Regler for SRLa

Generelle regler:

 • SRLa's sikkerhedsregler er for alle, der opholder sig på Snorgaardens arealer.
 • Al ophold på Snorgaardens område sker på eget ansvar.
 • Børn, der færdes alene på Snorgaardens område, færdes på forældrenes ansvar.
 • Alle ryttere opfordres til at tegne en fritidsulykke forsikring.
 • Rygning er strengt forbudt i stald, ridehal og skurvogn (må foregå udendørs).
 • Det er tilladt at se på undervisningen, enten fra skurvognen, ved banerne eller på barrieren, blot man er rolig.
 • Førstehjælpsudstyr kan findes i det hvide skab i skurvognen - hvis uheldet skulle være ude.

Regler for stalden:

 • Hesten/ponyen skal altid føres i trense eller grime og træktov. 
 • Der må ikke løbes eller råbes i nærheden af hestene, da dette kan forskrække dem.
 • Du skal rydde spiltovene/vandspiltov helt inden du rider. Striglekasser og andet udstyr skal placeres langs væggene, og du skal feje efter dig inden du rider. 
 • HUSK at rydde op efter dig selv når du er færdig.

Regler for brug af ridehaller og baner: 

 • Der skal bæres godkendt ridehjelm under ridning overalt på klubbens område. Klubben anbefaler derudover, at urutinerede ryttere ligeledes bærer ridehjelm i stalden og ved omgang med hestene. Regler for godkendte ridehjelme kan findes her.
 • Alle skal bære sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten (kraftigt og lukket fodtøj).
 • Alle under 18 år skal bære sikkerhedsvest ved enhver form for springning. Klubben anbefaler derudover brug af sikkerhedsvest ved begynderridning, turridning og al springning.
 • SRLa tilbyder udlån af godkendte ridehjelme og sikkerhedsveste, i forbindelse med holdundervisning. Disse findes i aflåst skab i ridehallen, så tag kontakt til din underviser hvis du ønsker at låne hjelm eller vest. Husk at lægge det lånte udstyr tilbage på plads efter endt ridetime. 
 • Det er kun tilladt for personer over 18 år at springe alene. Personer under 18 år skal have en voksen med.
 • Det er ikke tilladt at tale i mobiltelefon under ridning.
 • Holdundervisning har altid førsteret på hal og baner. Ryttere, der vil ride samtidig, skal ride et andet sted. 
 • Det er tilladt at benytte bane/hal mens der foregår eneundervisning, både i dressur og springning. Man bedes dog vise hensyn. 
 • Kig op når du rider i hallen. Ryttere passerer hinanden venstre mod venstre. Hold god afstand mellem hestene, så ingen føler sig klemt. 
 • Longering i ridehal/bane må kun foregå såfremt det ikke er til gene for øvrige ryttere på banen, og kræver tilladelse fra disse. 
 • Spring/løsspring/bomtræning i ridehallen er tilladt i hallen lørdag formiddag fra kl. 8:00 til kl. 13:00. Der skal meldes ud via tavlen i stalden senest 8 dage før man ønsker at springe i hallen. I ferier og på helligedage må der også gerne springes, her skal der dog meldes ud senest 14 dage før. Hallen kan ikke lukkes for andre ved springning, medmindre der er tale om et kursus, godkendt af bestyrelsen. Springene SKAL ryddes op straks efter brug. 
 • Der må kun være løse heste i ridehuset, når der ikke er andre ryttere til stede.
 • Al ridning skal foregå med trense og bid - bidløs optømning der fremgår af DRF reglement er tilladt. 
 • Hvis du er dagens sidste rytter så husk at slukke lys og radio. Dette gælder både når man forlader banerne, ridehallen og stalden. 
 • HUSK at fjerne klatter i hallen efter din hest/pony.
Særligt vedr. brug af lille ridehal:
 • Hallen er udelukkende til brug for ryttere der ikke skal modtage undervisning. Det er derfor ikke tilladt at varme til holdundervisning, hverken spring eller dressur, i denne hal. Ej heller at skridte varm før undervisning eller skridte af efter endt undervisning.
 • Det er ikke tilladt at springe, løsspringe eller lave bomarbejde i denne hal.
 • Det er tilladt at longere, medmindre der er andre ryttere i hallen.
 
Eneundervisning:
 • Ønsker man eneundervisning kan klubbens faste undervisere samt godkendte undervisere udefra benyttes, da klubben kan stå inde for kvalitet i undervisningen, sikkerhed, fornuftig omgang med klubbens arealer og ejendele samt for de lovpligtige børneattester.
 • Betaling samt pris for eneundervisning er et forhold imellem rytteren og underviseren. Klubben har ingen rolle eller ansvar i denne forbindelse.
 • Al planlagt eneundervisning skal fremgå af tavlen i stalden. 
 • Ved eneundervisning i springning i hallen, gælder samme regler som ovennævnte ved brug af hal.
 • I forbindelse med eneundervisning må der max. være to undervisere på samme bane af gangen.
 • Ønsker man at afholde et kursus, er man velkommen til at tage kontakt til bestyrelsen.