21. september 2020

Siden sidst:

Vi har været ramt af coronanedlukning. Dog afvikles undervisningen nogenlunde normalt igen. Elevryttere fortsætter med at sadle op i det lille ridehus ind til hestene kommer på stald om natten. Så skal der igen sadles op i stalden medmindre andet meddeles.

Arbejdsdag:

Lørdag den 22. august var der arbejdsdag. Der mødte mange op til at give en hånd med. Der blev blandt andet skiftet hegn på springbanen, læbælterne blev trimmet, ridehallen vasket ned osv. Stor tak til alle der kom og gav en hånd med. Det var rigtigt dejligt at se en masse nye ansigter denne dag også.

Renovering af dressurbanerne:

Dressurbanerne er blevet renoveret og har fået kørt flis på, så de nu gerne skulle kunne tåle noget mere vand og er blevet bedre at ride på. I den forbindelse har bane- og vedligeholdelsesudvalget og bestyrelsen besluttet, at longering fremover skal foregå på banen bag ridehallen eller springbanen, da dressurbanerne bliver for medtaget af longering. Der er heldigvis masser af plads til det disse steder.

D-stævne:

Weekenden den 29. og 30. august afholdte vi d-stævne i dressur. Stævnet forløb godt, og vi havde fint vejr. Vi var dog nødt til at flytte stævnet indendørs om lørdagen, da der var kommet meget regn natten til lørdag. Det betød en del vand på banerne. De tørrede dog op til søndagens konkurrencer, der derfor blev afviklet udendørs. Vi havde ikke så mange starter som vanligt, men vi manglede også springdelen, som vi håber at få lov at afvikle til næste års stævner og derudover, var det også en stor konfirmationsweekend. Vi fik mange positive tilbagemeldinger fra både ryttere og dommere for et velafviklet stævnet.

Igen var der mange nye ansigter, der hjalp til med afviklingen af stævnet. Tak til alle hjælpere og ryttere, der var med til at gøre det til en god weekend.

 

 

Klubmesterskabsstævne og stævne for elevrytterne:

Næste arrangement på Snorgården er vores klubmesterskabsstævne den 10. og 11. oktober. Her skal årets klubmestre i dressur og spring for både pony og hest findes. Klubmesterskabet afvikles som en procentklasse fra LB1 og opefter. Resultatet, der opnås ganges med en koeffecient alt efter, hvilken sværhedsgrad, der startes.

Der er selvfølgelig også klasser for alle andre ryttere i rideklubben, så snak med din underviser om, hvilken klasse du kan deltage i.

Dressur afvikles lørdag den 10. og spring søndag den 11.

Vi starter med hesteklasserne lørdag formiddag og ponyklasserne går herefter. Holdridning og LD vil være de sidste klasser, der afvikles lørdag eftermiddag.

Har du profil på Go! tilmelder du via denne. Resten tilmelder på seddel i den lille ridehal og spring på opslagstavlen i stalden.

Når vi afholder stævne, har vi brug for hjælpere. Har du part eller egen hest/pony og skal starte, skal du også hjælpe. Du må selvfølgelig også meget gerne hjælpe selvom, du ikke skal starte. På opslagstavlen i stalden hænger hjælperlisten. Her kan du skrive dig på samt læse om, hvad de forskellige ting, man kan hjælpe med, går ud på.

Oprydning:

Vi går den mørke og kolde tid i møde. Det betyder, at vi snart skal til at bruge ridehallen en hel del mere.

Det gælder stadig, at der skal samles klatter op efter hesten/ponyen. Dette skal gøre for at forlænge bundens levetid. Vi bruger mange penge på at vedligeholde bunden i forvejen, så jo længere levetid, den har, jo færre penge kommer det til at koste dig.

Så husk at samle op og vær gode til hjælpe hinanden. Mange trækker en runde i hallen med deres heste, inden de sætter sig op. Så kunne man jo lige tage greben med og samle nogle klatter op for andre, inden man satte sig op…

Vi kommer også til at bruge opsadlingspladserne i stalden endnu mere her i vinterperioden. Her gælder det også om at rydde op efter sig, inden man trækker ud af stalden for at ride. Fej og ryd op i spiltovet, inden du forlader det. Ingen synes, det er fedt at trække sin hest ind i et spiltov, hvor der ligger hestelort, en grime, strigler og en kæmpe bunke hår i forvejen. Skider din hest på vej ud af stalden, skal du også samle op, inden du trækker ud. Der er ingen, der gider at gå og jokke i en hestelort på staldgangen, mens du er ude at ride. Men igen hjælp hinanden, så går det meget lettere.

 

Cafeteriabyggeri:

Vi er ved at være så langt i planlægningen af byggeriet af cafeteria/velfærdsområdet i enden af ridehallen her i efteråret. I den forbindelse skal vi selvfølgelig bruge noget hjælp. Hold øje med mere info om dette. Det vil også betyde, at der kommer til at være støj og uro i ridehallen i nogle weekender. Vi vil informere om dette på forhånd, så man kan planlægge sin ridetur, hvis man vil undgå dette.

Afbud til undervisning:

Husk at melde afbud til underviserne, hvis du er forhindret i at komme i så god tid som muligt. Send en sms til underviseren. 
15. maj 2020
 
 Plan for elevskolen og privatryttere fra 11. maj til og med 7. juni. 2020

 

Elevskolen (og hel- og halvparter ift. opsadling)

·        Holdundervisning starter op fra mandag d. 11. maj. Holdene er blevet rykket lidt rundt på og tiderne ligeså, så ikke vi overstiger 10 Pers pr bane. Alle mand rider dog samme dag som sædvanligt. Har man ikke mulighed for at ride i den kommende periode, så skriv til Susanne Kramer på lerbaek45@gmail.com.

·         Det kan ikke garanteres, at det er samme pony der bliver stillet til rådighed som der plejer. Vi forsøger at have de samme ponyer i omløb på dagen, så der kun skal sadles op og af én gang pr. dag. Derved undgår vi for mange i opsadlingsområdet osv.

·         Undervisningen kommer primært til at foregå på springbanen eller i naturen. Dog vil de to første fredagshold være delt i to og derfor må der tages en bane mere i brug.

·         Den lille ridehal er lavet om til opsadlingsområde for elevponyer og hel- og halvparter. Hver pony får sit eget område i hallen og udstyret er til rådighed samme sted.

·         Alle parter skal aflevere ponyernes udstyr(rengjort) i den lille ridehal, senest søndag aften d. 10. maj, så det er klar til undervisning mandag.

·         Partrytterne skal være obs. på hvornår ”deres” pony er ledig til eget brug. Ydermere skal man være obs. på hvornår der sadles op/af i elevskolen og byttes ponyer imellem holdene, da der ikke må være flere i den lille ridehal på de givne tidspunkter.

·         Kun undervisere og hjælpere assisterer børnene med op- og afsadling.

·         Alle undervisningstimer starter og slutter i den lille ridehal.

·         Dagens første hold møder i den lille ridehal kl. 16.00 og henter ponyer sammen med underviseren/hjælpere. Alle derefter møder i den lille ridehal ved undervisningsstart og IKKE før.

·         Alle skal bære handsker, både under opsadling og ridning. 

·         Hver rytter skal aftørre/rengøre ponyens udstyr efter endt time. Underviseren/hjælperne hjælper med dette.

·         I denne periode, kan vi desværre ikke udlåne hjelme og sikkerhedsveste. 

·         Forældre/pårørende skal opholde sig i bilen på parkeringspladsen, imens børnene modtager undervisning og sadler op/af.

·         Det er muligt at ride holdundervisning på alle helligdage/fridage i den kommende periode og der bliver ingen sommerferie for elevskolen i juli måned. Denne måned er stadig betalingsfri og dermed en kompensation for betaling den seneste tid. I må allerede nu, meget gerne meddele om I ønsker at ride undervisning både på helligdagene/fridagene og i juli måned. Skriv til Susanne Kramer på lerbaek45@gmail.com.

 

Privatryttere (herunder selvfølgelig også partryttere)

 • Privatrytterne for adgang til at ride, tilse og fodre hele dagen, forudsat at alle mand kan tælle til 10 og der dermed ikke bliver forsamlinger over 10 pers. pr område. Hvis det skønnes at der bliver problemer med dette, kan vi være nødsaget til at trække den frie adgang tilbage igen.

 • Opsadling foregår ved de allerede indrettede opsadlingspladser ved cafeteriet. Partryttere dog i den lille ridehal.

 • Dressurbanen ved siden af hallen må benyttes af op til 10 pers inkl. dem der sadler op. De to andre dressurbaner må benyttes med op til 5 pers pr. bane. Springbanen må benyttes af op til 10 pers, men er forbeholdt elevskolen alle hverdage fra kl. 16.00 – 20.30.  Al ridning skal fortsat foregå udendørs.

 • Under fredagens elevundervisning fra 16.00 – 19.30, er vi nødsaget til at lukke for al privat ridning. Holdene her må nødvendigvis deles i flere hold, grundet mange trækkere/hjælpere og derfor skal benytte flere baner.  

 • Der åbnes op for eneundervisning for dem med parter og egne heste, men kun lørdag og søndag. Kun én ad gangen, så der skal koordineres imellem underviserne. Snak derfor sammen, jer der ønsker eneundervisning og få lavet et system.

 • De private der kommer udefra, må igen komme på SRLA og benytte facilliterne.

 • Forældre/pårørende skal opholde sig i bilen på parkeringspladsen, når man har hjulpet med opsadling eller lign., medmindre det er nødvendigt at assistere under ridningen. Her tænkes der på de urutinerede ryttere.

 

 

Alle medlemmer

 • Toilettet i cafeteriet åbnes igen. Der vil være daglig rengøring. Derudover vil der være aftørringsservietter til rådighed, som vi opfordre alle brugere til at benytte til aftørring af kontaktpunkter (dørhåndtag, håndvask, toiletsæde osv.), efter hvert toiletbesøg.

 • Ridelejren i uge 27 forventes at blive afholdt, men muligvis uden overnatning og muligvis med madpakke hjemmefra, alt efter hvordan det hele ser ud, når vi kommer længere hen. Tilmelding og yderlig information om dette kommer senere.

 • Er man syg eller blot har de mindste sygdomstegn, skal man blive hjemme.
 • Vi forventer at alle overholder myndighedernes anbefalinger, hold afstand, vask hænder ofte, host og nys i ærme. 
 
 
17. marts 2020
 

Vigtig info vedr. lukning af Snorgaarden.

Jævnfør statsministerens seneste udmelding, hvor det forbydes at samles mere end 10 personer, samt at sportsforeninger og lign. skal lukke ned fra i morgen kl. 10.

Bestyrelsen har hertil aften snakket med Lisbeth og Olav.
Det er her blevet besluttet at Snorgaarden lukkes helt ned fra i morgen onsdag, den 18. marts 2020 kl. 10.00 og indtil videre til og med den 30. marts 2020.

Lisbeth og Olav passer og tilser heste/ponyer som vanligt og de vil forsat komme ud på fold dagligt.
Hvis der skulle ske noget med en hest/pony i perioden, vil Lisbeth og Olav selvfølgelig kontakte ejer og derefter lave en aftale. Er der helt specielle hensyn til en enkelt hest/pony, må man lave en særaftale med Lisbeth og Olav, om hvorvidt de vil udføre opgaven.

Det er tilladt at tilse sin hest/pony på folden, men man må KUN færdes mellem parkeringsplads og fold, og KUN hvis det er strengt nødvendigt.

Hvis vi i denne tid skal se det fra den postive side, så må det være at alle ponyer og heste får 14 dages velfortjent ferie??

Pas på hinanden derude??

Vh. Bestyrelsen, Lisbeth og Olav

 
 
 
11. marts 2020
 

SRLa vælger at følge statsministerens seneste udmelding i forhold til coronavirus og aflyser undervisning fra i morgen torsdag den 12. marts og 14 dage frem.
Ligeledes aflyses E-stævne den 28. og 29. marts.

Vi følger situationen tæt og ovenstående er gældende indtil yderligere udmelding fra Folketinget. Vi informerer hurtigst muligt ved ny udmelding. ??‍♀???

Vh Bestyrelsen

 
 
  
5. februar 2019

????Årets Kammerat og Årets Bommert????

 Hvert år under årets generalforsamling, vil Bestyrelsen uddele pokalerne ”Årets Kammerat” og ”Årets Bommert” baseret på det foregående år!

- Årets Kammerat bliver givet til en dreng eller pige der igennem året har udvist kammeratskab i dagligdagen såvel som på stævnebanen. Kammeratskab både i form af en hjælpende hånd, et ekstra smil på en dårlig dag eller den person man altid ved man kan regne med, men også i forhold til at kunne være den smilende ven/veninde der under et dårligt stævne er der til at lytte eller få smilet frem igen.

- Årets bommert bliver givet til en pige eller dreng der i løbet af året har gjort noget mindre heldigt. Er personen kommet afsted til stævne og har glemt halvdelen af sit udstyr, eller har måske slået den største prut under en springtime skal personen hyldes her. Det gives til den person der, måske uden helt at tænke over det, skaber mindeværdige og sjove situationer og som lidt for ofte kommer galt afsted.

Vi i Bestyrelsen kender ikke til alle de ”gode historier” i rideklubben og vi har derfor brug for jeres hjælp. Hvis i kender til en eller flere der fortjener en af disse pokaler, så skriv navn, hændelse(r) og hvilken pokal vedkommende skal modtage og send det til Maiken på mail maiken192@hotmail.com eller på sms 22422218. Begge pokaler bliver uddelt på baggrund af indsendte forslag sammen med hvad bestyrelsen har oplevet på rideskolen i løbet af året.

De indsendte forslag skal være Maiken i hånde senest 14. februar 2019.

 

????MEST VINDENDE EKVIPAGER 2018????

Traditionen tro vil vi til generalforsamlingen kåre SRLA's mest vindende ekvipage for 2018, i henholdsvis pony dressur, pony spring, hest dressur og hest spring, og det er derfor nu i skal indsende jeres resultater!

Konkurrencen er for alle medlemmer af SRLA, uanset hvor lidt eller meget man har opnået placeringer til stævner i 2018. Alle stævneresultater fra E-stævner og opad gælder, selvfølgelig under den forudsætning at DRF's OUT-regler er overholdt.

Man kan læse mere om point m.m. på hjemmesiden, www.srla.dk, under stævner. I forhold til placering i en stilspringsklasse får man point efter hvilket stævne det var i (e, d eller c stævne) og hvilken højde stilspringsklassen var i (ld, lc osv). Derudover bliver der lagt 1 point yderligere til da vi har vurderet at det er sværere at opnå en placering i disse klasser.

Resultaterne skal være Maiken Winther i hånde senest D. 14. feb.´19, enten personligt eller på mail til maiken192@hotmail.com

 
Vandrepokalerne der blev uddelt sidste år, skal ligeledes være Maiken i hånde seneste d. 14. februar 2019, så de kan blive graveret til de nye vindere der skal modtage dem under den kommende generalforsamling. 
 
 
 
15. januar 2019
 
Generalforsamling 2019 - sæt kryds i kalenderen allerede nu! :-)
 
Datoen for årets generalforsamling er hermed fastsat. Den bliver afholdt torsdag d. 28. februar kl. 19.00 i Langholt hallens Cafeteria. 
Under generalforsamlingen vil årets priser blive uddelt; De mest vindende ekvipager, Årets kammeret og Årets bommert.  
Der er traditionen tro fællesspisning kl. 18.00, inden generalforsamlingen begynder. Menuen står på pulled pork burgere :-) Fællesspisningen er for alle klubbens medlemmer og deres familie, og ganske gratis.
Vi håber at så mange som muligt har lyst til at deltage både til spisning og generalforsamlingen. 
Den officielle indkaldelse kommer på mail til alle medlemmer inden længe. 
 
 
 
 
7. januar 2019
 
Farvel til Lisbeth og velkommen til de nye undervisere.
 
Som de fleste nok har hørt, så er Lisbeth Vestergaard Grøn desværre stoppet som underviser. Først på de to sidste hold om tirsdagen og nu, pr 1/1 2019, også på de to sidste hold om torsdagen. Det er vi meget kede af, da Lisbeth har været utrolig vellidt i klubben og hjulpet rigtig mange af vores ryttere og ikke mindst forældre. Først og fremmest har hun med stor indlevelse og engagement, undervist mange af vores unge og lidt ældre ryttere. Derudover har hun stået til rådighed på stævnepladserne, for flere af vores stævneryttere, både herhjemme på SRLA men også på udebane. Sidst men ikke mindst, har hun været en stor hjælp for mange forældre bl.a. i stævnesituationer, hvor det indimellem kan være rigtig svært at navigere som forældre.
Tusind tak Lisbeth, for den tid du har været en del af SRLA.
 
Som afløser for Lisbeth har vores faste underviser Ida Kramer Jensen, overtaget de to sidste hold om tirsdagen. Ida havde tidligere de to første tirsdagshold, men de er nu blevet videregivet til vores nye faste underviser Signe Gadgaard Jensen. Signe har været en del af SRLA i mange år, både som rytter, men også som juniorbestyrelsesmedlem, hjælper og juniorunderviser.
Afløseren for Lisbeth på de to sidste hold om torsdagen er pr. 10/1 2019 Caroline Toft Jensen. Caroline er tidligere medlem af SRLA, hvor hun både var rytter, juniorbestyrelsesmedlem, hjælper og juniorunderviser. Caroline kender derfor klubben rigtig godt.
 
Vi håber at alle vil tage godt imod de nye undervisere :-)