid og bare går rundt herude, må man rigtigt gerne sætte vandingsanlægget      til. Gerne vande en streng ad gangen.

 

     2. Undervisningsudvalg (Ida K., Lisbeth T. holdundervisningsteam)

 

     3. Cafeteriaudvalg (Anette, Susanne, Ida K, Lone, Tove, Lisbeth W. og Lise P).

 

     4. Stævneudvalg (Maiken, Ann, Ida K og Ida S).

 

     5. Sponsor og pr. udvalg (Charlotte B, Mariann, Lene, Kristina, Malene, Lone, Charlotte).

 

     6. Aktivitetsudvalg (Lisa, Maiken, Ida S, Ida K, Anette, Ann og juniorudvalget).

 

     7. Sportsudvalg (Lone, Karoline T., Marie, Sofie K. og juniorudvalg).

 

     8. Byggeudvalg (Steve)

 

6.  Eventuelt


                                                                                                                                                                               

Næste møde tirsdag den 14/6 kl. 17.00


Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 25/4 2022 kl. 18.30! 1. Velkommen Afbud fra Ann og Maiken 

 2. Godkendelse af referat fra sidste møde. Anne Jæger mangler at stå som medlem af cafeteriaudvalget. Ellers godkendt.

 3. Juniorudvalg (Ida Marie K, Maja, Asta, Mathilde K, Freja P, Lexa og Emilie) 

 1. Status Juniorudvalget har snakket om “mini-engishustur”. Den kan muligvis gå ned til Ida-Leonora i sommerferien. Vil muligvis afholde filmaften i sommerferien.

 2. Trampolinland d. 2/4 Var en succes. 

 3. Juniorjulefrokost d. 30/4. De sidste detaljer er kommet på plads. Afholdes i Vodskovhallen (stemningssalen). Maja skriver ud med de sidste detaljer. Cafeteria har styr på indkøb.

 4. Evaluering af afholdte aktiviteter 

 1. Ryttermærkeprøver Det er gået godt. Alle har været glade og tilfredse. Der skal sættes mere tid af til materiale, der skal nåes at gennemgås. Måske ryttermærke 2 skal starte efter sommerferien. I fremtiden kan der arbejdes imod, at alle ryttermærker kan være i gang på én gang. Det er dejligt at børn, der kun går til ridning én gang om ugen, får den basale grundviden, der følger med ryttermærker. 

 2. D-stævne 15. -16. april – Ann Det overvejes at posten “parkeringsvagt” skal sløjfes, da det ikke virker til, der er brug for det, når der er meget plads sat af til parkering. Toilettet i skurvognen er fikset og klar til næste stævne. God tilbagemelding på liste over opgaver, der skulle gøres forud for stævnet. Oplyse om forsinkelser på GO. Godt salg i cafeteria. Vi mangler bomme, oksestøtter med sikkerhedsstøtter. Der snakkes også om, at der er et ønske til bestyrelsen, om at der købes cavaletti bloks. (Ida K køber springmateriale), fire nye tønder til start og mål (Chalotte køber tønder).

 3. Hjælperarrangement d. 23. april – Ida K. Der var god stemning. Signe R. stod for det meste. Det var lærerigt. Der blev sagt, at det er et job, og vist hvordan der sadles op, men også hygget med fællesrundbold. Der snakkes om at afholde pizzahygge efter sommerferien for hjælpere.

 5. Emner til orientering/drøftelse: 

 1. Status økonomi - Ninna AKV - Kartoffelfabrik har sponsoret 4000 kr. Lisa har fulgt op på mobilnumre. Anette donere en stævnetelefon. På hjemmesiden mangler der er at blive opdateret på suppleanter (Chalotte ordner det). 

 2. Status projekt ”Ny rytterstue” – Steve De er igang med at pudse vægge. Mangler stadig prise på vinduer. Terrassen laves lørdag d. 30 og søndag d. 1. Der mangler folk. Vi kan prøve at printe en seddel ud med ønske om hjælp, som forældre kan få med hjem til undervisningen. Det skal understreges, at alt hælp kan bruges, og man binder sig ikke til at projektet er færdigt. 

 3. Opdatering af årshjul – Lisa Der er ønske om C-stævne igen i år. Stævneudvalget kommer med forslag til dato. Evt. en D-procentklasse. LC pony. Der arrangeres sankthans igen i år. Nathalia vil gerne afholde sommer bootcamp, hvor der undervises i ponygames en gang om ugen i sommerferien. (Ida K. Beder om et udspil fra Nathalia i forhold til løn, betaling og afholdelse.) Susanne arrangerer en bytur.

 4. 20-års jubilæum d. 23. Maj ´22 - Lisa Åbent hus bliver dedikeret til jubilæum. 5. ”2 dage med hest” - Lisa Bliver den 4.- 5. juni. Vi er blevet kontaktet, om vi vil hjælpe med at holde et arrangement, hvor vi for hver pony, vi kan stille til rådighed, vil tjene 1000 kr. til klubben. 6. Info fra D14-møde - Ann/Ida S. Christina Volhøj er blevet diskriktsformand 7. Forslag til nyhedsbrev – Ann Datoer på arrangementer fremadrettet. Manglende hjælp til rytterstue. Jubilæum. Et skriv omhandlende punkt 8. 8. Stemning blandt de unge - Lisa Vi er blevet bekendt med, at nogle blandt de unge kan føle sig ene. Hvad kan vi gøre? Måske skrive ud. Måske en snak på hvert hold. Voksnes indsats: Hvis nogle skal noget, kan den voksne observere og opfordre til “om ikke den pågældende, der ikke bliver spurgt, vil med”. Vi vil gerne blive bedre til at sige “hej” til alle, når vi møder dem. Hvis vi voksne starter ud med at gøre det, smitter det måske af på de unge. Evt. et tema på ridelejr eller klubdage. 6. Status på kommende aktiviteter: 1. Kvartalsarrangement 1./2. Kvartal ´22 - Lone Har mange forslag til aktiviteter. Forslag til de næste to arrangementer: Nr. 1. En mandag: et oplæg med Elin Huve, som er kiropraktor eller Louise som er horse and human fys. Nr. 2. Stort ønske om dressurkursus. Evt. m. Kenneth Damgård. Datoer drøftes med bestyrelsen. 2. Juniordage 2022 - Ida S. Ikke noget nyt. 3. Ridelejr uge 26 - Lisa Der er ikke mange af de store til at deltage - hvordan løser vi det? Få italesat at de er vigtige. “Den gang de var små, var der nogle, der gjorde det samme for dem.” Der er stort ønske om, hvis muligt at “vi” tager et par fridage i ugen. Måske man kan skrive om hjælp fra andre forældre. 7. Nyt fra udvalgene: 1. Bane og vedligeholdelsesudvalg (Steve, Jens N., Michael, Kent og Claus) 2. Undervisningsudvalg (Ida K., Lisbeth T. holdundervisningsteam) 3. Cafeteriaudvalg (Anette, Susanne, Ida K, Lone, Tove, Lisbeth W. og Lise P). 4. Stævneudvalg (Maiken, Ann, Ida K og Ida S). 5. Sponsor og pr. udvalg (Charlotte B, Mariann, Lene, Kristina, Malene, Lone, Charlotte). 6. Aktivitetsudvalg (Lisa, Maiken, Ida S, Ida K, Anette, Ann og juniorudvalget). 7. Sportsudvalg (Lone, Karoline T., Marie, Sofie K. og juniorudvalg). 8. Byggeudvalg (Steve) 8. Eventuelt Næste møde er mandag d. 23/5 kl. 18:30 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 28/03 2022

 

Afbud fra Maiken og Anette

 

 1. Velkommen

Lisa byder velkommen

 

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referatet er godkendt

 

3. Juniorudvalg (Ida Marie K, Maja, Asta, Mathilde K, Freja P, Lexa og Emilie)

 1. Status 
 2. Juniorjulefrokost ny dato? Afholdes den 30. april, hvis cafeteriet i Langholthallen er ledigt. Udvalget skal sende ønskemenu og forslag til bordpynt til cafeteriaudvalget.
 3. Trampolinland 2/4: Der er 29 tilmeldte til arrangementet. Ninna og Charlotte er med som ”voksne”. Lisa ringer ud og advarer dem om, at der kommer så mange børn på en gang og hører om, de kan sende en faktura til kassereren.

 

 1. Vision for klubben og fremtidig strategi, også for arbejdet i bestyrelsen

Vi vil holde fokus på, hvordan vi kan udvikle vores arrangementer positivt, så vi kan arbejde for at opfylde klubbens vision.

Vi vil have respekt og åbenhed for de arrangementer, vi har i forvejen. Samtidig vil vi være åbne for nye input.

Vi vil have gensidig respekt for hinanden og for de ting, vi bringer med til møder og vil bibringe klubben.

Vi taler pænt til hinanden til møder, arrangementer og med hinanden ude i klubben.

 

Udvalg:

Udvalg udfører beslutninger, som er taget af bestyrelsen. Alle kan komme med idéer. 

 

Færdigstiftelse af udvalg: Lone (formand), Marie, Sofie og Karoline Tjell vil gerne være med i sportsudvalg. Juniorudvalg kan fortsat komme med idéer. 

 

 

5. Evaluering af afholdte aktiviteter

 1. Fastelavn d. 27. feb. – Ida

Mange deltagere. Et arrangement som samler alle klubbens medlemmer. Det fungerer stadigt godt, at de øvede starter ringridningen og de små slutter af. Det betyder, at de fleste bliver og er med til den afsluttende tøndeslagning.

 1. Generalforsamling – Lisa

Der var 50 deltagere. Godt at afholde formandens beretning som en Kahoot!, der involverer deltagerne. Vi skal måske retænke, hvordan vi uddeler kammeratskabspokalen.

 1. E-stævne – 26.-27. marts. – Ann

Vi vil fremover forsøge igen at samles til aftensmad aftenen inden stævnerne.

 

6. Emner til orientering/drøftelse:

 1. Velkomstfolder – Charlotte

Reglerne for opsigelsesperiode og hvad der skal betales for i denne (undervisning og ponyleje), skal udspecificeres i folderen. 

Udspecificere, hvad man skal betale alt efter hvilken type rytter/bruger af stedet (kontingent, ponyleje, undervisning, facilitetsadgang).

Tilføje, hvem melder man afbud til.

Udover en uddeling af velkomstfolder, er der forslag om lave plancher/plakater til at hænge op i stalden. Malene har kontakt til en grafiker, der kan hjælpe os med at trykke plakaterne.

Den angivne mailadresse ændres til formand@srla.dk

Navne streges, så der kun står ”kasserer”, ”formand” osv., så der ikke skal trykkes nye foldere, når der skiftes ud i bestyrelsen.

Der skal kortes ned i bagsideteksten omkring frivillighed.

 1. Status økonomi – Ninna

Ninna skal have cpr nr på de nye bestyrelsesmedlemmer.

Revisorerne for regnskabet 2021 vil have, at vi får undersøgt, hvem der har vores tre telefoner, som vi har abonnementer på. Lisa undersøger sagen.

Der er fire, der meldt ind angående konfirmation. Uddeling af telegrammer til disse er planlagt.

Håndtering af bilag: Der skal være to underskrifter samt formål.

 1. Status projekt ”Ny rytterstue” – Steve
 2. Opdatering af årshjul – Lisa

Vi sløjfer arbejdsdagen før d-stævnet.

Forårets sikkerhedsuge sløjfes, da det indgår i ryttermærkerne.

 

 1. 20-års jubilæum - Lisa
 2. ”2 dage med hest” – Lisa

Vi blev før coronaen (for 2 år siden) kontaktet, om vi vil afholde arrangementet, hvor vi skal stille med et antal heste og hjælpere. Dette arrangement skal nu afholdes lørdag og søndag i pinsen. Vi får 1000 kr pr hest. Vi skal finde ud af, hvor mange heste vi kan stille med. De medbringer selv mad og pædagoger til at styre børnene. Lisa laver et skriv for at få overblik over, hvor mange ponyer/heste, vi kan låne ud over alle Lisbeths.

 1. Info fra D14-møde - Ann/Ida S.
 2. Forslag til nyhedsbrev – Ann

Husk at oplyse om engangsfacilitetsgebyr i forbindelse med undervisning.

 

7. Status på kommende aktiviteter:

    1. Kvartalsarrangement 1. kvartal ´22 - Ann?

    2. D-stævne 15. -16. april - Ann

    3. Juniordage 2022 - Ida S.

   

8. Nyt fra udvalgene:

 

     1. Bane og vedligeholdelsesudvalg (Steve, Jens N., Michael, Kent og Claus)

 

     2. Undervisningsudvalg (Ida K., Lisbeth T. holdundervisningsteam)

 

     3. Cafeteriaudvalg (Anette, Susanne, Ida K, Tove, Lisbeth W. og Lise P).

 

     4. Stævneudvalg (Maiken, Ann, Ida K og Ida S).

 

 1. Sponsor og pr. udvalg (Charlotte B, Mariann, Lene, Kristina, Malene, Lone, Charlotte).

Der er solgt flere skilte til erhvervsdrivende, der selv har henvendt sig. PR-udvalget vil begynde at opsøge lokale firmaer for at høre om, de er interesserede i at få skilte hængt op.

Der har været flere artikler i den lokale Vodskovavis og er en på vej om weekendens stævne.

 

     6. Aktivitetsudvalg (Lisa, Maiken, Ida S, Ida K, Anette, Ann og juniorudvalget).

 

     7. Sportsudvalg (Ann? Ida S.? (Karoline T.) og juniorudvalg).

 

     8. Byggeudvalg (Steve)

 

 1. Eventuelt

Næste møde: 25/4 kl. 18.30Referat af bestyrelsesmøde d. 14/02 2022 


1. Velkommen

Lisa byder velkommen. Der er afbud fra Ida S, Katrine og Signe R

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referatet er godkendt.

3. Juniorudvalg (Signe R, Ida Marie K, Mathilde P, Maja, Lexa, Freja P, Kathrine og Emilie)

 1. Status
 2. Zoo-tur 11. dec. ´21: Intet til referatet
 3. Juniorjulefrokost ny dato: Forslag 12. marts
 4. Trampolinland ny dato: Forslag 27. marts

4. Emner til orientering/drøftelse:

1. Status økonomi, regnskab ´21 – Ninna gennemgår regnskabet og budgettet for 2022. 

Ninna skriver ud for at høre, hvem der skal konfirmeres i år.

2. Status projekt ”Ny rytterstue” – Steve

Det begynder at tage form. Vi har fået dækket til gammel pris og derved sparet en masse penge. Der er lidt udfordringer omkring vinduerne ind mod ridehallen, der skal være lavet af brandhæmmende materiale. Steve har møde med elektrikeren omkring belysning og el i rytterstuen.

3. Velkomstfolder – Charlotte. Charlotte sender den snart ud til os. 

5. Status på kommende aktiviteter:

 1. Fastelavn d. 27. feb. – Anette. Anette sender en opgavefordeling ud. Vi mødes ved middagstid og gør klar.

 2. Generalforsamling d. 1. marts – Lisa. Vi holder fællesspisning først. Vi satser på pulled pork burgere igen. Lisa forsøger at få outsourced pulled pork-tilberedningen. Anette finder nogle til at bage kage. 

Vi skal ændre i vedtægterne i forhold til om, man kan være passivt medlem af klubben. Det er pt ikke muligt at melde sig som passivt medlem. Vi skal også ændre at man er meldt ind fra den dato man har udfyldt en indmeldelsesblanket. Nu melder man sig ind via Klubmodul. Så den skal også ændres. Vi holder konstituering torsdag den 3/3 kl. 18.30.

Maiken har styr på pokaler og indgravering af nye navne.

 3. E-stævne – 26.-27. marts. – Maiken. Maiken har søgt alle terminer til vores kommende stævner. 

 2. Kvartalsarrangement 1. kvartal ´22 – Ann. Intet nyt under solen. 

 3. Juniordage 2022 - Ida S. Ida er i gang med at arrangere juniordagene. 

7. Nyt fra udvalgene:

 1. Bane- og vedligeholdelsesudvalg (Steve, Jens N., Michael, Kent og Claus)

 Der er røget en tagplade under stormen Malik, der skal skiftes. Vi kan muligvis låne en lastbil med lift, så pladen skiftes i løbet af de næste 14 dages tid.

Steve får en pris på lamper til ridebanerne, når han mødes med elektrikeren i denne uge.

2.Undervisningsudvalg (Ida K., Lisbeth T. holdundervisningsteam)

Ryttermærker starter op efter vinterferien. Ida efterlyser mønter til pengekassen.

 3. Cafeteriaudvalg (Anette, Katrine, Susanne og Lone).

 4. Stævneudvalg (Maiken, Ann, Ida K og Ida S).

5. Sponsor og pr. udvalg (Charlotte, Mariann, Lene, Kristina og Malene).

Der er solgt flere skilte til ridehallen.

6. Aktivitetsudvalg (Lisa.........).

7. Sportsudvalg (Ann, Ida K., Ida S. og juniorudvalg).

 8. Equitourudvalg (Steve, Maiken og Katrine)

 9. Byggeudvalg (Steve, Mogens, Michael J., Olav og Lisa)

9. Eventuelt

Nyt møde: Konstituerende bestyrelsesmøde 3/3. Ann bestiller mad.

Nytårskur: 26/2 kl. 18.00 ved Lisbeth og Olav. Anette bestiller mad.

 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 17. januar 2022


1) Velkommen

Afbud fra Lene, Maiken og Katrine

Lisa byder velkommen.

2) Møde med Lisbeth og Olav vedrørende nyt lovkrav om registrering af til- og afgang af alle heste på matriklen

Olav foreslå at have ringbind liggende, hvor hver hest har en side, hvor der kan registreres hændelser. Et ringbind i sadelrummet til de heste, der bor på Snorgården og et ringbind i foderhuset til de heste, der kommer udefra.

Lisa udformer en standardseddel til ringbindet, hvor de forskellige hestes registreringsnumre er fortrykt.

Det skal undersøges, om det også skal registreres, når vi rider en tur ud fra matriklen og hvordan vi skal registrere, når hestene er til stævne, og når vi selv holder stævne.

3) Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet er godkendt

4) Juniorudvalg

1. Status: Har ikke holdt møde. Så der er intet nyt i de nedenstående punkter.

2. Zoo-tur 11. december ´21

3. Juniorjulefrokost ny dato?

4. Trampolinland ny dato?

5) Evaluering af gennemførte aktiviteter

1. Juleafslutning i uge 50/51 (onsdag d. 15.-tirsdag d. 21.).

 Juleafslutningen den 20. og 21. blev aflyst på grund af coronasmitte blandt børnene. Der blev efterfølgende gjort grundigt rent i cafeteriet.

2. Juleridetur d. 24. december- Ida K

Hyggelig tur, men æbleskiverne var aflyst.

6) Emner til drøftelse

1. Status økonomi- Ninna

Der har været lidt problemer med tilbagemeldinger fra udmeldte medlemmer, der har fået en påmindelse om, at de skulle betale kontingent pr 1/1 ´22, på trods af, at de har meldt sig ud. Så Ninna og Lisa har haft en del henvendelser.

Der er også problemer med at opdaterer kontingentet, der stiger, når medlemmet når en vis alder og skal flytte kontingentgruppe. Ninna gør det manuelt, da klubmodul ikke har denne effekt. Hun opdaterer løbende.

Ninna udsender påmindelse om sponsorat til AKV.

Ninna rundsender mobilepay-kode, så vi alle kan tilgå mobilepaykontoen og tjekke indbetalinger ved arrangementer. Vi skal huske at minde folk om at skrive en kommentar, når de mobilepayer.

2. Status projekt ”Ny rytterstue”- Steve

Der er lagt loftdæk op. Der bliver lavet en ændring i handicaprampen. Der bliver også startet op på det udvendige, da der er kommet en mand, der kan klare det.

3. Hjælp til bespisning af byggefolk om lørdagen- Anette

Cafeteriafolket vil gerne have flere folk med ind over madlavning til byggefolkene. Vi laver en kalender, hvor folk kan skrive sig på, hvis de har lyst til at hjælpe til med det.

4. Velkomstfolder- Charlotte

Den er undervejs.

5. Opsætning og nedtagning af springbane onsdag- Lisa 

Vi skal have opdateret juniorunderviseren om, at hun skal møde en halv time tidligere til springundervisningen og hjælpe med at sætte banen op. Springholdene skal gøres opmærksom på, at de skal hjælpe med at rydde op efter sidste springhold. Ida K laver et opslag om det.

6. Ny lovgivning vedrørende overnatning i foreninger- Lisa

Vi skal have en godkendelse for at have overnattende folk på stedet. Lisa har kontaktet en kontaktperson for at få afklaret, hvor vi står i forhold til vores ridelejr. Vi skal vide hvilke kriterier, der skal opfyldes for, at vi kan få godkendelse. 

Indtil vi får det afklaret kan vi ikke afholde arrangementer med overnatning.

7) Status på kommende aktiviteter

1. Juniordage 2022- Ida S og Maiken

Vil have fat i Karoline og høre om hun vil arrangere en overlevelsestur, der måske skal afholdes lidt senere på året, hvor der er varmere i vejret.

2. Fastelavn- Anette

Den 27. februar. Vi afventer retningslinjer i forhold til afvikling af arrangementer.

3. Kvartalsarrangement 1. kvartal ´22- Ann

Vi arbejder på et arrangement.

8) Nyt fra udvalgene

1. Bane- og vedligeholdelsesudvalg

Der er ved at blive undersøgt, hvad prisen er på nye lamper på dressurbanerne.

2. Undervisningsudvalg

Signe og Ida K er ved at lave arrangement for trækker

 Ida har undersøgt de nye ryttermærker. Hun vil starte ryttermærkeundervisning op fra 1. marts. Det er meget nemt at gå til. Der er lavet undervisningsplan. Ida undersøger om ryttermærkerne man skal tage ryttermærke 1 for at får ryttermærke 2 osv.

3. Cafeteriaudvalg

Lisa indkøber et par højstole til babyer til cafeteriet i IKEA.

4. Stævneudvalg

5. Sponsor- og pr udvalg

6. Aktivitetsudvalg

7. Sportsudvalg

8. Equitourudvalg

9. Byggeudvalg

9) Eventuelt

Næste møde d. 14. februar kl. 18.30

Forslag til dato til nytårskur d. 19. februar.REFERATER 2021

 

Referat til bestyrelsesmøde d. 6/12 2021 kl. 18.30!


Afbud fra Katrine

1. Velkommen

Lisa byder velkommen

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

3. Juniorudvalg (Signe R, Ida Marie K, Mathilde P, Maja, Lexa, Freja P, Kathrine og Emilie)

 1. Status
 2. Juniorjulefrokost den 11. december. Juniorudvalget har planlagt julefrokosten med aktiviteter, menu og bordudsmykning
 3. Zoo-tur den 11. december.

 Der er hængt opslag op. Der planlægges, at der kommer et par undervisere med til at holde styr på hjælperne.

 1. Trampolinland 8. Jan 2022. 

Udvalget holder et møde inden arrangementet for at planlægge turen.

4. Evaluering af gennemførte aktiviteter:

1. Lynkursus i hest – for forældre – Ida.

 Der var 3 tilmeldte til arrangementet og det forløb godt. Måske skal der deles sedler ud til begynderholdenes forældre for at få flere med. Vi prøver igen til næste år.

2. Dressurkursus v. Grethe Keller – Ann

Der var tre tilmeldte til kurset. Deltagerne udtrykte stor tilfredshed.

5. Emner til orientering/drøftelse:

1. Status økonomi – Regnskab 2021 – Lisa

 Ninna har lavet et udkast til næste års budget. Regnskabet for 2021 ser også godt ud med et fint overskud.

2. Status projekt ”Ny rytterstue” – Steve

Det går fremad med byggeriet. Loftdækket er færdigt, så det skal afhentes og monteres. Der er pt stilstand i byggeriet pga. frostvejr.

3. Velkomstfolder – Charlotte

Charlotte er snart færdig med den. Hun sender den rundt på mail, så vi kan læse den igennem til endelig godkendelse.

4. Økonomi på undervisningshold/fastholdelse af trækkere og hjælpere – Anette

Det er besluttet, at hjælperne skal stige en femmer i løn i timen pr 1/1.

5. Spørgsmål fra medlemmer – Lisa

Vi har fået et par spørgsmål fra nogle medlemmer, som vi sender videre til Lisbeth og Olav, da det er angående stalden, som ikke hører under rideklubbens domæne.

6. Datoer for stævner i 2022 – Maiken

Vi må søge 2 stævner i henholdsvis forår og efterår uanset niveau. Vi vil derfor søge et E- og D-stævne pr halvår. Når stævneplanen er lagt, vil det blive muligt at søge et C-stævne.

Vi søger følgende datoer:

E- stævner: 26/3 (2. prioritet 19/3) 17/9 (2. prioritet 24/10)

D-stævner: 15-16/4 (2. prioritet 23-24/4) 15-16/10

6. Status på kommende aktiviteter:

 1. Kvartalsarrangement – åben dømning d. 19. dec – Ann

Der er pt ingen tilmeldte, men det forlyder, at der er flere interesserede. Sidste dato for tilmelding er 11/12.

 1. Juleafslutning i uge 50/51 (ons d. 15. – tirs d. 21)

Onsdag d. 15/12: Ann

Torsdag d. 16/12: Lisa

Fredag d. 17/12: Lene

Mandag d. 20/12: Charlotte

Tirsdag d. 21/12: Anette

 1. Juleridetur 24. december – Ida K.
 2. Juniordage 2022 – Ida S. og Maiken

7. Nyt fra udvalgene:

 1. Bane og vedligeholdelsesudvalg (Steve, Jens N., Michael, Kent og Claus)

 Det kunne være rart, at der blev strøet sand fra stalden over til ridehallen, når vejen dertil 

er dækket med sne og is.

 2. Undervisningsudvalg (Ida K., Lisbeth T. holdundervisningsteam)

 Ida er, i samarbejde med Camille, i gang med at flytte rundt på springholdene, så der 

 bliver frigjort tid til et begynderspringhold.

 3. Cafeteriaudvalg (Anette, Katrine, Susanne og Lone).

 4. Stævneudvalg (Maiken, Ann, Ida K og Ida S).

5. Sponsor og pr. udvalg (Charlotte, Mariann, Lene, Kristina og Malene).

Har afholdt møde, hvor de drøftede en mulighed for afholdelse af sponsorstævne. Vi har tidligere aftalt, at et sådant skulle afvikles i forbindelse med åbent hus-arrangementet.

Kristina er i gang med at indsamle bestillinger til klubtøj.

Udvalget har lavet en aftale med Rema 1000 om procenter på indkøb og forskellige andre tilbud.

6. Aktivitetsudvalg (Lisa.........).

7.Sportsudvalg (Ann, Ida K., Ida S. og juniorudvalg).

Nogle fra udvalget har holdt møde og planlagt følgende arrangementer:

4.kvartal 21: Åben dømning 19/12

1.kvartal 22: Par de deux/kür-kursus

2.kvartal 22: Tur til DM i dressur

3.kvartal 22: Springkursus

4.kvartal 22: Agility/miljøtræning

 8. Equitourudvalg (Steve, Maiken og Katrine)

 9. Byggeudvalg (Steve, Mogens, Michael J., Olav og Lisa)

8. Eventuelt

Nytårskur d. 8/1 ´22 hos Lisbeth og Olav, Ida S undersøger/bestiller mad 

Der skal sendes julehilsen ud med annoncering af dato for generalforsamling, frist for indkomne forslag (31/12) 

 

 

 

 

 

Referat konstituerende bestyrelsesmøde d. 13/3 2021

 1. Velkommen

Anette byder velkommen


 1. Konstituering af bestyrelsen

Formand: Lisa Kristiansen

Næstformand: Maiken Winther

Kasserer: Ninna Nøhr (ikke bestyrelsesmedlem)

Sekretær: Ann Kirkegaard

Menige medlemmer: Ida Kramer Jensen, Steve Klemmensen, Anette Bindslev, Charlotte Bolivard

Suppleanter: Ida Sørensen, Lene Mose, Katrine Tjell, Mariann Riemann


 1. Hvad vil vi arbejde for i 2021, og hvad er strategien?

Vi vil have taget vedtægterne op til revidering og evt. foreslå ændringer til næste generalforsamling.

Vi vil arbejde for bedre social trivsel for bredden i klubben, flere hænder til at løfte opgaverne i forbindelse med afvikling af arrangementer, fokus på bedre oprydningsvaner i stald og hal.


 1. Revidering af udvalgene og ansvarsfordeling

Vi fylder på udvalgene ved næste bestyrelsesmøde.

 1. Bane- og vedligeholdelsesudvalg

(Steve, Jens N, Michael, Kent) 

 1. Undervisningsudvalg

(Ida, Lisbeth Tjell, holdundervisningsteamet)

 1. Cafeteriaudvalg

(Anette, Katrine, 

 1. Stævneudvalg

(Maiken, Ann, Ida K og Ida S)

 1. Sponsor og pr udvalg

(Charlotte, Lene, 

 1. Aktivitetsudvalg 1. Sportsudvalg

(Ann, Ida K, Ida S, juniorudvalget)

 1. Equitourudvalg

(Steve, Maiken, Katrine)

 1. Byggeudvalg

(Steve, Mogens, Olav, Michael J. og formanden

 1. Omrokering i udvalgene

Se punkt 4

 1. Eventuelt


Næste bestyrelsesmøde: 5. april kl. 18.00


 

 

 

Referat fra generalforsamling i SRLA d. 10. marts 2021

 1. Valg af dirigent 

Charlotte Bolivard vælges som dirigent og Ann Kirkegaard som referent.

Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovlig, da den er indkaldt i rette tid og via de rette kanaler

 1. Bestyrelsen aflægger beretning.

Formanden Anette aflægger beretning

Se vedhæftning.

 1. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Louise gennemgår regnskabet. Vi har et mindre overskud trods coronaperiodens nedlukninger. Vores arrangementer bidrager til et overskud. Derfor er det vigtigt at få lov at gennemføre dem i dem.

Regnskabet godkendes.

 1. Budget for 2021 forelægges til godkendelse

Der er ikke budgetteret med store indtægter fra stævner og Equitour i 2021, da vi ikke ved hvordan coronasituationen ser ud i dette år. Andre indtægter og udgifter lægger sig op ad tallene fra 2020

 1. Fastsættelse af kontingent for 2022

Bestyrelsen foreslår ingen ændring i kontingentet

 1. Behandling af indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Charlotte Bolivard vælges som nyt bestyrelsesmedlem og Ida Kramer og Ann Kirkegaard genvælges til bestyrelsen

 1. Valg af suppleanter

Mariann Riemann, Lene Mose, Katrine Tjell og Ida Sørensen vælges som suppleanter til bestyrelsen

 1. Valg af juniorrepræsentanter og juniorsuppleanter

Maja Sørensen, Ida Marie Kristiansen, Signe Riemann, Lexa Bolivard, Kathrine Bindslev, Freja Porsborg og Mathilde Panduro.

 1. Valg af to revisorer og 1 revisorsuppleant

De nuværende revisorer og revisorsuppleanten genvælges

 1. Info vedrørende byggeri af ny rytterstue

Mogens Kjeldsen giver en orientering om byggeriet af den ny rytterstue. Folkene bag håber på, at gløgg og æbleskiver til holdenes juleafslutning kan afholdes i den ny rytterstue i december 2021.

 1. Uddeling af vandrepokaler

Dressur hest: Ann Kirkegaard på Stuntgeist af Hvarre

Dressur pony: Anna Lund Hansen på Thorups Andiamo

Spring hest: Sascha Eliot Pedersen på Vestervangs Rush Romance

Spring pony: Sara Larsen på Skikkilds Princess

Årest bommert: Charlotte Bolivard for hendes ”fald i hul stunt”

Årets kammerat: Signe Riemann

 1. Eventuelt

Ingen 


 REFERATER fra 2020

 


Referat fra bestyrelsesmøde d. 7. september 2020

 1. Velkommen

Afbud fra Lise, Mariann, Susanne

 1. Godkendelse af referat

Godkendt

 1. Siden sidst

 2. Juniorudvalg (Marie, Signe R., Ida Marie K, Mathilde P., Maja T. og Kathrine)

 1. Status

Udvalget har holdt møde, og de vil afholde en Fårup tur i efterårsferien, en julefrokost i Langholt hallen 28. november (hvis hallen er ledig), de vil gerne have en udklædningsklasse til et internt stævne, og de vil gerne have klubdagene bliver afholdt i en spejderhytte med overnatning.

5.Evaluering af gennemførte aktiviteter:

1. Arbejdsdag 22. august 2020

Det, der stod på listen, blev ordnet. Der var god stemning, og der kom mange nye ansigter.

 1. D-stævne 29 og 30. august 2020

Det gik godt. Der var ikke mange starter. Dressurbanerne var våde lørdag pga. regn fredag nat, så stævnet blev flyttet indendørs. Søndag blev dressuren afholdt udendørs, da banerne var tørret op.

Banerne fik ros.

6.Emner til orientering/drøftelse:

 1. Status økonomi – Louise

Pt intet nyt

 1. Longering på dressurbanerne – Ann

Vi opfordrer rytterne til at longere på springbanen eller i kravlegården fremfor dressurbaner og ridehal.

 1. Junior underviser – Ida

Juniorunderviserne skal rokeres rundt. Tidligere blev det gjort hvert halve år. Måske skal det sættes mere i system fremover. Ida snakker med juniorunderviserne for at høre, hvilke dage de har mulighed for at undervise fremover.

 1. Sponsorudvalg – Anette

Lisa indkalder til møde med stævneudvalget, aktivitetsudvalget og sponsorudvalget.

 1. Opdatering omkring Rytterstuen – Steve, Lisa og Anette

De starter med at bygge 1. oktober. Der er pillet nogle ting væk, så vi nu kun mangler 100.000. Der laves et opslag, så vi kan finde ud af, hvor mange arbejdskræfter vi kan stille, samt hvilke håndværkertyper vi er dækket ind med.

 1. Køb og salgs ride på FB – Anette

 2. Anette laver en facebook-side med køb og salg for SRLA-medlemmer.

 3. Møde med DRF- Anette og Ida

Ida og Anette har været til møde i Middelfart omkring idégenerering for at få målgruppen plus 40 i gang med at ride holdundervisning igen. Der kom ikke så meget nyt

ud af mødet.

7. Status på kommende aktiviteter:

 1. E Stævne den 10. og 11. oktober 2020

Afvikles som klubmesterskab. Marie laver en vejledning til, hvad det indebærer at ride de forskellige klasser, og hvornår man skal komme og gøre hesten klar osv.

8. Vision 2020

1. Bedre social trivsel i klubben

2. Arbejde på at forbedre de udendørs baner

Dressurbanerne er blevet gode efter de er blevet dybdeharvet og fået flis på. Springbanen står hurtigt under vand. Steve snakker med Olav, om vi må grave en grøft til at lede vandet i.

 1. Flere hænder til at løfte opgaverne i forbindelse med afvikling af arrangementer

Der har været en del nye ansigter både til arbejdsdag og til hjælp til stævner

 1. Fokus på bedre oprydningsvaner i stald og hal.

Det roder i den lille ridehal.

9. Nyt fra udvalgene:

 1. Bane og vedligeholdelsesudvalg (Steve, Jens N., Michael, Kent)

 2. Undervisningsudvalg (Susanne, Lisbeth T.(+ underviserne))

 3. Cafeteriaudvalg (Susanne, Lise, Sanne og Tove?).

 4. Stævneudvalg (Maiken, Ann, Ida og Sascha?).

 5. Sponsor og pr. udvalg (Lisa, Charlotte, Steve og Mariann).

 6. Aktivitetsudvalg (Lisa, Ann, Maiken, Ida, Lise).

 7. Sportsudvalg (Ann, Ida og juniorbestyrelsen).

 8. Equitourudvalg (Maiken, Dennis og Steve).

 9. Byggeudvalg (Steve, Dennis, Mogens og Olav).

  Eventuelt

Næste møde: 28. september kl. 18.30

 

 

Referat bestyrelsmøde 3/8 2020

Hold i dag

Instagram