Regler for SRLa

Generelle regler:

 • SRLa's sikkerhedsregler er for alle, der opholder sig på Snorgaardens arealer.
 • Al ophold på Snorgaardens område sker på eget ansvar.
 • Børn, der færdes alene på Snorgaardens område, færdes på forældrenes ansvar.
 • Alle ryttere opfordres til at tegne en fritidsulykke forsikring.
 • Rygning er strengt forbudt i stald, ridehal og skurvogn (må foregå udendørs).
 • Det er tilladt at se på undervisningen, enten fra skurvognen, ved banerne eller på barrieren, blot man er rolig.
 • Førstehjælpsudstyr kan findes i det hvide skab i skurvognen - hvis uheldet skulle være ude.

Regler for stalden:

 • Hesten/ponyen skal altid føres i trense eller grime og træktov. 
 • Der må ikke løbes eller råbes i nærheden af hestene, da dette kan forskrække dem.
 • Du skal rydde spiltovene/vandspiltov helt inden du rider. Striglekasser og andet udstyr skal placeres langs væggene, og du skal feje efter dig inden du rider. 
 • HUSK at rydde op efter dig selv når du er færdig.

Regler for brug af ridehal og baner: 

 • Der skal bæres godkendt ridehjelm under ridning overalt på klubbens område. Klubben anbefaler derudover, at urutinerede ryttere ligeledes bærer ridehjelm i stalden og ved omgang med hestene. Regler for godkendte ridehjelme kan findes her.
 • Alle skal bære sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten (kraftigt og lukket fodtøj).
 • Alle under 18 år skal bære sikkerhedsvest ved enhver form for springning. Klubben anbefaler derudover brug af sikkerhedsvest ved begynderridning, turridning og al springning.
 • SRLa tilbyder udlån af godkendte ridehjelme og sikkerhedsveste, i forbindelse med holdundervisning. Disse findes i aflåst skab i ridehallen, så tag kontakt til din underviser hvis du ønsker at låne hjelm eller vest. Husk at lægge det lånte udstyr tilbage på plads efter endt ridetime. 
 • Det er kun tilladt for personer over 18 år at springe alene. Personer under 18 år skal have en voksen med.
 • Det er ikke tilladt at tale i mobiltelefon under ridning.
 • Holdundervisning har altid førsteret på hal og baner. Ryttere, der vil ride samtidig, skal ride et andet sted. 
 • Det er tilladt at benytte bane/hal mens der foregår eneundervisning. Du bedes dog vise hensyn. 
 • Kig op når du rider i hallen. Ryttere passerer hinanden venstre mod venstre. Hold god afstand mellem hestene, så ingen føler sig klemt. 
 • Longering i ridehal/bane må kun foregå såfremt det ikke er til gene for øvrige ryttere på banen, og kræver tilladelse fra disse. 
 • Spring/løsspring/bomtræning i ridehallen er tilladt i hallen lørdag formiddag fra kl. 8:00 til kl. 13:00. Der skal meldes ud via tavlen i stalden senest 8 dage før man ønsker at springe i hallen. I ferier og på helligedage må der også gerne springes, her skal der dog meldes ud senest 14 dage før. Springene SKAL ryddes op straks efter brug. 
 • Der må kun være løse heste i ridehuset, når der ikke er andre ryttere til stede.
 • Al ridning skal foregå med trense og bid - bidløs optømning der fremgår af DRF reglement er tilladt. 
 • Hvis du er dagens sidste rytter så husk at slukke lys og radio. Dette gælder både når man forlader banerne, ridehallen og stalden. 
 • HUSK at fjerne klatter i hallen efter din hest/pony.
 
Eneundervisning:
 • Ønsker man eneundervisning kan klubbens faste undervisere samt godkendte undervisere udefra benyttes, da klubben kan stå inde for kvalitet i undervisningen, sikkerhed, fornuftig omgang med klubbens arealer og ejendele samt for de lovpligtige børneattester.
 • Betaling samt pris for eneundervisning er et forhold imellem rytteren og underviseren. Klubben har ingen rolle eller ansvar i denne forbindelse.
 • Al planlagt eneundervisning skal fremgå af tavlen i stalden. 
 • Ved eneundervisning i springning i hallen, gælder samme regler som ovennævnte ved brug af hal.
 • I forbindelse med eneundervisning må der max. være to undervisere på samme bane af gangen.
 • Ønsker man at afholde et kursus, er man velkommen til at tage kontakt til bestyrelsen.